All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
 Doctrinele religioase creştine şi primele Biserici

 14. 12. 2012

Gabriel Baicu

        

Primele comunităţi creştine nu aveau o doctrină obligatorie, fixă şi determinată. Erau conduse direct de Duhul Sfânt şi nu indirect prin intermediul funcţionarilor religioşi, care pretind că ştiu cel mai bine, toate lucrurile, legate de Dumnezeu. În perioada Bisericii apostolice circulau ne numărate scrieri şi multe din ele au fost interzise, în procesul treptat al formării instituţiilor bisericeşti, au fost eliminate şi chiar distruse. Această decizie, aceea de a elimina o parte din scrierile care circulau în perioada apostolilor şi imediat după aceea a fost luată de aşa numiţii ‚părinţi’ ai Biserici, oameni pregătiţi dar care urmăreau o anumită strategie, pentru dezvoltarea Creştinismului. Noi putem vedea astăzi că această strategie nu a fost în totalitate bună, prin roadele ei, adică prin analiza instituţiilor bisericeşti, a atitudinii lor faţă de cei credincioşi, a nivelului la care se practică spiritualitatea şi a puterii lui Dumnezeu, pe care acestea o desfăşoară. Toate Bisericile instituţionale au fost construite în final pe baza acestor atitudini de la începuturile Creştinismului faţă de scrierile care circulau în acea perioadă.

Din acest motiv, pretenţia Bisericilor instituţionale Penticostale, cum că ele ar fi Biserici apostolice, este falsă deoarece acestea au o doctrină fixă, care nu exista în timpul apostolilor. În acele timpuri nu exista canonul biblic, care s-a format în timp şi s-a finalizat cu ocazia Sinodului de la Nicea (325 e.n.). Existau în schimb texte scrise, ale V.T.  În perioada imediat următoare au apărut unele texte scrise cum ar fi Didache şi primele epistolele ale apostolului Pavel, în jurul datei de 50 e.n.  Evangheliile au fost scrise mai târziu, începând cu aproximativ anul 70 e.n. Prin urmare, în timpul primelor comunităţi creştine, circulau o mare varietate de texte, mai ales după apariţia evangheliilor şi de aceea, întoarcerea la adunările creştine, din perioada imediat următoare apostolilor, presupune ca toate aceste texte, inclusiv evangheliile gnostice, să înceapă să circule din nou, în mod liber. Fiecare credincios creştin ar trebui să aibă acces la aceste texte şi să poată pune în discuţie înţelepciunea episcopului Irineu sau a lui Tertulian, atunci când aceştia au hotărât distrugerea anumitor scrieri, care se refereau la Cristos.

Selecţia textelor care au fost canonizate reflectă interesele instituţiei bisericeşti, în formare, deci această selecţie nu reflectă, în mod obiectiv, Creştinismului timpuriu. Fără îndoială că Biblia, aşa cum a fost canonizată, conţine texte esenţiale privind Creştinismul, dar lasă pe dinafară multe texte care ne-ar permite să înţelegem mai bine în ce a constat, mai exact, învăţăturile lui Isus (Iisus). Adunările creştine apostolice erau bazate direct pe lucrarea Duhului Sfânt şi nu pe textele biblice, deoarece Biblia, aşa cum o cunoaştem noi, nu exista, în acele timpuri. Desigur că avantajul îl constituia o comunicare mai directă cu Dumnezeu. Astăzi comunicarea este mai ales indirectă, adică prin intermediul textelor scrise, dar multe texte scrise au fost alterate, dea lungul timpului. Există o mare aberaţie în cadrul Creştinismului Neo-protestant şi anume faptul că se vorbeşte despre întoarcerea la Biserica apostolică, dar pe baza unui Nou Testament canonizat, care nu exista în timpul apostolilor. În timpul lor circulau multe scrieri care au fost interzise de canonul biblic, de exemplu evangheliile gnostice şi alte scrieri, considerate apocrife. Adevărata întoarcere la Biserica apostolică este posibilă numai în condiţiile în care sunt luate în considerare toate scrierile care circulau în timpul apostolilor. Fiecare Creştin are dreptul să îşi formuleze singur propria sa credinţă în baza cunoaşterii profunde a rădăcinilor Creştinismului, dar mai ales pe baza tuturor experienţelor umane timpurii, legate de Persoana lui Isus (Iisus). Oamenii sunt manipulaţi, li se aruncă în ochi cuvântul ‚erezie’ şi Creştinii continuă să se considere ‚eretici,’ unii pe ceilalţi. Ortodocşii îi consideră ‚eretici’ pe Neo-protestanţi şi aceştia din urmă îi consideră ‚eretici’ pe Ortodocşi. Una din cauze o reprezintă modul în care au fost alese textele, care au fost canonizate de sinoade, mai bine spus modul în care au fost cenzurate scrierile care se refereau la Isus (Iisus). 

 Eu cred că este o greşeală faptul că textele V.T. şi N.T. au ajuns să fie absolutizate, considerate ‚sfinte’ pentru că în ele există un amestec, uneori mai greu de sesizat, al instituţiei bisericeşti, care nu s-a sfiit să ‚manipuleze’ chiar şi textele creştine pentru a îşi atinge scopurile de dominare şi control total al lumii. Ce este de făcut? Orice credinţă personală trebuie să se bazeze pe mărturia directă a lui Dumnezeu şi nu doar pe mărturia indirectă a oamenilor, sau a textelor scrise, despre Dumnezeu. Trebuie menţionat că intrarea în adevărata Biserică a lui Dumnezeu se face în urma procesului de naştere din nou, adică a unei regenerări spirituale şi nu doar prin Botezul în apă, care este doar o etapă a procesului naşterii din nou. Adăugarea la Biserica Sa o face Cristos şi nu oamenii, prin înregistrarea numelui unei persoane în registrul de evidenţă al unei Biserici instituţionale sau al alteia. Numele celor cu adevărat mântuiţi este scris în cartea vieţii, încă înainte de întemeierea lumii. (Apocalipsa lui Ioan 17; 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Imperialismul spiritual    

 

Mulți Creștini se înarmează cu doctrinele lor și pornesc să cucerească lumea. Ei sunt siguri că fac un lucru bun dacă reușesc să îi convingă pe alți oameni să creadă la fel ca și ei, căci ei nu au nici o îndoială că ei cunosc cel mai bine toate aspectele legate de Persoana lui Dumnezeu. A spune ceea ce crezi și celorlalți este o activitate pozitivă căci acesta este modul în care ”sângele” conștiinței umane colective curge prin venele culturii și progresului omenirii... 

 

(18. 01. 2014)

read more

 

 

Jertfa lui Isus (Iisus)     

 

Există două variante fundamentale de înțelegere a Creștinismului. În prima variantă, se consideră că Isus (Iisus) a murit pe cruce pentru noi și astfel, datorită meritelor Lui, fiecare din noi poate să dobândească mântuirea, doar prin acceptarea jertfei Lui, fără ca el sau ea să urmeze, în mod personal, calea crucii, asemănător cu ceea ce a îndeplinit Isus (Iisus). El a făcut totul pentru noi și noi nu mai avem nimic de făcut, prin El suntem mântuiți, doar prin credința în jertfa Lui și în valoarea ei expiatoare... 

 

(18. 01. 2014)

read more

 

 

Moaștele sfinților și ale sfintelor     

 

De ce merg oamenii la sfinții morți și nu merg la sfinții vii? Unde sunt sfinții din zilele noastre într-o instituție bisericească, cea ortodoxă, aceea care face atâta caz de moaștele sfinților? Dacă în trecut au existat atât de mulți sfinți în Biserica instituțională Ortodoxă, cum se face că astăzi ei sau ele au dispărut cu desăvârșire? Dacă nu au dispărut atunci de ce sfinții vii nu pot să facă aceleași minuni ca și sfinții morți sau chiar mai extraordinare?... 

 

(18. 01. 2014)

read more

 

 

Natura lui Dumnezeu     

 

Bisericile instituționale ne învață greșit despre modul cum trebuie să înțelegem învățăturile lui Isus (Iisus). Care este teoria în spatele învățăturilor lor? Dumnezeu este văzut ca o Ființă Supremă, având toate caracteristicile omului, dar extrapolate la un nivel absolut sau, altfel spus, absolutizate. Se susține, în mod greșit, că Dumnezeu este o entitate, printre celelalte entități, cea mai mare și cea mai puternică dintre ele....

 

(18. 01. 2014)

read more

 

 

Pescar de oameni     

 

Exact la fel se întâmplă și în zilele noastre. Trei mari tipuri de cozi se regăsesc în România. Cozile la ghișee, cozile la ajutoarele venite de la U.E. și cozile la moaște. Cele două din urmă, prezintă aceeași logică. Se dă ”ceva,” care nu trebuie scăpat. La ajutoare se dau bunuri materiale și la moaște ”se dau” bunuri spirituale. Este adevărat că mântuirea noastră este gratuită dar scopul ei este prezentat în N.T... 

 

(18. 01. 2014)

read more

 

 

Predestinarea celor aleși de Dumnezeu     

 

Dumnezeu cunoaște toate lucrurile înainte de a se întâmpla, din veșnicie. Știe chiar și reacția noastră la chemarea Lui. Chemarea lui Dumnezeu este personală, adică fiecare persoană primește chemarea sa, în mod direct. Nimeni nu poate veni la Isus (Iisus), dacă nu este chemat, în mod personal, de Tatăl. (Ioan 6; 44) Dumnezeu știe cine va răspunde pozitiv chemării Sale, încă înainte de întemeierea lumii... 

 

(18. 01. 2014)

read more