All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
            Întâlneşte-l pe Isus (Iisus)

12. 02.  2013

 

Gabriel Baicu

   

Nu trebuie să mergi la Ierusalim, la sfântul mormânt pentru asta. Acolo vei vedea doar mormântul gol, dar Isus (Iisus) a înviat şi nu îl găseşti acolo. Isus (Iisus) este la uşa ta şi bate. Dacă îi deschizi El pătrunde în fiinţa ta şi va locui cu tine în veci. Isus (Iisus) te cheamă şi dacă auzi această chemare merită să îi răspunzi, căci este o chemare la viaţă şi la fericire. Nu te împiedica de oamenii care vorbesc doar despre El. Nu te împiedica de sălile impunătoare, ale instituţiilor bisericeşti şi în care tu te simţi atât de mic şi de ne însemnat. Când te afli în acele locuri şi atât de multă lume este în jurul tău ţi se pare că tu eşti cel sau cea mai ne însemnată şi că Dumnezeu nu are cum să îşi facă timp şi pentru tine căci tu eşti prea ne important sau prea ne importantă ca să contezi. Ţi de pare că Dumnezeu îi are în atenţia Sa doar pe marii predicatori, pe cei care spun poezii sau pe cei care cântă. Ce te recomandă oare pe tine pentru a câştiga atenţia lui Dumnezeu? Rugăciunile tale par atât de slabe şi parcă nici nu se ridică la Cer. Tu simţi că eşti ultima persoană din marele spectacol, una care nu are nimic de spus şi nici o contribuţie de adus. Te îndoieşti de chemarea ta şi de faptul că Isus (Iisus) ar avea nevoie de tine. De ce să te iubească pe tine Dumnezeu? Ce ai tu care i-ar putea plăcea lui Dumnezeu, la tine? În plus, ai făcut multe greşeli în viaţa ta şi de unele îţi pare rău iar la altele nu le vezi importanţa. Tu te consideri prea păcătos ca să te apropii de Dumnezeu, un om obişnuit, care nu poate atrage atenţia nimănui. Dovada este că, atunci când se termină adunarea aceea creştină toată lumea trece pe lângă tine şi nu te bagă nimeni în seamă. Fiecare se urcă în maşina sa, mai mult sau mai puţin luxoasă şi de abia dacă îţi aruncă cineva o privire sau un zâmbet. Simţi că nu contezi. Tu ai vrea să te apropii de Dumnezeu, dar nu îndrăzneşti pentru că ţi s-a spus că El locuieşte în înaltul Cerului şi că El pedepseşte, cu chinuri veşnice pe cei care greşesc. Dar eu îţi spun, tu eşti lumina ochilor lui Dumnezeu şi chiar dacă un părinte ar avea un milion de copii totuşi îşi va da viaţa şi pentru cel care este un milion plus unul şi ar face lucrul acesta chiar şi dacă ar avea un miliard de copii. Isus (Iisus) nu se poate vedea totdeauna în marile clădiri unde se adună sute sau mi de persoane, se vede rar acolo şi din ce în ce mai rar, dar El este la uşa ta, zi şi noapte şi bate neîncetat. Dă-i voie să locuiască în tine şi atunci vei înţelege că nu tot ce se întâmplă pe marile scene religioase sunt gândurile lui Isus (Iisus). El te iubeşte pe tine, cu o iubire veşnică şi te cunoaşte pe tine, încă înainte de întemeierea lumii, chiar dacă tu încă nu îl cunoşti pe El. Dumnezeu îţi ştie şi numărul firelor de păr şi numărul zilelor vieţii pe pământ şi destinaţia. Dumnezeu se află în trecut în prezent şi în viitor, în acelaşi timp şi te iubeşte nu pentru ceea ce eşti acum, ci pentru ceea ce vei fi în Împărăţia Sa.

Vă invit să vizitaţi www.bisericaspiritualaunica.com

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate 

 

Biserica    

 

Este greșită impresia conform căreia adevărata Biserică a lui Dumnezeu, Biserica Spirituală Unică ar fi o entitate ineficientă, incapabilă să se mobilizeze în orice fel de acțiune practică. Biserica Spirituală Unică este, în primul rând, o unitate spirituală, adică uniunea ei este legătura duhovnicească care se realizează în și prin Duhul Sfânt. (Efeseni 4; 3) ... 

 

(26. 02. 2014)

read more

 

 

Adevărata Biserică este Trupul lui Hristos    

 

În ce fel trebuie înțeles că Hristos este Capul Bisericii? Este El Capul unei instituții religioase numită Biserică ? Capul căreia dintre numeroasele instituții bisericești este Isus (Iisus)? Este Isus (Iisus) Capul Bisericii instituționale Ortodoxe, al Bisericii instituționale Romano-catolice, Greco-catolice, Protestante, Reformate, al Bisericilor instituționale Neo-protestante? Cum se face că dacă Isus (Iisus) este Capul tuturor organizațiilor religioase numite Biserici, acestea se contrazic între ele prin doctrinele și dogmele lor?... 

 

(18. 01. 2014)

read more

 

 

Adunările creștine    

 

Din nefericire, adunările creștine pot determina, prin modul în care ele profesează Creștinismul, un gen de deformare imagistică a relațiilor dintre Dumnezeu și om. Când spun imagistică mă referă la descrierea a cea reprezintă această complexă relație, dintre Dumnezeu și om și mai ales la practicarea unor forme de manifestare cultice. De ce? Deoarece adunările creștine funcționează pe principiul adorației care merge de la om la Dumnezeu și nu iau în considerare adorația care vine de la El la om... 

 

(18. 01. 2014)

read more

 

 

Adevarata Biserica a Lui Dumnezeu si viitorul    

 

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu este una singură şi se află într-o perfectă unitate spirituală, între membrii ei şi cu Dumnezeu. Multitudinea de Biserici instituţionale sunt o imagine falsă a lui Dumnezeu şi a Bisericii adevărate, deoarece ele sunt organizate ierarhic, după imaginea lumii... 

 

(18. 01. 2014)

read more