All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
 Raspuns la mesajul unui pastor

 05. 06. 2013

Gabriel Baicu

  

   

   

Una este ceea ce a învățat Isus (Iisus) pe oameni și alta este ceea ce au făcut oamenii din învățătura Lui, inclusiv ceea ce au făcut oamenii din învățăturile apostolului Pavel. Eu fac o deosebire netă între învățătura curată a lui Isus (Iisus), care ne-a învățat că cel mai mare este slujitorul tuturor, că cel mai mic este de fapt cel mai mare, deci o învățătură bazată pe dragoste și slujire și nu pe autoritate impusă și între învățăturile oamenilor, inclusiv modul în care este înțeleasă, în mod obișnuit, învățătura lui Pavel despre autoritate. Acesta din urmă a stabilit ierarhii bisericești, cu șefi, cum ar fi pastori,comitete bisericești  sau alții. Chiar dacă apostolul Pavel nu a avut această intenție, totuși epistolele sale sunt interpretate ca o justificare a autorității bisericești impuse. În baza epistolelor lui Pavel s-au construit niște instituții bisericești, care sunt imaginea lumii și nu sunt imaginea Împărăției lui Dumnezeu. Unde a stabilit Isus (Iisus) ierarhii între oameni? Pastore, arată un singur text, prin care Isus (Iisus), care s-a aplecat să spele picioarele lui Petru, te-a pus pe tine sau pe alți pastori sau preoți să conduci sau să administrezi cu autoritate peste cei credincioși sau peste cele credincioase? Isus (Iisus) a venit ca unul care servește la masă, dar tu ești, cel mai probabil, ca unul care stai la masă și aștepți să fii servit. De unde știu? Am văzut mulți funcționari bisericești și toți erau așa, iar dacă tu faci excepție, cu atât mai bine pentru tine, dar întărești doar regula, căci excepția întărește regula. Isus (Iisus) ne-a învățat să ne apropiem de Dumnezeu și să îl numim Tată, dar Bisericile instituționale nu ne sunt Tată și nu ne sunt mamă, sunt o autoritate instituțională, care încearcă să ne controleze și să ne domine la fel ca orice instituție omenească, în interesul bunei sale funcționări.

"26 Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru;

 27 şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob.

 28 Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi." (Matei 20; 26-28)

 

Isus ne cere să ne iubim unii pe ceilalți, așa cum ne-a iubit El și tocmai acest lucru nu se vede între credincioși, dar acesta este semnul adevăratului Creștinism. Tot restul formelor și ritualurilor și toată propaganda creștină, nu este decât demagogie, în lipsa dragostei, după exemplul lui Isus (Iisus). (Ioan 13; 34-35) Uită-te în adunarea ta, pastore și observă dacă vezi semnul pus de Isus (Iisus), pentru a deosebi pe urmașii Lui, de funcționarii religioși. Tu propovăduiești ierarhia căci asta este în interesul tău, dar Isus (Iisus) a propovăduit altceva, a propovăduit anti-ierarhia, adică să ne slujim unii pe alții și nu să ne conducem în mod autoritar unii pe alții și să ne dominăm unii pe alții. Din cauză că tu și alții ca tine propovăduiesc ierarhia, Biserica lui Dumnezeu a ajuns o instituție, ca orice instituție din stat, cu superiori și șefi și cu prea puțină milă și lepădare de sine. Atenție deci, stimați cititori, mai degrabă la plămădeala fariseilor, care una propovăduiesc în adunări și alta fac în realitate.

 

Eu mă concentrez pe învățătura lui Isus (Iisus) și cu toate că accept multe din învățăturile lui Pavel, sunt obligat totuși să discern și să filtrez ceea ce apostolul Pavel a spus de la el și nu de la Dumnezeu. De ce? Aceasta o fac deoarece am găsit că în multe locuri, în esență și chiar în exprimare, că Pavel l-a contrazis pe Isus (Iisus). Nu îl acuz de nimic dar câteodată Creștinismul propovăduit de el este foarte diferit de învățăturile lui Isus (Iisus). Pavel a construit autoritatea bisericească, dar tocmai această autoritate umană, în probleme spirituale a fost refuzată de Isus (Iisus), adică autoritatea preoților a cărturarilor și a fariseilor.  De altfel, chiar Petru a constatat că mulți răstălmăcesc scrierile lui Pavel spre pieirea lor.

 

"15 Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui,

 16 ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înţeles pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor." (2 Petru 3; 15-16)

 

Ți-ai pus vre-o dată întrebarea care sunt epistolele apostolului Pavel, pe care mulți le răstălmăcesc spre pieirea lor? Dacă nu îți spun eu. Sunt toate epistolele care se referă la autoritate și care au determinat o organizare a comunităților creștine similară cu celelalte organizații din lumea noastră. Prin acest mod de organizare ierarhic, lumea a intrat în Biserică, căci aceasta este organizarea lumii și nu reprezintă principiile lui Dumnezeu, de lepădare de sine și sacrificiu de sine. Bisericile instituționale au ajuns să fie imaginea lumii, nu mai sunt imaginea Împărăției lui Dumnezeu. În Împărăția lui Dumnezeu, chiar El este gata să își dea viața pentru noi și a și făcut acest lucru, pe cruce. Unde vezi tu așa ceva în organizațiile omenești, pe care tu le numești Biserici? Biserica este una singură și este o realitate spirituală, în care sunt uniți toți aceia și acelea, care se află în Duhul Sfânt și care deci sunt născuți din nou, prin El. Ei se iubesc ca și Hristos Biserica și sunt gata la nevoie să își sacrifice chiar viața unul pentru celălalt. Dragostea, turnată în inimi de Duhul Sfânt este legătura adevărată între cei credincioși și nicidecum ierarhiile bisericești. (Romani 5; 5)

 

Pastore, învățăturile tale nu sunt curate și nici nu pot să fie căci tu încerci să îmbini utilul cu plăcutul și îi înveți pe oameni ceea ce îți convine ție ca ei să știe, spre bunăstarea ta și nu spre mântuirea lor. Și eu și tu vom da socoteală în fața lui Dumnezeu, pentru ceea ce îi învățăm pe oameni dar tu ai o mare răspundere, căci tragi după tine ”stelele” pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru mântuire. Te compătimesc și nu aș vrea să fiu în locul tău. Mai este însă timp să te întorci și să îi înveți pe oameni adevărul curat al evangheliei lui Isus (Iisus), care nu a găsit ca un lucru de apucat să fie asemenea lui Dumnezeu, care s-a dezbrăcat de gloria Sa și a venit să moară pe cruce pentru noi. (Filipeni 2; 6-7) Acesta este spiritul învățăturilor lui Isus (Iisus), iubirea sacrificatoare și nicidecum autoritatea instituțiilor bisericești, asemănătoare cu autoritatea religioasă evreiască, care l-a răstignit pe El. Isus (Iisus) a fost răstignit de niște funcționari bisericești ca și tine, care credeau, așa cum faci și tu, în autoritatea și ierarhia lor religioasă. Te sfătuiesc prietenește să nu cazi în aceeași greșeală. Litera omoară, dar Duhul dă viață. Ierarhiile bisericești nu mai au loc pentru compasiune, sunt prea ocupate să guverneze și să administreze, dar tu iubește ca și Hristos și lasă grija administrării universului în seama lui Dumnezeu, Tatăl nostru.

 

Din punct de vedere administrativ trebuie să existe o coordonare, acolo unde sunt adunați mai mulți oameni la un loc. Niciodată nu am negat acest lucru. Din punct de vedere spiritual însă, înainte de a se despărții de ucenicii Săi, după cum ne spune evanghelia după Ioan, Isus (Iisus) a suflat Duhul Sfânt asupra ucenicilor și așa face și în zilele noastre. Isus (Iisus) nu a dat Duhul Sfânt numai apostolilor din vechime, adică numai celor care au fost cu El, ci tuturor celor care sunt ai Săi, căci cine nu are Duhul lui Hristos nu este al Lui, după cum ne spune apostolul Pavel, în epistola către Romani. Toți aceia care sunt umpluți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu sunt trimișii lui Dumnezeu, adică apostoli. Cuvântul apostol, în traducere în limba română înseamnă trimis. Toți suntem trimiși să ducem, întregii umanități vestea bună a evangheliei. Apostoli nu sunt numai Pavel sau Petru, etc. De fapt nici Pavel nu l-a cunoscut personal pe Isus (Iisus), ci El i s-a arătat lui Pavel, după înălțarea la Ceruri. Multora dintre noi ni s-a arătat Isus (Iisus), în forme și modalități particulare și nimeni nu poate să creadă cu adevărat în Dumnezeu, adică bazat pe certitudini, dacă nu are și o dovadă de putere din partea Lui. De unde știu? Din Biblie. Noi suntem ucenicii de astăzi, tot așa cum apostolii au fost ucenicii din trecut. Toți ucenicii au fost chemați personal de El, și așa se întâmplă și astăzi. Înlocuitorul lui Isus (Iisus) pe pământ este Duhul Sfânt și nu un om sau altul, o instituție sau alta, un comitet al unei Biserici instituționale sau alta. Înlocuitorul lui Isus (Iisus) pe pământ, care este Duhul Sfânt, locuiește în oameni, în toți cei sau cele cu adevărat credincioase și nu în clădiri făcute de mâini omenești. Cine nu are Duhul lui Hristos, nu este al Lui, ne spune apostolul Pavel, dar cine are Duhul lui Hristos este un purtător al Lui, este un ucenic al Lui.

 

Prin urmare, copii lui Dumnezeu sunt numai acei credincioși sau credincioase care sunt născuți din nou, adică sunt născuți din Dumnezeu. Numai cine este născut din Dumnezeu are o bază ca să îl numească pe El Tată și numai aceea sau acelea fac parte din adevărata Sa Biserică, care este una și nu mai multe. A se vedea epistola lui Pavel către Efeseni. Unicitatea Bisericii lui Dumnezeu este dată de unitatea Duhului Sfânt, care locuiește în toți aceia sau acelea, care fac cu adevărat parte din Biserica Sa, indiferent de confesiunea creștină de care aparțin sau fără o astfel de apartenență. Toți Creștinii născuți din nou au și darurile și roadele Duhului Sfânt, deoarece nu poți să fi umplut cu Duhul Sfânt și să nu ai darurile și roadele Sale. Este ca și cum ai avea soarele, dar nu ai avea lumina și căldura Lui. Faptul că nu există dragoste spirituală în Biserici se datorează în bună măsură funcționarilor bisericești care le conduc, căci ei sunt aceia sau acelea care dau tonul și dacă cei credincioși văd că cei care conduc nu practică cu toată convingerea porunca iubirii, cerută de Isus (Iisus), atunci fac și ei la fel. În al doilea rând, există mari lacune în învățătură și se predică mai mult autoritatea decât slujirea. Poate ar fi bine să meditezi la ceea ce îți scriu eu și o fac cu toată răspunderea,îți scriu nu pentru a te doborî, ci pentru a îți atrage atenția că anumite stări de fapt din adunările creștine sunt din ce în ce mai vizibile.

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Dumnezeu și omul   

 

Unii Creștini au fost învățați să fugă de filozofie tocmai pentru că filozofia le poate deschide mințile și instituțiile bisericești nu au nevoie de oameni care să pună întrebări la care ele să nu poată să răspundă. Cultura, știința și educația sunt privite ca și factori de risc, ele nu creează supuși perfecți, ci potențiali tulburători ai unei liniști impuse prin mijloace de manipulare mentală...  

 

(12. 10. 2013)

read more

 

 

Omul este icoana lui Dumnezeu   

 

Eu nu mă închin în fața icoanelor și mai ales detest să îmi ating fruntea de ele, dar doresc să fiu obiectiv în analizele mele și nu aș vrea, în nici un caz să fiu părtinitor, favorizând o doctrină a unei confesiuni creștine în defavoarea doctrinei altei confesiuni creștine. Pentru mine, toate confesiunile creștine au valoare egală și doctrinele lor, toate, fără excepție, au și multe puncte slabe. Nu există doctrină creștină mai bună decât altele și aș dori să risipesc această iluzie prin abordarea unor aspecte diferite...  

 

(12. 10. 2013)

read more

 

 

Împărăția Lui Dumnezeu și Biserica   

 

Cum trebuie să fie concepută Împărăția lui Dumnezeu? Este tot universul, eventual multiversul, un vast imperiu ”teritorial,” la conducerea căruia se află un Împărat pe care noi îl numim Dumnezeu? Este mai degrabă Împărăția lui Dumnezeu o Împărăție spirituală, transcendentală și nu una materială, dar care are și o latură spirituală? Dacă Împărăția lui Dumnezeu este un teritoriu vast și unificat, sub conducerea lui Dumnezeu înseamnă că noi, ca și supuși ai acestui Imperiu avem obligația să ne supunem nu doar legilor statelor în care trăim, ci și autorității mult mai înalte, care este Împăratul universului. ... 

 

(12. 10. 2013)

read more

 

 

Păcatul mândriei   

 

Mulți credincioși creștini se consideră pe ei înșiși sfinți și fără păcate. Ei nu consumă băuturi alcoolice, nu fumează și nu comit adulter, au deci toate ingredientele pentru a se putea considera sfinți. Oare chiar așa stau lucrurile? Mulți Creștini, doar prin faptul că s-au botezat la maturitate se consideră superiori celor care au fost botezați când erau copii, căci au citit ei că în N.T. scrie că cei care cred și se vor boteza vor fi mântuiți. (Marcu 16, 16)...

 

(12. 10. 2013)

read more 

 

Programe de adorație la comandă   

 

Este foarte ciudat faptul că noi îl adorăm pe Isus (Iisus) pentru că este Fiul lui Dumnezeu dar nu ne adorăm între noi, cu toate că, prin nașterea din nou și noi devenim fii și fiicele lui Dumnezeu, adică copiii Lui. Mulți spun că trebuie să îl adorăm pe Isus (Iisus) deoarece El a murit pentru noi pe cruce, dar mulți pur și simplu nu înțeleg că dacă noi nu suntem gata să trăim și să murim ca și El, atunci înseamnă că noi nu respectăm cerința Lui fundamentală... 

 

(12. 10. 2013)

read more

 

 

Tatăl nostru care este în Ceruri și în noi   

 

Trebuie să spunem lucrurile până la capăt. Isus (Iisus) nu doar că a murit pe cruce pentru noi și în locul nostru, dar El și trăiește pentru noi și în locul nostru, după învierea Sa. Iată textele biblice care ne spun acest lucru...

 

(12. 10. 2013)

read more

 

Despre predestinare   

 

Este înscrierea în cartea vieţii doar o posibilitate către mântuire sau reprezintă garanţia mântuirii? Cu alte cuvinte, dacă o persoană este înscrisă în cartea vieţii, echivalează lucrul acesta cu siguranţa mântuirii? Ca să folosesc o comparaţie, este ca şi cum o persoană ar fi înscrisă la un concurs, să zicem de alergare, în care mai mulţi sunt înscrişi dar numai trei ajung pe primele locuri...  

 

(08. 08. 2013)

read more

 

 

Botezul în apă   

 

Eu nu am afirmat niciodată că botezul în apă nu este necesar. Eu afirm că botezul în apă, fie că este săvârșit asupra copiilor, fie că este săvârșit asupra maturilor are aceeași valoare simbolică. Este adevărat că atunci când un copil este botezat în apă, nimeni nu îi cere acordul și nimeni nu îl întreabă, în legătură cu acest fapt, deoarece, copilul în cauză nu poate răspunde... 

 

(08. 08. 2013)

read more

 

 

Credința creștină și credulitatea   

 

Biblia nu a fost inspirată cuvânt cu cuvânt, de către Dumnezeu. Principiul inspirației verbale poate fi respins cu ușurință datorită numeroaselor neconcordanțe, pe care Biblia le conține. În același timp, Biblia conține mesajul lui Dumnezeu, transpus în formă umană. Biblia nu a fost inspirată sau insuflată de Dumnezeu, în mod direct, ci prin intermediul experiențelor individuale ale celor care au scris-o...  

 

(08. 08. 2013)

read more

 

 

 

 

Dialog cu un baptist   

 

Dumneavoastră, în articolul dvs. de fond, susțineți următoarele: ”Dacă Biserica Domnului și-a pierdut punctul de plecare în învățătura Cuvântului lui Dumnezeu, de ce nu am putut vedea intervenția Duhului Sfânt în istoria Bisericii lui Cristos? De ce a trebuit ca intervenția Duhului Sfânt să fie văzută numai în ultimi 30 de ani?... 

 

(08. 08. 2013)

read more

 

 

Dogmele și doctrinele religioase   

 

Dogmele și doctrinele religioase nu sunt oameni, sunt doar păreri umane parțiale și relative despre Dumnezeu și de aceea nu pot fi mântuite. Cu toate acestea, există oameni care sunt un fel de personificare a unor dogme și doctrine creștine, sunt ”trupul” unor păreri imperfecte despre Dumnezeu, reprezentanții și susținătorii lor...

 

(08. 08. 2013)

read more

 

 

 

 

Dragostea de Dumnezeu   

 

Mulți se laudă că îl iubesc pe Isus (Iisus) Hristos, dar sincer să fiu eu nu îi cred. Aceasta deoarece cu toate că Isus (Iisus) Hristos este în mijlocul lor, ei nici măcar nu îl observă. Mă refer la numeroasele persoane, care sunt umplute cu Duhul lui Hristos și pe care nimeni nu îi ia în considerare. Dacă îl iubim așa de mult pe Hristos, cum se face că unii nici nu îl văd, când El trece pe lângă ei sau pe lângă ele și nici nu îi interesează de soarta Lui...

 

(08. 08. 2013)

read more