All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
           Botezul în apă și nașterea din nou

12. 10.  2013

 

Gabriel Baicu

Eu nu am afirmat niciodată că botezul în apă nu este necesar. Eu afirm că botezul în apă, fie că este săvârșit asupra copiilor, fie că este săvârșit asupra maturilor are aceeași valoare simbolică. Este adevărat că atunci când un copil este botezat în apă, nimeni nu îi cere acordul și nimeni nu îl întreabă, în legătură cu acest fapt, deoarece, copilul în cauză nu poate răspunde. Tot astfel se întâmplă și cu un copil, care este binecuvântat, în numele lui Dumnezeu. Nimeni nu îl întreabă pe copil dacă dorește sau nu să fie binecuvântat, căci copilul nu poate decide pentru sine. Cei care decid sunt părinții acestuia, în ambele cazuri, adică și la botez și la binecuvântare. Binecuvântarea copiilor este o ceremonie preluată din V.T., unde nu exista botezul copiilor. Binecuvântarea și circumcizia copiilor aveau același rol, ca și botezul copiilor, adică de a îi prezenta pe aceștia în fața lui Dumnezeu. Prin circumcizie ei devenea membrii ai poporului lui Dumnezeu. Copii care sunt botezați în apă mor, în mod simbolic și apoi revin la viață, împreună cu Hristos și nu există nici un motiv, pentru care un copil să nu poată parcurge acest proces. Este vorba despre începutul nașterii din nou și, fără îndoială și copii au nevoie de această naștere. Chiar dacă sunt nevinovați la naștere, copii se nasc însă cu firea pământească păcătoasă și au nevoie să dobândească și ei firea duhovnicească, prin nașterea din apă și din Duh. Acesta este un proces și nu se realizează peste noapte, dar are nevoie de acest început simbolic. Cel mai important aspect este acela al consimțământului copilului, care lipsește și la binecuvântare și la botezul în apă și cu toate acestea dacă un copil care a fost binecuvântat dar nu a fost încă botezat în apă moare, el sau ea este considerată ca fiind gata pentru mântuire. Cu alte cuvinte, un copil binecuvântat, care încă nu a fost botezat în apă, este considerat a fi Creștin, cu toate că nu este născut din apă, și deci binecuvântarea copilului ține loc de botez în apă al acestuia. Dacă așa stau lucrurile și dacă un copil binecuvântat, care nu și-a dat consimțământul pentru binecuvântare, fiind lipsit de discernământ, poate fi mântuit, de ce nu ar putea fi mântuită și o persoană care este botezată în apă ca și copil și moare imediat după aceea? Dacă un copil binecuvântat este gata pentru mântuire cu atât mai mult un copil botezat în apă este și el gata ca să fie mântuit. Prin urmare, botezul în apă al copiilor este la fel de valabil ca și binecuvântarea lor și amândouă pot să ducă la mântuirea copiilor. Diferențele se fac exclusiv din motive propagandistice legate de interese de prozelitism. Se caută noi adepți și fiecare confesiune creștină se luptă să își întregească rândurile.

Bisericile instituționale Neo-protestante folosesc binecuvântarea copiilor ca pe o ”plasă de siguranță,” adică ele, din teama că copii vor muri înainte de botezul la maturitate, îi prezintă totuși înaintea lui Dumnezeu și citesc texul dedicat din V.T., asupra lor. Este o cale ocolită care duce în același loc. Fie în cazul botezului în apă al copiilor mici, fie în cazul binecuvântării copiilor mici, ceremonialul se întâmplă fără acordul copiilor și decizia este luată tot de părinți. După logica Neo-protestantă, atât botezul copiilor, cât și binecuvântarea copiilor ar trebui să fie nule, căci ambele sunt efectuate fără acordul copiilor, deoarece ei sunt lipsiți de discernământ. Cum se făcea însă circumcizia le Evrei? Cine îi întreba pe copii, dacă doresc să fie circumscriși sau nu? Aceeași este logica și cu botezul copiilor în apă, nu este nevoie ca ei să își dea acordul. De ce nu este nevoie de acordul lor? Aceasta se întâmplă deoarece copii pot confirma sau infirma botezul în apă, care s-a efectuat asupra lor, mai târziu și aceasta chiar prin viața lor. Ajuns la maturitate, orice copil află că a fost botezat ca și Creștin. Dacă se îndoiește sau dacă nu există dovada acestui fapt, copilul respectiv se poate boteza din nou. Dacă însă copilul este sigur că a fost botezat, atunci prin viața de credință pe care o duce, acel copil poate confirma sau poate infirma botezul care s-a efectuat asupra sa. La Romano-catolici, de exemplu, există practica confirmării și nu este, după părerea mea, o practică rea, dar nu este absolut necesară. La Ortodocși confirmarea vine din viața de zi cu zi, a copilului botezat, care a ajuns matur. Dacă îl urmează pe Hristos, aceea persoană, confirmă botezul efectuat asupra sa și dacă nu îl urmează, oricum botezul nu îi folosește la nimic. Tot la nimic folosește și botezul în apă, la maturitate, al unui Neo-protestant, care în fapt nu trăiește ca și Hristos și care nu este născut sau născută din nou. (Ioan 3; 3-6)

Botezul în apă este doar un simbol, acesta nu oferă garanția mântuirii. Simbolul, care nu este însoțit de o trăire reală a credinței creștine, nu are nici un fel de valoare. Botezul în apă este doar primul pas către nașterea din nou și fără cel de al doilea pas, adică nașterea din Duh, botezul în apă nu are nici o valoare. Martin Luther și Reformatorii, de unde își extrag originile multe denominațiuni Neo-protestante, botezau copii și cred că ei nu pot fi numiți eretici și în nici un caz de către Neo-protestanții, care sunt continuatorii lor. Totuși ceea ce mă convinge pe mine cel mai mult privitor la aceea că botezul în apă al copiilor este la fel de valabil ca și al adulților este asemănarea dintre simbolul botezului în apă și circumcizia din V.T., dar și ideea că un copil botezat în apă începe mai devreme procesul nașterii din nou. De ce trebuie să așteptăm ca o persoană să devină matură, înainte de a intra în procesul nașterii din nou? Nu există nici un motiv temeinic pentru aceasta. Cu cât începe mai devreme, nașterea din nou, cu atât mai bine, căci nimeni nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu, dacă nu este născut din apă și din Duh.

Dumnezeu a spus că nimeni nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu sau nu poate vedea Împărăția Cerurilor, dacă nu se naște din apă și din Duh. (Ioan 3; 3-6) Pe ce bază poate intra deci un copil care a murit prematur, în Împărăția lui Dumnezeu, dacă nu se naște din apă și din Duh și care este doar binecuvântat? Răspunsul meu stă în cuvintele lui Isus (Iisus) și anume că la om mânuirea este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Dumnezeu îi primește pe acești copii la El în baza aceluiași principiu după care Isus (Iisus) l-a mântuit pe tâlharul de pe cruce. Acesta nu a fost botezat în apă dar s-a dovedit pregătit pentru Împărăția Cerurilor. Copii mici, chiar dacă nu sunt botezați în apă, pot să fie mântuiți, dacă Dumnezeu dorește acest lucru, căci Cel care mântuiește este Acela care stabilește și regulile după care mântuiește. Copii au o chemare specială de la Dumnezeu.

"14 Şi Isus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei." (Matei 19; 14)

Prin urmare, fie că suntem botezați ca și copii, fie că suntem botezați ca și maturi, Dumnezeu ne vede intențiile și ne citește inimile și El decide după propriile Sale criterii, în ceea ce ne privește și nu neapărat după momentul botezul în apă. Din acest punct de vedere, eu consider că cele două momente ale botezului în apă, adică în copilărie sau la maturitate, au exact aceeași valoare simbolică. Omenește vorbind, eu cred că este de dorit ca un copil să fie botezat cât mai repede, însă în final nu momentul botezului este decisiv, pentru mântuirea sa. Fără îndoială că Bisericile instituționale Neo-protestante fac multă zarvă din botezul la maturitate și aceasta dintr-un motiv foarte simplu și anume acela de a câștiga noi adepți. Dacă o persoană credincioasă, care a fost botezată în apă ca și copil, dorește să îl urmeze pe Isus (Iisus), de ce mai are nevoie să fie botezată la maturitate? N.T. ne spune clar că există un singur botez.

"4 Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre.
       5  Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.
       6  Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi." (Efeseni 4; 4-6)

De ce se practică atunci mai multe botezuri? Rebotezarea obligatorie, a acelor care au fost botezați ca și copii este contrară învățăturilor N.T. Dacă totuși cel sau cea în cauză doresc să folosească ca pe un fel de prag, pentru a începe o viață nouă, momentul botezului în apă, atunci este decizia lor și nimeni nu are dreptul să îi oprească de a fi botezați din nou în apă. Obligația însă, impusă de Bisericile instituționale asupra persoanelor care se apropie de Dumnezeu, de a se boteza în apă, a doua oară, este nebiblică și are ca scop prozelitismul, adică atragerea de noi adepți și întărirea instituțiilor bisericești. Trebuie să fim sinceri și să recunoaștem adevărul și anume este necesar să admitem că orice instituție bisericească are propria sa agendă. Eu sunt doar Creștin și nu sunt dator cu nimic doctrinelor sau dogmele nici unei Biserici instituționale, ci sunt dator să spun doar adevărul, așa cum ne permite Biblia să îl înțelegem și aceasta purtând răspunderea doar în fața lui Dumnezeu.

Botezul copiilor, la fel ca și botezul maturilor, amândouă sunt simboluri care duc la mântuire, dar cu condiția ca aceste simboluri să fie însoțite de ceea ce ele simbolizează, adică începutul nașterii din nou. Botezul în apă, făcut asupra copiilor, este confirmat sau infirmat, de cel sau de cea în cauză, prin viața și practica de credință pe care respectiva persoană o realizează în viața sa. Rebotezarea nu este cerută de textele N.T., care precizează că există un singur botez, dar dacă cel în cauză, din motive personale, o cere, aceasta poate fi îndeplinită. Atenție însă că multe persoane, care au fost botezate ca și copii, sunt rebotezate, fără a fi cu adevărat pregătite și din acest motiv repetă păcatele pe care le-au făcut anterior. Ei ajung într-o situație și mai rea decât înainte de a fi botezați în apă la maturitate, într-o situație de deznădejde și datorită repetării botezului în apă, căci li se spune că au păcătuit cu voia, după ce l-au primit pe Hristos și că nu mai pot avea speranță. În realitate, orice om păcătuiește atât timp cât nu este născut din nou, căci numai prin această regenerare spirituală o persoană poate ajunge să nu mai păcătuiască, deoarece numai astfel respectiva persoană nu mai este condusă de firea pământească, ci de Duhul lui Dumnezeu.

Numai cine este născut din nou, adică născut din Dumnezeu nu mai păcătuiește și botezul în apă, chiar la maturitate, nu este decât primul pas către nașterea din nou. Aș dori să mai adaug că oricine crede că un Ortodox, un Romano-catolic, un Greco-catolic, un Protestant, un Reformat, etc. nu vor fi mântuiți, din cauză că nu a fost botezat la maturitate, dovedește că nu a înțeles nimic din credința creștină și că este animat de aroganță și mândrie. Adevărata Biserică a lui Dumnezeu este una singură și este formată din toți Creștinii, născuți din nou, indiferent de confesiunea creștină de care aparțin. În egală măsură, Ortodocșii Romano-catolici, Greco-catolicii, Protestanții, Reformații, Baptiștii, Penticostalii, Adventiștii, Evangheliștii etc. pot să fie mântuiți, indiferent de momentul când au fost botezați în apă, cu condiția ca toți aceștia să fie născuți din nou, căci altfel nu pot vedea și nu pot intra în Împărăția lui Dumnezeu. (Ioan 3; 3-6)

Mai doresc să resping și o altă eroare. Mulți spun că Isus (Iisus) s-a botezat la maturitate și din acest motiv, toți trebuie să ne botezăm la maturitate. Problema este că Isus (Iisus) nu a fost botezat la maturitate cu botezul cu care suntem botezați noi, ci a fost botezat cu botezul lui Ioan Botezătorul, adică botezul pocăinței, botez care astăzi, nu se mai practică, deoarece acesta anunța doar venirea lui Hristos. Sunt două botezuri diferite, care simbolizează două lucruri diferite. Botezul în apă, al lui Ioan Botezătorul presupunea un efort personal al omului de a nu mai păcătui și acesta se adresa unui om matur. Botezul în numele lui Isus (Iisus) însă simbolizează începerea unei noi vieți spirituale, o naștere din nou, după o moarte față de păcat. Lupta cu păcatul nu se mai face prin forțe proprii, ci se face prin schimbarea naturii umane cu o natură nouă spirituală, cu natura lui Dumnezeu. Pe de altă parte, să nu uităm că atunci când a fost copil, Isus (Iisus) a fost tăiat împrejur și aceasta fără să i se ceară acordul, deci asupra Lui s-a exercitat, la fel ca și asupra oricărui copil evreu, un act simbolic, care avea implicații spirituale. Isus (Iisus) nu putea să fie botezat în apă ca și copil, căci El încă nu murise pe cruce și nu putea să fie botezat în propria Sa moarte. Afirmația că dacă ar fi vrut Dumnezeu, Isus (Iisus) ar fi fost botezat în apă ca și copil, ca să ne dea nouă un exemplu, despre modul cum trebuie efectuat botezul în apă, este rodul unor minți fanatice, care nu înțeleg ce semnifică botezul în apă.

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate 

 

Puterea de a lega și dezlega păcatele II (Biblia Cornilescu)   

 

După cum am arătat deja, în partea a I a acestui articol, cele două texte se contrazic între ele, din punctul de vedere al persoanei sau persoanelor, cărora Isus (Iisus) le-a conferit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor. În textul din Matei ni se spune că Petru a primit această calitate, iar în evanghelia după Ioan ni se spune că toți ucenicii lui Isus (Iisus) au dobâdit această putere...  

 

(08. 03. 2013)

 

read more

 

 

Puterea de a lega și dezlega păcatele I (Biblia Cornilescu)   

 

Problema dezbătută aici este una esenţială pentru analiza legitimităţii biblice a instituţiilor bisericeşti. De ce sunt aceste două texte complet diferite şi contradictorii? Ele sunt singurele texte unde ni se spune că Isus (Iisus) ar fi dat ucenicilor Săi puterea de a lega şi a dezlega păcatele. Problema este că aceste texte nu se potrivesc între ele, ba chiar se contrazic unul pe celălalt. În primul rând, acţiunea consemnată în textul din Matei se petrece înainte de răstignirea lui Isus (Iisus)...

 

(08. 03. 2013)

read more

 

 

Dumnezeu ne învață direct toate lucrurile (Biblia Cornilescu) (08. 03. 2013)  

 

Învățăturile esențiale despre Dumnezeu nu ne vin prin intermediul altor persoane, ci prin intermediul proprie noastre relații cu Dumnezeu, pe cale directă și nu pe cale indirectă. Fără îndoială că primim învățătură și prin acei oameni, care l-a rîndul lor au primit-o direct de la Dumnezeu și au transmis-o altora. Nu toți Creștinii născuți din nou au darul învățării, ei pot avea darul prorociei sau al vindecărilor, al minunilor sau alte daruri...  

 

 

read more

 

 

Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu (Biblia Cornilescu)   

 

Pavel ne îndeamnă se ne manifestăm în așa fel încât să fim pe placul celor din jur, adică să acționăm în conformitate cu părerile lor și nu conform convingerilor noastre. Cu toate acestea, atunci când, tot într-o problemă legată de hrană, Petru nu a vrut să își arate libertatea pe care o avea în Cristos, în fața unor iudei convertiți la Creștinism, veniți de la Iacov, Pavel l-a admonestat pe Petru, pentru conduita lui...  

 

(08. 03. 2013)

 

read more

 

 

În dragoste nu este frică (extrase din Biblia Cornilescu)   

 

Una este să îți fie frică de mânia lui Dumnezeu și cu totul altceva este ”frica iubirii,” adică să fi atent și grijului să nu greșești față de Acela pe care îl iubești. Cu alte cuvinte, acela sau acea care iubește cu adevărat are o grijă deosebită să nu îi facă nici un rău, fără voia sa, aceleia sau aceluia pe care îl iubește...  

 

(08. 03. 2013)

read more

 

 

Păcatele cu voia și jertfa lui Isus (Iisus) II (extrase Biblia Cornilescu)   

 

Care este contextul în care ne spune Pavel că nu mai există jertfă pentru păcate, pentru cei care păcătuiesc cu voia, în epistola către Evrei cap. 10, vers. 26? În primul rând, Pavel le scria Evreilor și se referea la inutilitatea practicării jertfelor din V.T. În al doilea rînd Pavel a dorit să spună că Isus (Iisus) a adus o singură jertfă pentru păcate, adevărata jertfă și că jertfele din V.T. reprezentau doar umbra bunurilor viitoare... 

 

(08. 03. 2013)

read more

 

 

Pocăință și Biserica adevărată (cu extrase din Biblia Cornilescu)   

 

Bisericile instituţionale sunt nişte verigi intermediare, între noi şi Dumnezeu. Nu avem nevoie de instituţii bisericeşti, de dogme şi doctrine obligatorii, pentru a fi credincioşi. Nu mă refer desigur la desființarea comunităților creștine, nici pe departe, ci mă refer la eliminarea autorității pe care Bisercile instituționale și-au construit-o, în numele lui Dumnezeu, în mod artificial...  

 

(23. 02. 2013)

read more

 

 

Fiara își arată colții (extrase Biblia ortodoxă)   

 

Instituția bisericească își vădește adevăratul caracter și prin modul în care gestionează ultimul drum, în această viață, al oamenilor. Cei care sunt înmormântați în cimitire private, nu au dreptul la o slujbă religioasă, din partea Bisericii instituționale ortodoxe. Paradoxal, aceste persoane, aparținând Bisericii instituționale Ortodoxe, nu au dreptul să fie incinerate, drept negat de aceași instituție bisericească, dar nu pot găsi locuri de veci nici la cimitirele publice...  

 

(23. 02. 2013)

read more

 

 

B.S.U. și Martorii lui Iehova   

 

Există o deosebire fundamentală, în problema Trinității, între Biserica Spirituală Unică și Martorii lui Iehova. Cei din urmă, sunt o instituție bisericească, care susține o anumită doctrină, cu privire la Trinitate. Biserica Spirituală Unică lasă deschisă această problemă și susține că nici o doctrină creștină nu cuprinde în întregime și nu rezolvă în totalitate complexitatea acestui subiect și că părerile oamenilor...

 

(23. 02. 2013)

read more

 

 

Păcatele cu voia și jertfa lui Isus (Iisus) (extrase Biblia Cornilescu)   

 

Dintr-un singur text biblic, înțeles greșit și în afara contextului său s-a creat o doctrină care are menirea să descurajeze pe credincioși și să îi facă dependenți de Bisericile instituționale. Nici un text biblic nu trebuie înțeles singur, izolat, ci împreună cu toate textele biblice, care se referă la un anumit subiect sau la o anumită tematică... 

 

(23. 02. 2013)

read more

 

 

Dragostea este împlinirea Legii   

 

Ori ne spune Dumnezeu direct, în conștiință, ce trebuie să facem, ca să fim mântuiți, ori ne spun Bisericile instituționale ce trebuie să realizăm pentru mântuire. Dacă învățătura despre mântuire vine din interior, de ce mai trebuie să vină din afară? Chiar dacă la începuturile experienței noastre spirituale am învățat de la alții abc-ul credinței, totuși ulterior am dobândit în noi înșine tot ceea ce trebuie să știm și puterea de a pune în practică aceste învățături...

 

(12. 02. 2013)

read more

 

 

Hristos în noi nădejdea slavei   

 

Îl cunoaştem pe Dumnezeu, atunci şi numai atunci când locuieşte în noi. Când El locuieşte în noi îl cunoaştem pe El ca într-o oglindă, atunci când ne cunoaştem pe noi înşine. Experienţa noastră personală este experienţa noastră cu Dumnezeu şi fiecare zi scursă înseamnă o mai bună cunoaştere a Lui. Atunci când Dumnezeu se oglindeşte în noi, El se şi întipăreşte în noi şi noi devenim imaginea Sa... 

 

(12. 02. 2013)

read more

 

 

Să nu ne lăsăm înşelaţi!   

 

Instituţiile bisericeşti sunt o imagine deformată şi prin urmare înşelătoare a Împărăţiei lui Dumnezeu. Nimic din cea ce este pe pământ nu va mai fi în Ceruri, în afara celor mântuiţi, dar şi aceştia vor fi schimbaţi. În Împărăţia lui Dumnezeu nu va mai exista aceeaşi organizare ca cea existentă în Bisericile instituţionale...  

 

(12. 02. 2013)

read more

 

 

Întâlneşte-l pe Isus (Iisus) 

 

Nu trebuie să mergi la Ierusalim, la sfântul mormânt pentru asta. Acolo vei vedea doar mormântul gol, dar Isus (Iisus) a înviat şi nu îl găseşti acolo. Isus (Iisus) este la uşa ta şi bate. Dacă îi deschizi El pătrunde în fiinţa ta şi va locui cu tine în veci. Isus (Iisus) te cheamă şi dacă auzi această chemare merită să îi răspunzi, căci este o chemare la viaţă şi la fericire. Nu te împiedica de oamenii care vorbesc doar despre El... 

 

(12. 02. 2013)

read more

 

 

Dumnezeu locuieşte în noi (cu extrase din versiunea ortodoxă a Bibliei) (30. 01. 2013)  

 

În credinţa creştină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El şi numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi, nu putem să avem relații Creștinești autentice, cu cei din jurul nostru. Nu putem să fim buni Creștini și să punem în practică învățăturile creștine, decât atunci când în noi este prezentă și se manifestă puterea lui Dumnezeu...

 

 

read more

 

 

Dumnezeu este Tatăl fiecărui credincios în parte (versiunea Biblia ortodoxă)   

 

Instituţiile bisericeşti ne impun ce trebuie să credem şi ce trebuie să facem sau să nu facem, ca şi cum ele ar fi tutorii sau curatorii noştri spirituali. Ele sunt falşi tutori, falşi curatori şi falşi părinţi, deoarece fiecare om, care trăieşte pe pământ are dreptul să aibă ca Tată pe Dumnezeu, în mod personal şi nu avem nevoie de Big Brother, adică de fratele cel mare, care să ne tragă de mânecă şi să ne pedepsească...  

 

(30. 01. 2013)

read more

 

 

Adevărata practică a Creştinismului (versiunea Cornilescu a Bibliei)   

 

Practica Creştinismului nu constă în principal în a ne duce duminica la adunările creştine şi de a participa la slujbe sau la spectacole şi festivităţi prin care îi dăm recunoaşterea lui Dumnezeu. Problema nu este de a îi declara lui Dumnezeu că suntem gata să ne supunem Lui, în toate lucrurile, de a ne pune bine cu El, ci problema este de a practica, în mod concret şi real, ceea ce ne cere El. Adevărata pocaință nu înseamnă doar a face sau a nu face ceva anume, ci înseamnă de a fi asemănători cu Dumnezeu, a fi dumnezei...  

 

(30. 01. 2013)

read more

 

 

Cine ne-a văzut pe noi l-a văzut pe Isus (Iisus)?   

 

Din nefericire oamenii l-au transformat pe Isus(Iisus) Hristos într-un idol. El este prezentat ca fiind întruchiparea unui ideal la care este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, de ajuns. Mă refer la caracterul Lui şi la puterea Lui. Cei mulţi se închină unui ideal, unui idol, de la care aşteaptă minuni, cu toate că cea mai mare minune este tocmai ca ei înşişi să transpună în viaţa lor acest ideal, transformându-l într-un mod de viaţă cotidian...  

 

(30. 01. 2013)

read more