All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
Unde sunt doi sau trei adunați în numele lui Isus (Iisus)

 24. 04. 2013

Gabriel Baicu

 

                                                                                                         

Ce este Biserica? Unde sunt doi sau trei, adunați în numele lui Hristos acolo este și El. (Matei 18; 20) Adunați în numele lui Hristos, înseamnă de fapt adunați în Duhul lui Hristos, căci El este prezent prin Duhul Său, acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele Lui. El nu are cum să fie prezent altfel, decât prin Duhul Său și Duhul Sfânt nu locuiește în clădiri făcute de mâini omenești, El locuiește în oameni, prin urmare numai acolo unde sunt adunați doi sau trei credincioși, în care locuiește Duhul Sfânt, acolo este și El. Noi suntem templele Duhului Sfânt, clădirile unde se adună oamenii, în numele lui Hristos nu sunt temple ale Duhului Sfânt, ci doar spații funcționale. Acolo unde sunt adunate mai multe temple ale Duhului Sfânt, adică mai mulți Creștini născuți din nou, acolo este și un Templu local sau o Biserică locală. Adunați în numele lui Hristos nu înseamnă adunați într-o clădire numită Biserică, ci într-o relație, într-o unitate duhovnicească, care este o Biserică. Isus (Iisus) nu este prezent, chiar dacă se cheamă numele Lui, într-un loc unde nu este nimeni în care să locuiască Duhul Sfânt sau în care nu este nimeni pregătit să îl primească pe El.

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu este o realitate spirituală și nu instituțională, este o legătură duhovnicească între toți cei mântuiți, deasupra oricăror diferențe de doctrine și dogme, existente între confesiunile creștine. Indiferent de locul unde sunt adunați cei sau cele în cauză, dacă sunt adunați în Duhul lui Hristos, adică în același Spirit ei sunt o Biserică locală. Toate aceste grupuri de doi sau trei sau mai mulți formează împreună adevărata Biserică a lui Dumnezeu unică și universală și care este constituită din toți Creștinii născuți din nou. Legătura reală a Bisericii este dragostea de natură divină, atunci când aceia sau acelea, care formează Biserica se iubesc între ei, așa cum ne-a iubit Hristos. (Ioan 13; 34-35) Nu este de ajuns ca oamenii să se întrunească între ei pe baza unor tradiții sau pentru că aparțin de aceeași instituție bisericească, pentru ca acolo să fie o Biserică locală. Biserica este deci o relație spirituală, în Duhul Sfânt, între oameni, nu este o clădire sau o organizație religioasă. Această relație spirituală se realizează atunci când cei credincioși sunt locuiți de  Duhul Sfânt, fiecare din ei. Oamenii nu se mai cunosc între ei în felul lumii, ci într-o manieră duhovnicească.

 "16 Aşa că, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii; şi, chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuşi acum nu-L mai cunoaştem în felul acesta." (2 Corinteni 5; 16)

Biserica locală înseamnă prezența lui Hristos, prin Duhul Său, în locul unde sunt adunați sau uniți, doi sau trei, adică în persoanele care se află în locul acela. Aceasta nu înseamnă că Duhul Sfânt este prezent într-un loc anume, în sens geografic sau într-o anume clădire, căci El nu este niciodată prezent în locații construite de om, ci doar în interiorul oamenilor. Nu este de ajuns ca acele persoane să fie ”adunate” fizic, cu trupul, în numele lui Hristos, în același loc, ele trebuie să fie reunite și spiritual, adică unite în Duhul Sfânt. Isus (Iisus) a dorit ca noi să fim una în Duh, nu una în trup și a exprimat această dorință în rugăciunea făcută înainte de răstignirea Sa. (Ioan 17; 21) Biserica, în sens universal,  înseamnă prezența permanentă,în același timp, a lui Hristos și unitatea în Duhul Sfânt a tuturor acelora, în care locuiește El, indiferent de distanța fizică dintre cei credincioși sau cele credincioase. Cu alte cuvinte, unde sunt doi sau trei ”adunați” în Spiritul lui Hristos, chiar dacă nu se află în același loc, acolo este și El. Pavel vorbea de această comuniune spirituală în 1 Corinteni.

"3 Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu duhul, am şi judecat, ca şi când aş fi fost de faţă, pe cel ce a făcut o astfel de faptă.

 4 În Numele Domnului Isus (Iisus), voi şi duhul meu, fiind adunaţi laolaltă, prin puterea Domnului nostru Isus (Iisus),

 5 am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus (Iisus)." (1Corinteni 5; 3-5)

 

Unitatea Bisericii este în Duhul Sfânt și nu prin adunarea la un loc a doi sau mai mulți credincioși, în numele lui Isus (Iisus), cu trupul, dar nu și cu spiritul. Adunarea a numeroși oameni, într-un singur loc, în numele lui Isus (Iisus), dacă între ei nu există o legătură duhovnicească reală, nu înseamnă ca acolo este Biserica. Acei credincioși pot fi aproape unul de celălalt cu trupul, dar departe cu spiritele lor. Ei pot cânta împreună, pot să se roage împreună, dar nu sunt într-o legătură spirituală, dacă sunt departe cu inima, unii de alții. Manifestarea legăturii Bisericii este doar dragostea de natură divină și această  manifestare este posibilă doar acolo unde este prezent Acela care ne-a iubit până la moarte. Mulți merg în clădirile organizațiilor religioase în speranță că vor întâlni acolo o Biserică, dar de multe ori nu găsesc în acel loc puterea și dragostea lui Hristos, deoarece El nu este prezent în acel loc, chiar dacă mulți oameni sunt adunați la un loc, în numele Lui. Dacă în interiorul acelor oameni nu locuiește Duhul Sfânt acolo nu este prezent Isus (Iisus), căci Duhul Sfânt este Duhul Lui și pentru noi, în zilele noastre, Isus (Iisus) se manifestă prin Duhul Sfânt. Cine nu are Duhul lui Hristos nu este al Lui și oricât de mulți oameni, care nu au Duhul lui Hristos, se află adunați la un loc, în numele Lui, acolo nu este nici un fel de Biserică. (Romani 8; 9)

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Relaţia personală cu Dumnezeu   

 

Este necesar ca, fiecare din noi, să stabilim propria noastră relaţie personală cu Dumnezeu. Nici chiar Biblia nu poate fi înţeleasă, în spiritul ei, de către aceia care nu au Duhul lui Cristos. În mod special, scrierile N.T. nu pot fi înţelese cu o înţelepciune omenească, căci ele trebuiesc judecate duhovnicesc. (1 Corinteni 2; 12-13) Cine nu are Duhul lui Cristos nu poate înţelege N.T. corect şi această afirmaţie explică de ce foarte mulţi Creştini se rătăcesc spiritual, cu Biblia în mână...

 

(20. 11. 2012)

read more 

 

 

Intoleranţa religioasă în Creştinism   

 

Eu nu pot să spun cu siguranţă absolută dacă cea mai bună variantă de botez în apă este cea a copiilor sau cea a adulţilor, dar pot să spun cu siguranţă că trebuie să respectăm convingerile fiecăruia, în această privinţă şi în toate celelalte aspecte ale vieţii spirituale. Credinţa creştină se bazează pe convingeri proprii şi nu pe „adevăruri absolute.” Desigur că pentru orice Creştin faptul că Isus (Iisus) este Calea, Adevărul şi Viaţa este un adevăr cu valoarea absolută...

 

(20. 06. 2012)

read more

 

Cine poate să nu mai păcătuiască?   

 

Nici un om pe pământ nu poate să nu mai păcătuiască atâta vreme cât încă este motivat de natura sa umană. De ce? Pentru că fiecare om este păcătos, în ochii lui Dumnezeu, tocmai datorită naturii sale umane. Păcatul locuieşte în noi, în genele noastre, în structura noastră ceea mai profundă. Nu este vorba aici de marile păcate, de infracţiuni, de la care fiinţa umană se poate abţine chiar şi atunci când este dinamizat de natura specific umană...

 

(01. 06. 2012)

read more 

 

Textul de bază pentru botezul în apă la maturitate   

 

Evanghelia după Marcu se termină în textele cele mai apropiate de original, în primele manuscrise, la cap 16 cu versetul 8 şi versetele de la 9-20, care conţin celebrul fundament al tuturor confesiunilor Neo-protestante, adică versetul de la cap. 16 cu 16, este o adăugire ulterioară ne autentică. „Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit.” (Marcu 16; 16)...  

 

(22. 05. 2012)

 

read more

 

Întoarcerea la Cristos   

 

Eu propovăduiesc întoarcerea la Cristos, nu doar la Biblie şi nu doar la primele comunităţi creştine, aşa numita Biserică apostolică. De ce? Am constatat că este nevoie de o continuare a Reformei, pe linia marilor reformatori ai Creştinismului, dar ducând Reforma lor mai departe, ceea ce însemnă întorcerea cu totul la original adică la Isus (Iisus)...  

 

(18. 05. 2012)

 

read more

 

 

Este mai ferice să dai decât să primeşti   

 

Ce fel de Dumnezeu avem? Este unul care consideră că „a da” este mai mulţumitor decât a primi. (Faptele Apostolilor 20: 35) De aici se pot trage o multitudine de concluzii. În primul rând, imaginea conform căreia Dumnezeu este un stăpân absolut, care solicită de la noi o ascultare oarbă, se dovedeşte, o dată în plus, a fi una falsă. Dumnezeu nu aşteaptă de la noi să îi dăm nimic, ci doreşte ca El să ne dea nouă comorile sale de înţelepciune şi cunoaştere...  

 

(12. 05. 2012)

read more

 

Asemănări şi deosebiri  între B.S.U. şi Biserica Adventistă   

 

Biserica Spirituală Unică este o entitate spirituală şi nu instituţională în timp ce Biserica Adventistă este organizată ca şi o instituţie bisericească, care are o anumită interpretare a Bibliei, care trebuie adoptată, în mod obligatoriu, de membrii ei. Biserica Spirituală Unică, sau Biserica celor născuţi din nou, sau Biserica celor născuţi din Spirit, denumirile sunt echivalente, este formată din toţi membrii născuţi din nou, din toate Bisericile instituţionale, adică din toate confesiunile creştine care se află într-o legătură personală cu Cristos şi care sunt scrişi în cartea vieţii încă de la întemeierea lumii. (Ioan 3; 3,5; Apocalipsa lui Ioan 17; 8) 

 

(11. 07. 2012)

read more