All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
De asemenea este scris

 28. 03. 2013

Gabriel Baicu

     

Mulți predicatori spun oamenilor doar ce vor aceștia să audă, pentru ca în felul acesta să devină cunoscuți și apreciați. Ei știu ce așteaptă oamenii de la ei și vorbesc în așa fel încât să câștige notorietate, cu orice preț. Ei nu fac decât să folosească vechiile clișee și tradiții omenești cu care sunt obișnuiți cei credincioși și să reamintească acestora, cu alte cuvinte, ceea ce ei au auzit deja de nenumărate ori. Marea majoritate a predicatorilor nu riscă să susțină adevăruri nepopulare, căci ce s-ar face ei fără sprijinul popular? Eu nu doresc să fiu dintre aceștia. A spune adevărul este cu mult mai important decât a obține recunoaștere din partea oamenilor și de aceea, ceea ce susțin eu nu este totdeauna ușor de acceptat, în ochii tuturor. Nu dau ”doi bani” pe expresia eretic sau rătăcit atâta vreme cât mă întemeiez pe Biblie. Tot ceea ce afirm este bazat pe textele Bibliei, dar pe o citire a Scripturilor pe care o făcea și IIsus (Iisus), adică pe ”de asemenea este scris” și pe reconsiderarea unor texte pe care cei mai mulți le trec pur și simplu cu vederea. Principiul meu este că nici un text Biblic nu trebuie ”trecut cu vederea” sau ”scăpat din vedere” și că detaliile contează.

 Textele se interpretează unele prin celelalte și nici un text nu este de prisos, dacă este înțeles în contextul general al Bibliei și în contextul istoric în care a fost scris. De exemplu, în Biblie este scris, atunci când se referă la femei, vezi Corinteni, Efeseni și 1 Timotei, că femeile sunt un fel de       persoane credincioase, care se află sub tutela spirituală a bărbaților. Pe de altă parte, IIsus (Iisus) a răspuns lui satan cu expresia: ”deasemenea este scris” și eu doresc să răspund în același fel. Da, în N.T. este scris că femeia trebuia să fie supusă băbrbatului și să stea în tăcere și că ea va fi mântuită prin nașterea de fii, dar tot în N.T. este scris că în Hristos nu mai există nici o deosebire între bărbat și femeie și mai este scris că femeia care a fost vindecată a fost mântuită prin credința ei și nu prin nașterea de fii, dacă termenul mântuit a avut același sens, în aceste cazuri și eu cred că a avut. În N.T. mai scrie că Dumnezeu este Tatăl fiecărei persoane credincioase, fără să se facă deosebirea între bărbați și femei. IIsus (Iisus) nu a învățat o rugăciune Tatăl nostru diferită pentru bărbați și alta pentru femei.

Da, în N.T. ”este scris,” dar totodată ”de asemenea este scris” și de aceea există atâta confuzie. Este necesară o muncă de sinteză, îndrumată de Dumnezeu, în care textele, care se referă la un anumit subiect sau o anumită temă, să fie puse toate împreună și să se ajungă la o concluzie, în urma analizei lor comparate. Altfel Biblia se transformă într-un mijloc de manipulare și câteodată asta a și fost de-a lungul timpului. Biblia poate fi, în același timp, o carte minunată dar și cel mai extraordinar mijloc de manevrare a maselor și cei ne știutori cad cu ușurință în plasa întinsă de către instituțiile bisericești. Mai presus de orice, trebuie să avem în vedere Spiritul în care a învățat IIsus (Iisus) pe oameni și sensul, esența, principiile fundamentale sau finalitatea, avute în vedere de învățăturile Lui. Ce a vrut IIsus (Iisus) de la noi? Să ne transforme în sclavii perfecți ai unei civilizații extra-terestre sau să ne învețe cum să devenim ființe superioare și responsabile, așa cum este Tatăl nostru din Ceruri? Ce a vrut IIsus (Iisus) de la noi, să ne propulseze pe o cale de evoluție spirituală, pentru ca să ajungem în caracter ca și Dumnezeu sau să câștige un pariu cu satana, demonstrându-i acestuia din urmă că poate să completeze cu noi numărul de îngeri, care au căzut împreună cu acesta din Cer? Despre ce este vorba, până la urmă? Despre un joc de putere la nivel universal, în care Dumnezeu se războiește cu satana, pentru că acesta a cerut drepturi pe care nu le avea și a dorit să se emancipeze sau despre nevoia Tatălui din Cer de a avea mai mulți fii și fiice, adică o societate de ființe inteligente, care să îl înțeleagă și care să fie alături de El, pentru totdeauna? Ca să înțelegem cele mai simple lucruri din Biblie avem nevoie să le înțelegem și pe cele mai complicate, pe care numai Dumnezeu ni le poate releva, prin prezența Duhului Său în noi.

Este adevărat că scrie în cartea Geneza că femeia este un ajutor pentru bărbat, dar ce înseamnă acest ajutor? Este vorba doar de un ajutor la menaj și pentru procreerea și creșterea copiilor, sau este vorba și de un ajutor spiritual, prin aceea că femeia este un partener de comuniune spirituală cu bărbatul, un confident, chiar un sfătuitor sau un consilier la nevoie? Eu cred că femeia i-a fost dată bărbatului și ca ajutor sau susținător spiritual și nu doar pentru existența zilnică. Este adevărat că scrie că femeia i-a fost dată bărbatului ca ajutor, dar de asemenea scrie și că cei doi vor fi un singur trup și dacă vor fi un singur trup, oare nu vor fi și un singur spirit? Vor fi un singur trup, cu două spirite și spiritul bărbatului, pretins mai puternic va conduce spiritul femei mai slab? Oare nu este clar că spiritele nu au gen și că biologic suntem bărbați și femei, dar spiritual suntem spirite egale între noi? Pavel ne spune că bărbatul și femeia sunt un singur spirit, în Hristos. (Galateni 3; 26)

Citirea aceasta empirică, în care se preia numai o parte și se nesocotește o alta, din Scripturi, este cauza tuturor relelor Creștinismului și este metoda folosită și de satana, în convorbirea sa cu IIsus (Iisus) și din păcate această metodă satanică este metoda de bază a Bisericilor instituționale, care răstignesc Duhul lui Hristos. 

"5 Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului

 6 şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.”

 7 „De asemenea este scris”, a zis Isus (Iisus): „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.” (Matei 4; 5-7)

Nu este oare interesant? Diavolul se folosește de Scriptură în lupta cu cei credincioși, adică se folosește de Biblie. Preluarea trunchiată a textelor Bibliei este specifică pentru cei care vor să demonstreze o doctrină sau o dogmă pre-fabricată. Totuși Biblia este vie, este un fel de teren spiritual în care se luptă gânduri și idei diferite. Biblia este expresia imperfecțiunii umane la contactul cu Dumnezeu. Biblia este măsura în care omul finit poate înțelege infinitul, adică o realitate pe care nu o poate cuprinde. Biblia este un limbaj simbolic despre lucruri care depășesc cu mult orice încercare de a le exprima într-un limbaj simbolic sau parabolic. Cel mai mare dușman al înțelegerii Bibliei este cuvântul, care fiind expresia unei gândiri finite nu poate reda de cât un număr limitat de dimensiuni. Totuși cuvântul este singurul care se poate apropia de Dumnezeu și să nu piară, căci Isus (Iisus) este întruchiparea Cuvântului. Citirea dogmatică a Bibliei, adică pentru a demonstra o anumită opinie, mai degrabă decât alta ne separă de Dumnezeu. Este necesară o citire duhovnicească a Bibliei și un studiu aprofundat și nu este suficientă doar folosirea Bibliei doar ca argument pentru a demonstra o anumită doctrină sau alta.

  

 

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Păcatele cu voia și jertfa lui Isus (Iisus) II (extrase Biblia Cornilescu)   

 

Care este contextul în care ne spune Pavel că nu mai există jertfă pentru păcate, pentru cei care păcătuiesc cu voia, în epistola către Evrei cap. 10, vers. 26? În primul rând, Pavel le scria Evreilor și se referea la inutilitatea practicării jertfelor din V.T. În al doilea rînd Pavel a dorit să spună că Isus (Iisus) a adus o singură jertfă pentru păcate, adevărata jertfă și că jertfele din V.T. reprezentau doar umbra bunurilor viitoare... 

 

(08. 03. 2013)

read more

 

 

Pocăință și Biserica adevărată (cu extrase din Biblia Cornilescu)   

 

Bisericile instituţionale sunt nişte verigi intermediare, între noi şi Dumnezeu. Nu avem nevoie de instituţii bisericeşti, de dogme şi doctrine obligatorii, pentru a fi credincioşi. Nu mă refer desigur la desființarea comunităților creștine, nici pe departe, ci mă refer la eliminarea autorității pe care Bisercile instituționale și-au construit-o, în numele lui Dumnezeu, în mod artificial...  

 

(23. 02. 2013)

read more

 

 

Fiara își arată colții (extrase Biblia ortodoxă)   

 

Instituția bisericească își vădește adevăratul caracter și prin modul în care gestionează ultimul drum, în această viață, al oamenilor. Cei care sunt înmormântați în cimitire private, nu au dreptul la o slujbă religioasă, din partea Bisericii instituționale ortodoxe. Paradoxal, aceste persoane, aparținând Bisericii instituționale Ortodoxe, nu au dreptul să fie incinerate, drept negat de aceași instituție bisericească, dar nu pot găsi locuri de veci nici la cimitirele publice...  

 

(23. 02. 2013)

read more

 

 

B.S.U. și Martorii lui Iehova   

 

Există o deosebire fundamentală, în problema Trinității, între Biserica Spirituală Unică și Martorii lui Iehova. Cei din urmă, sunt o instituție bisericească, care susține o anumită doctrină, cu privire la Trinitate. Biserica Spirituală Unică lasă deschisă această problemă și susține că nici o doctrină creștină nu cuprinde în întregime și nu rezolvă în totalitate complexitatea acestui subiect și că părerile oamenilor...

 

(23. 02. 2013)

read more

 

 

Păcatele cu voia și jertfa lui Isus (Iisus) (extrase Biblia Cornilescu)   

 

Dintr-un singur text biblic, înțeles greșit și în afara contextului său s-a creat o doctrină care are menirea să descurajeze pe credincioși și să îi facă dependenți de Bisericile instituționale. Nici un text biblic nu trebuie înțeles singur, izolat, ci împreună cu toate textele biblice, care se referă la un anumit subiect sau la o anumită tematică... 

 

(23. 02. 2013)

read more

 

 

Dragostea este împlinirea Legii   

 

Ori ne spune Dumnezeu direct, în conștiință, ce trebuie să facem, ca să fim mântuiți, ori ne spun Bisericile instituționale ce trebuie să realizăm pentru mântuire. Dacă învățătura despre mântuire vine din interior, de ce mai trebuie să vină din afară? Chiar dacă la începuturile experienței noastre spirituale am învățat de la alții abc-ul credinței, totuși ulterior am dobândit în noi înșine tot ceea ce trebuie să știm și puterea de a pune în practică aceste învățături...

 

(12. 02. 2013)

read more

 

 

Hristos în noi nădejdea slavei   

 

Îl cunoaştem pe Dumnezeu, atunci şi numai atunci când locuieşte în noi. Când El locuieşte în noi îl cunoaştem pe El ca într-o oglindă, atunci când ne cunoaştem pe noi înşine. Experienţa noastră personală este experienţa noastră cu Dumnezeu şi fiecare zi scursă înseamnă o mai bună cunoaştere a Lui. Atunci când Dumnezeu se oglindeşte în noi, El se şi întipăreşte în noi şi noi devenim imaginea Sa... 

 

(12. 02. 2013)

read more

 

 

Să nu ne lăsăm înşelaţi!   

 

Instituţiile bisericeşti sunt o imagine deformată şi prin urmare înşelătoare a Împărăţiei lui Dumnezeu. Nimic din cea ce este pe pământ nu va mai fi în Ceruri, în afara celor mântuiţi, dar şi aceştia vor fi schimbaţi. În Împărăţia lui Dumnezeu nu va mai exista aceeaşi organizare ca cea existentă în Bisericile instituţionale...  

 

(12. 02. 2013)

read more