All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
 Trupul lui Hristos

 18. 01. 2014

Gabriel Baicu

  

Există o singură Biserica și aceasta este Trupul lui Hristos. Aceasta este Biserica Spirituala Unica, denumire pur convenționala. Biblia vorbește în nenumărate texte ale ei despre aceasta realitate spirituala, care nu este o Biserica instituționala sau alta, ci este o relație spirituala reala, între cei credincioși, prin Duhul Sfânt. Spiritualitatea creștină este profund marcată de acest adevăr fundamental, care este prea puțin scos în evidență. Creștinismul spiritual este diferit în multe privințe de religia instituționalizată. Biserica Spirituala Unica, Biserica celor născuți din Spirit, Biserica celor Aleși sau Biserica din Om sunt doar denumiri formale pentru a desemna Trupul unic al lui Hristos. Spirit și materie, libertate spirituala sau constrângere instituționala iată polii unei importante dezbateri existenta în istoria Creștinismului. Daca mă întreabă cineva unde scrie in Biblie Biserica Spirituala Unica, eu am sa ii răspund ca in Biblie nu scrie nici Biserica Ortodoxa, Biserica Romano Catolica, Biserica Protestanta, Biserica Reformata, Biserica Baptista, Biserica Penticostala etc. În Biblie însa scrie foarte limpede ca exista o singura Biserica si nu scrie nimic despre faptul ca trebuie sa existe mai multe confesiuni creștine. Trupul lui Hristos este unul singur, nu mai multe si nu ar trebui sa fie sfâșiat in numeroase denominațiuni. Organizațiile religioase pot sa fie manifestări exterioare ale vieții spirituale, dar unitatea spirituala este condiția de valabilitate a identificării Trupului lui Hristos. Isus va râpi o singura Biserica și nu mai multe. Isus Hristos are o singura Mireasa și nu mai multe. Biserica este o singura realitate deja unită, prin Duhul Sfânt.

Orice credincios în care locuiește Hristos, prin Duhul Sfânt este in unitate spirituala cu orice alt credincios, in care de asemenea locuiește Duhul Sfânt si aceasta unitate este data de unicitatea însăși a Duhului Sfânt. Comunicarea si recunoașterea intre cei in cauza se face pe cale duhovniceasca si așa cum spunea apostolul Pavel, nu mai cunoaștem pe nimeni, in felul lumii. (2 Corinteni 5; 16) Biserica Spirituală Unică există, de la început, nu am înființat-o eu, doar am descoperit-o și am identificat-o. Paradoxal, dar probabil că și mulți din cei sau din cele care citesc acest mesaj, chiar fără să știe, fac parte din ea, deoarece de ea aparțin toți credincioși adevărați, născuți din nou, adică născuți din Dumnezeu, indiferent de ce confesiune creștină aparțin. Ei sunt cunoscuți de Dumnezeu, încă înainte de întemeierea lumii, conform Efeseni, cap.1, și sunt uniți, cu toți ceilalți credincioși născuți din nou, prin Duhul Sfânt și nu prin intermediul instituțional, adică prin biserici, culte, denominațiuni sau confesiuni, care toate, de fapt, denumesc același lucru. În Duhul Sfânt avem unitatea noastră, adică a tuturor acelora care sunt născuți din nou și toți suntem o singură Biserică a lui Dumnezeu și nu mai multe, căci El nu are decât o singură Biserică, Trupul Său, Fecioara din cartea Apocalipsa lui Ioan. Isus (Iisus) are o singură Mireasă și nu mai multe, cum lasă să se înțeleagă multitudinea de Biserici instituționale, că ar fi cazul. Isus (Iisus) ne unește pe toți aceia și acelea, care suntem ai Lui, în mod perfect, prin dragostea pe care a turnat-o în inimile noastre, prin Duhul Sfânt. (Romani 5; 5)

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Sfinţii la a două venire a lui Isus (Iisus)   

 

Ce se înţelege prin rămăşiţă, adică cei sfinţi, care vor rezista până la urmă şi care vor fi salvaţi, cu ocazia celei de a doua reveniri a lui Isus (Iisus)? Textul din cartea Apocalipsa lui Ioan este foarte clar: • 17 Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus (Iisus) Hristos... 

 

(14. 12. 2012)

read more

 

 

Naşterea din nou   

 

Fiecare credincios trebuie să fie născut din nou, în mod personal şi nu doar sfinţii din calendar, în caz contrar nu are nici o şansă pentru a fi mântuit şi a locui cu Dumnezeu în Împărăţia Sa, pentru veşnicie. Acest lucru îl spune Isus (Iisus), eu doar îl reamintesc, dată fiind importanţa covârşitoare şi care face deosebirea între viaţa veşnică şi moartea veşnică. Faptul că preoţii sau pastorii sunt născuţi din nou nu este de ajuns, deoarece mântuirea este individuală...  

 

(14. 12. 2012)

read more

 

 

 

Mai rău ca mormintele   

 

Destule persoane din România obişnuiesc să meargă la cimitirul Belu Catolic, din Bucureşti pentru a se ruga în jurul unui grup de 9 morminte, care mărturisesc ei că îi ajută şi că urmare a rugăciunilor lor li se împlinesc dorinţele. Mulţi credincioşi nu găsesc suportul spiritual, de care au nevoie, în Bisericile instituţionale, pe care le frecventează şi de aceea îl caută oriunde acesta se poate găsi...  

 

(14. 12. 2012)

read more

 

 

 

Doctrinele religioase creştine şi primele Biserici   

 

Primele comunităţi creştine nu aveau o doctrină obligatorie, fixă şi determinată. Erau conduse direct de Duhul Sfânt şi nu indirect prin intermediul funcţionarilor religioşi, care pretind că ştiu cel mai bine, toate lucrurile, legate de Dumnezeu. În perioada Bisericii apostolice circulau ne numărate scrieri şi multe din ele au fost interzise, în procesul treptat al formării instituţiilor bisericeşti, au fost eliminate şi chiar distruse...  

 

(14. 12. 2012)

read more