All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu

 24. 04. 2013

Gabriel Baicu

                                                                                                         

Nu am nici o teamă că fac greșeli în ceea ce scriu, dar fac tot posibilul să nu fac nici-o greșeală, pe baza luminii pe care o primesc, la fel ca orice Creștin, de la Dumnezeu și de asemenea pe baza unei bune documentări în materia la care mă refer. De ce nu îmi este teamă ca făcând anumite greșeli voi  induce, fără voia mea, concepții greșite celor ce citesc? Aceasta se întâmplă dintr-un motiv foarte simplu și anume pe faptul că Dumnezeu însuși mă corectează dacă greșesc. Cum se întâmplă acest lucru? Nimeni nu trebuie să accepte ceea ce scriu eu, dacă Dumnezeu însuși nu îi arată că afirmațiile mele sunt exacte. Nimeni nu trebuie să preia automat afirmațiile mele înainte să cerceteze atent toate argumentele și să studieze și textele Bibliei. Aceia sau acelea care sunt luminați și ei direct de Dumnezeu vor primi afirmațiile mele, nu datorită mie, ci datorită luminii, care este în ei. Răspunderea mea este limitată deoarece eu fiind om pot să greșesc în ceea ce susțin, nu sunt infailibil, nu sunt papă, dar Dumnezeu corectează greșelile mele. Eu pot să răspund numai atunci când nu sunt sincer și prezint oamenilor credințe de care eu nu sunt convins, dar acest lucru nu se întâmplă, fiindcă răspunderea ar fi prea mare și consecințele prea grave, pentru mine. Convingerile la care am ajuns le transmit și altora, căci îi scutesc astfel de multă muncă de cercetare, pe care ei poate nu au timp să o facă. Acolo unde văd necesitatea de a aprofunda un subiect, în legătură cu care există multă confuzie, între Creștini, mă ocup de acel subiect și transmit rezultatele analizei mele, celor din jurul meu.

 Sfătuiesc pe toți oameni să urmărească atent, cu Biblia în mână ceea ce scriu și să ceară direct lui Dumnezeu să le arate dacă ceea ce am scris eu este corect sau nu. Aceasta nu înseamnă că eu persoanl am încă îndoieli, cu privire la opiniile pe care le formulez, dar aș dori ca cei credincioși să își construiască propriile lor opinii bazate nu doar pe părerile altora, ci pe relația lor personală cu Dumnezeu. Orice opinie impusă, în materie spirituală este un semn al fiarei și de aceea fiecare credincios sau credinciosă trebuie să își formeze, în mod liber, proprii sale convingeri și să nu devină dependenți de instituțiile bisericești. Putem să fim de acord sau nu între noi, dar în ambele cazuri ceea ce face deosebirea între Creștini și necreștini este dragostea sinceră, pe care trebuie să o păstrăm și față de aceia cu care nu suntem de acord și chiar față de dușmanii noștrii. Părerile privitoare la Dumnezeu sunt extrem de multe și de variate, dar fiecare are nevoie să fie ghidat de propria sa conștiință luminată de El. Nu putem să respingem o opinie doar pentru că provine de la o persoană, care aparține de altă confesiune creștină decât noi, căci această nu ar fi corect și ar dovedi parțialitate și partizanat, iar cu un termen mai hotărât, ar dovedi sectarism.

 Avem multe de învățat și experiența altora este extrem de utilă și pentru noi, dar nimeni nu trebuie să ne impună nimic, pentru că nici Dumnezeu nu ne impune nimic. În toate cazurile, tot ceea ce citim sau auzim trebuie filtrat prin prisma propriei conștiințe luminată de prezența Duhului Sfânt și nu prin prisma doctrinelor și dogmelor cu care am fost îndoctrinați. Tot ceea ce citim sau auzim trebuie privit în lumina experienței personale a fiecăruia cu Dumnezeu. Darul deosebiri duhurilor, dat de Duhul Sfânt, care locuiește în noi, este acela care ne spune ce trebuie să primim și ce trebuie să respingem. Ceea ce conștiința noastră respinge, nu trebuie să ne oblige nimeni să primim. Conștiința noastră învățată de Dumnezeu este suverană în deciziile pe care noi le luăm. Pe de altă parte, nu trebuie să ne credem singurii oameni înțelepți și de aceea dialogul cu cei din jurul nostru, bazat pe respectarea libertății de a alege a fiecăruia, trebuie să continue, tot timpul vieții noastre. Prin acest dialog dăm și primim informații, idei și opinii privitoare la Dumnezeu. Cu cât cultura spirituală a cuiva este mai mare, cu atât și capacitatea sa de înțelegere spirituală este mai mare, mă refer la partea din noi, care se exprimă prin rațiune.

 Nu suntem numai suflet, suntem și minte și de aceea avem nevoie să formulăm să cunoaștem și să înțelegem, în mod rațional, credința spirituală, primită de noi. O credință care nu are nici un sens rațional, care nu duce nicăieri are puțină valoare. Nu o să putem explica toate lucrurile cu rațiune noastră, dar ceea ce putem explica trebuie să aibă sens, trebuie să poată fi transpus în termeni raționali. N.T. este ghidul nostru spiritual, care vine din exterior, dar dobândește un sens pentru noi, numai atunci când învățăturile pe care le conține ne sunt explicate direct, în conștiința noastră, de Duhul lui Dumnezeu și nu neapărat de evangheliști sau pastori. Totuși evanghelizările sunt necesare deoarece învățătura primită direct în noi, poate confirma sau infirma învățăturile primite din afară și, în felul acesta, noi dialogăm continuu cu semenii noștri. Suntem datori să confruntăm cu argumente, mai întâi în propria noastră conștiință toate învățăturile diferite pe care le auzim și să le răspundem cu învățăturile care ne conving pe noi. Argumentele raționale și textele biblice sunt necesare pentru această abordare. Totuși câteodată vom alege o altă posibilă interpretare a textelor, decât semenii noștri. Este necesar să înțelegem pe ce ne bazăm atunci când credem un anumit lucru și să ascultăm atent glasul inspirației din noi. Vom crede câteodată lucruri diferite, chiar dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în fiecare din noi, deoarece mințile noastre nu sunt la fel de dotate pentru a percepe și discerne mesajul primit. Suntem niște receptori de mesaje spirituale, dar limbajul de interpretare și modul de formulare diferă de la individ la individ. Ca un exemplu bazat pe o analogie, undele sonore radio circulă liber în atmosferă, dar sunt captate mai clar sau mai confuz, în funcție de receptorul care le primește. În esența sa, mesajul rămâne neschimbat, dar confuziile duc la interpretări diferite. La noi gradul de cunoaștere face diferența. Cunoști istoria Creștinismului, modul cum s-au format doctrinele creștine, modul în care a fost constituit canonul biblic, alte texte despre Isus (Iisus), ne canonizate, cât mai multe încercări de interpretare a textelor biblice, etc.? Dacă da, toate acestea fac diferența, în ceea ce privește interpretarea și formularea mesajului lui Isus (Iisus). Cu toate aceste, inima nu ne înșeală niciodată, căci ea este locuită de Dumnezeu. ”Mintea” inimii este ”inima” minții. Toți aceia, care sunt născuți din nou, din Dumnezeu, au ceva în comun și anume simt la fel, atunci când este vorba despre relațiile cu cei din jur. Avem în comun dragostea lui Cristos și dorința de a dialoga despre El, bazată pe interesul pe care îl purtăm pentru El. Nu avem în comun doctrine sau dogme obligatorii de credință.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Credința personală    

 

Biserica Spirituală Unică exista, de la început, nu am înființat-o eu, doar am descoperit-o și am identificat-o. Paradoxal, dar probabil că și dvs. faceți, chiar fără să știți, parte din ea, deoarece de ea aparțin toți credincioși adevărați, născuți din nou, adică născuți din Dumnezeu, indiferent de ce confesiune creștină aparțin... 

 

(18. 01. 2014)

read more

 

 

Doctrine și cunoaștere    

 

Sunt persoane care m-ar putea întreba de ce mă preocupă botezul în apă sau problema icoanelor. Dintr-un motiv foarte clar și anume din dorința de a prezenta Creștinismul ca fiind o cale deschisă și nicidecum închisă, în limitele contrafăcute ale doctrinelor creștine... 

 

(18. 01. 2014)

read more

 

 

Esența învățăturilor lui Isus (Iisus)    

 

Toată credința creștină se bazează pe ideea de sacrificiu de sine. Toată învățătura lui Isus (Iisus) presupune renunțarea la sine sau lepădarea de sine. În absolut toate învățăturile Sale, Isus (Iisus) pleacă de la premisa necesității de a renunța la propriul nostru egoism, la a ne nega pe noi înșine, în natura noastră umană...

 

(18. 01. 2014)

read more

 

 

Imperialismul spiritual    

 

Mulți Creștini se înarmează cu doctrinele lor și pornesc să cucerească lumea. Ei sunt siguri că fac un lucru bun dacă reușesc să îi convingă pe alți oameni să creadă la fel ca și ei, căci ei nu au nici o îndoială că ei cunosc cel mai bine toate aspectele legate de Persoana lui Dumnezeu. A spune ceea ce crezi și celorlalți este o activitate pozitivă căci acesta este modul în care ”sângele” conștiinței umane colective curge prin venele culturii și progresului omenirii... 

 

(18. 01. 2014)

read more

 

 

Jertfa lui Isus (Iisus)     

 

Există două variante fundamentale de înțelegere a Creștinismului. În prima variantă, se consideră că Isus (Iisus) a murit pe cruce pentru noi și astfel, datorită meritelor Lui, fiecare din noi poate să dobândească mântuirea, doar prin acceptarea jertfei Lui, fără ca el sau ea să urmeze, în mod personal, calea crucii, asemănător cu ceea ce a îndeplinit Isus (Iisus). El a făcut totul pentru noi și noi nu mai avem nimic de făcut, prin El suntem mântuiți, doar prin credința în jertfa Lui și în valoarea ei expiatoare... 

 

(18. 01. 2014)

read more

 

 

Moaștele sfinților și ale sfintelor     

 

De ce merg oamenii la sfinții morți și nu merg la sfinții vii? Unde sunt sfinții din zilele noastre într-o instituție bisericească, cea ortodoxă, aceea care face atâta caz de moaștele sfinților? Dacă în trecut au existat atât de mulți sfinți în Biserica instituțională Ortodoxă, cum se face că astăzi ei sau ele au dispărut cu desăvârșire? Dacă nu au dispărut atunci de ce sfinții vii nu pot să facă aceleași minuni ca și sfinții morți sau chiar mai extraordinare?... 

 

(18. 01. 2014)

read more

 

 

Natura lui Dumnezeu     

 

Bisericile instituționale ne învață greșit despre modul cum trebuie să înțelegem învățăturile lui Isus (Iisus). Care este teoria în spatele învățăturilor lor? Dumnezeu este văzut ca o Ființă Supremă, având toate caracteristicile omului, dar extrapolate la un nivel absolut sau, altfel spus, absolutizate. Se susține, în mod greșit, că Dumnezeu este o entitate, printre celelalte entități, cea mai mare și cea mai puternică dintre ele....

 

(18. 01. 2014)

read more

 

 

Pescar de oameni     

 

Exact la fel se întâmplă și în zilele noastre. Trei mari tipuri de cozi se regăsesc în România. Cozile la ghișee, cozile la ajutoarele venite de la U.E. și cozile la moaște. Cele două din urmă, prezintă aceeași logică. Se dă ”ceva,” care nu trebuie scăpat. La ajutoare se dau bunuri materiale și la moaște ”se dau” bunuri spirituale. Este adevărat că mântuirea noastră este gratuită dar scopul ei este prezentat în N.T... 

 

(18. 01. 2014)

read more