All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
 Un nou răspuns către pastor

 07. 07. 2013

Gabriel Baicu

      

     Pavel i-a organizat pe Creștinii lumești în ierarhii, având o ordine asemănătoare cu aceea a oricărei instituții omenești, de exemplu a statelor, guvernelor, ministerelor, întreprinderilor etc. Pavel a fost nevoit să procedeze în acest mod deoarece se adresa unor oameni ne renăscuți spiritual, lumești, dar toți aceia și acelea care sunt conduși de Duhul lui Hristos, direct în conștiințele lor, nu au nevoie să fie dirijați din exterior, de către ”ierarhii” bisericești, ci sunt conduși în inimile și mințile lor direct de către Dumnezeu. Dacă noi nu mai suntem Creștini lumești, ci suntem Creștini duhovnicești, suntem conduși de către Duhul lui Hristos, în viețile și conștiințele noastre și nu de către preoți, pastori sau comitete bisericești. Pavel s-a adresat la două categorii de Creștini, Creștinii lumești și Creștinii duhovnicești și modul lui de adresare la cele două categorii este foarte diferit. Bineînțeles că un pastor ca cel care scrie replicile la postările mele se ține cu toată ambiția de poziția lui de conducere, căci aceasta îi conferă avantaje personale, dar Isus (Iisus) ne-a învățat că cel mai mic este cel mai mare, și că cei smeriți vor fi înălțați și că noi trebuie să fim ca unii care servesc la masă și nu ca unii care stau la masă. Pastorul vrea să stea la masă toată viața lui și se luptă să rămână la conducere. Isus (Iisus) s-a aplecat să spele picioarele ucenicilor, nu ca și un ritual religios sau ca o propagandă, așa cum fac nenumărați funcționari religioși, ci pentru a ne învăța că noi nu suntem organizați ierarhic, ci suntem doar slujitori unii altora. Toate ierarhiile bisericești au modificat și transformat învățăturile lui Isus (Iisus), le-au pervertit și astăzi Bisericile creștine se aseamănă cu statele, cu guvernele sau cu alte instituții, reci și fără suflet, care promovează tradiții și regulamente, asemănătoare cu legile omenești. Fără nici o îndoială că satana și puterea lui stă în autoritatea nejustificată a instituțiilor bisericești și acest lucru s-a dovedit în persecuțiile pe care autoritatea papală le-a exercitat asupra celor credincioși și împotriva cărora s-au ridicat Martin Luther și reformatorii. De asemenea, în vremurile noastre, autoritatea nejustificată a instituțiilor bisericești, inclusiv a celor Neo-protestante, se vede în modul nespiritual în care sunt conduse organizațiile creștine și unde se promovează spectacolul religios și formalismul și nicidecum dreptatea, mila și credincioșia sau compasiunea reală și unde suportul material și moral al celor credincioși este de multe ori formal și nu efectiv. Dacă sunteți mulțumiți cu atmosfera spirituala din cele mai multe comunități creștine și cu felul autoritar în care sunt conduse atunci nu trebuie să fiți de acord cu mine, dar dacă vedeți că lucrurile nu merg așa după cum ne-a învățat Isus (Iisus) eu vă explic de ce ele nu merg bine. Nu avem nevoie de ierarhii bisericești, avem nevoie ca fiecare în parte să fim umpluți cu Duhul lui Dumnezeu și să ne lăsăm conduși de El. Dumnezeu este Tatăl fiecărei persoane credincioase în parte și între Tată și fiii și între Tată și fiicele Lui nu există intermediari, căci Părintele nostru ne iubește pe fiecare în parte și El are grijă personal de fiecare din noi. Cine poate să intermedieze sau să se amestece între un părinte și copii lui? Dacă ar fi un părinte denaturat, atunci ar intervenii autoritățile tutelare și instituțiile sociale, dar Dumnezeu este Cel mai bun Părinte și are grijă personală de noi, nu avem nevoie de autorități tutelare.

 

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

 

      

Adventiştii de ziua a 7 a şi Isus (Iisus)   

 

Adventiştii sunt Evreii Noului Testament. La fel ca şi Evreii Vechiului Testament ei îl răstignesc, pentru a doua oară, pe Isus (Iisus). Evreii V.T. au răstignit trupul lui Isus (Iisus) şi Adventiştii de ziua a 7 a răstignesc Duhul lui Isus (Iisus). Cum se întâmplă acest lucru? Adventiştii nu recunosc, ca fiind de actualitate, ca având valabilitate în zilele noastre, învăţătura despre darurile Duhului Sfânt şi în consecinţă, întrucât sunt legate între ele, nici despre roade... 

 

(01. 12. 2012)

read more

 

 

Fecioara şi ‚curva’ cea mare   

 

„Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice şi Legea. Dacă voiesc să capete învăţătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaţii lor acasă; căci este ruşine pentru o femeie să vorbească în Biserică.” (1 Corinteni 14; 34-35) „Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii , nici să se ridice mai pe sus de bărbat, ci să stea în tăcere.” (1 Timotei 2; 12)...

 

(26. 11. 2012)

read more

 

Institutiile bisericesti isi construiesc o pavaza falsa  

 

Instituţiile bisericeşti sunt forma prin care spiritualitatea creştină s-a adaptat şi se adaptează la lume. Ele au fost mai întâi de toate „braţul înarmat” al Creştinilor, protecţia lor, după ce iniţial au fost persecutaţi pe nedrept în timpul diferitelor perioade de persecuţie, din Imperiul Roman. Atunci când Împăratul Constantin a creat oportunitatea, Creştinii din Imperiu Roman au preluat puterea politică şi au creat un scut invincibil de protecţie, în jurul celor credincioşi... 

 

(26. 11. 2012)

read more

 

Argumente şi tradiţie   

 

În toată lumea aceasta numai Româncele şi Rusoaicele poartă batic şi stau deoparte în Biserici şi rezultatele se văd, adică mult formalism şi puţină spiritualitate. Oare toată femeile din lume sunt ‚rătăciteţ şi numai Româncele şi Rusoaicele practică corect Creştinismul? Ce argumente biblice stau la baza comportamentului celorlalte femei creştine, din toată lumea? 

 

(26. 11. 2012)

read more