All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
 Predestinarea celor aleși de Dumnezeu

 18. 01. 2014

Gabriel Baicu

  

   

     Dumnezeu cunoaște toate lucrurile înainte de a se întâmpla, din veșnicie. Știe chiar și reacția noastră la chemarea Lui. Chemarea lui Dumnezeu este personală, adică fiecare persoană primește chemarea sa, în mod direct. Nimeni nu poate veni la Isus (Iisus), dacă nu este chemat, în mod personal, de Tatăl. (Ioan 6; 44) Dumnezeu știe cine va răspunde pozitiv chemării Sale, încă înainte de întemeierea lumii și din acest motiv oferă această chemare, în mod deosebit și personal, acelor indivizi, împreună cu o chemare generală, adresată întregii umanități. Celor chemați personal, Dumnezeu le dă și darul credinței, prin desfășurarea puterii Lui, în viața lor. (1 Corinteni 12; 9) Pe de altă parte, omul își păstrează liberul arbitru, dar Dumnezeu ne cunoaște toate alegerile dinainte, nu ni le impune. Desigur, omul ar putea respinge alegerea lui Dumnezeu, dar El știe, în cazul fiecărui individ în parte, cine va respinge această chemare și cine nu. În acest caz, Dumnezeu adresează chemarea personală numai acelora, despre care știe că nu o vor respinge, căci ce sens ar avea să cheme acele persoane despre care știe cu siguranță, încă dinainte de întemeierea lumii, că îl vor refuza, în cazul că vor fi chemați? Așa a procedat și Isus (Iisus), atunci când și-a chemat ucenicii, aici pe pământ. Nimeni nu l-a refuzat, dar, în mod firesc, era de așteptat ca unii să o facă, căci chemarea era destul de neobișnuită. Totuși Isus (Iisus) i-a chemat numai pe aceia despre care știa cu siguranță că nu vor refuza chemarea Sa. Respectivele persoane, cei aleși, acceptă chemarea lui Dumnezeu prin voința lor proprie, exprimându-și liberul arbitru dar ”alegerea,” adică selectarea celor la care le va adresa mesajul Său și le va oferi darul credinței, în mod personal, o face El. Tot acest mecanism se bazează pe preștiința lui Dumnezeu. Preștiința lui Dumnezeu conduce la predestinarea noastră. Preștiința duce la alegerea celor care vor fi mântuiți și criteriul de diferențiere este clar dat de către N.T. ”Noi care mai dinainte am sperat în Hristos.” (Efeseni 1; 12) Noi nu suntem mai buni decât ceilalți, atâta vreme cât trăim în natura noastră umană nici nu am putea să fim, dar noi am sperat în Hristos, încă înainte de întemeierea lumii. Mântuirea ar putea să fie refuzată, dar nu va fi refuzată, de către cei și de către cele care au sperat încă dinainte în Hristos și Dumnezeu știe acest lucru, căci cei aleși și-au dorit mântuirea, încă înainte de întemeierea lumii. În același timp, satana se străduiește să îi înșele chiar și pe cei aleși. (Matei 24; 24) Este acest lucru cu putință? Biblia nu ne dă un răspuns clar, dar folosește condiționalul, în expresia ”dacă ar fi cu putință.” Predestinarea este una dintre cele mai importante și bine demonstrate învățături, conținute de Biblie.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Veşnicia vieţii şi moartea trupului biologic   

 

Indiferent dacă în momentul înmormântării noastre se face sau nu o slujbă religioasă destinul nostru veşnic este acelaşi. Suntem judecaţi de Dumnezeu după ceea ce suntem, adică am ajuns să fim, în timpul vieţii noastre pe pământ şi nicidecum după ceea ce pot face Bisericile instituţionale pentru noi. Indiferent dacă momentul îngropării noastre se petrece în intimitatea familiei noastre...

 

(07. 01. 2013)

read more

 

 

Isus (Iisus) ne mântuieşte   

 

Nici un om şi nici o instituţie bisericească nu are monopolul mântuirii. Isus (Iisus) este singurul Mântuitor. Nu este greşit să îl urmezi pe Isus (Iisus), fiind într-un cult, este chiar foarte, foarte, foarte bine. La un moment dat, când Isus (Iisus) ne va arăta, toţi aceia care suntem ai Lui, va trebui să părăsim toate denominaţiunile, pentru a nu ne face părtaşi la păcatele Babilonului, format din mulţimea de instituţii bisericeşti... 

 

(07. 01. 2013)

read more

 

Vehicule ale păcatului şi morţii ( cu extrase din traducerea ortodoxă a Bibliei)   

 

În zilele noastre instituţiile bisericeşti îndeplinesc aceeaşi funcţie, ca şi Legea în V.T. Prin regulile şi tradiţiile lor, în loc să se producă o creştere spirituală a membrilor lor, în realitate se înmulţeşte păcatul. Bisericile instituţionale, prin caracterul lor normativ, adică prin stabilirea de reguli, doctrine şi norme obligatorii creează acelaşi efect, ca şi cel descris de Pavel, în textul de mai jos (Romani 7 ; 7-13)...

 

(07. 01. 2013)

read more

 

 

Vehicule ale păcatului şi morţii ( cu extrase din traducerea Cornilescu a Bibliei)  

 

În zilele noastre instituţiile bisericeşti îndeplinesc aceeaşi funcţie, ca şi Legea în V.T. Prin regulile şi tradiţiile lor, în loc să se producă o creştere spirituală a membrilor lor, în realitate se înmulţeşte păcatul. Bisericile instituţionale, prin caracterul lor normativ, adică prin stabilirea de reguli, doctrine şi norme obligatorii creează acelaşi efect, ca şi cel descris de Pavel, în textul de mai jos: 7 Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! 

 

(07. 01. 2013

read more