All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
 Infailibilitatea Bibliei

 07. 05. 2013

Gabriel Baicu

    

Cuvântul lui Dumnezeu este scris cu sângele lui Isus (Iisus) în inimile noastre. Nicio carte din lume nu este infailibilă, adică fără greşeală, nici chiar Biblia. Nici un om pe lume nu este infailibil, în probleme de credinţă. Ceea ce resping la credincioşii Neo-protestanţi, în primul rând, dar şi la cei Ortodocşi, Romano Catolici, Protestanţi, etc. este faptul că, în majoritate, ei îl critică pe Papa de la Roma şi instituţia bisericească Romano Catolică dar în anumite privinţe fac acelaşi lucru ca şi aceștia. Este vorba despre pretenţia de infailibilitate. Papa consideră că nu poate greşi şi acelaşi lucru cred şi alţi credincioşi, de exemplu Neo-protestanţii despre doctrinele lor. Aceştia din urmă sunt convinşi că doctrinele Bisericilor lor instituţionale sunt fără greşeală şi fiecare crede acelaşi lucru, despre instituţia bisericească de care aparţine. Problema este că la Biblie „s-a umblat.” Instituţia bisericească în formare a ales textele pe care le-a dorit ea şi doar pe acestea l-a canonizat. În acelaşi timp, anumiți copiști au modificat unele texte ale Noului Testament, introducând mesaje, care să susţină o viziune determinată asupra Creștinismului, eliminând astfel alte posibile modalități de înțelegere a învățăturilor lui Isus (Iisus). Au fost aceste afirmaţii făcute de Cristos? Ce mai conta, doar instituţia bisericească era urmaşa Lui şi vorbea în numele Său. Totuşi eu cred că contează, deoarece eu vreau să ştiu, în primul rând, ce a învăţat Isus (Iisus) pe oameni şi nu ce ne învaţă oamenii despre Isus (Iisus). Dacă apostolii care l-au cunoscut personal pe Isus (Iisus) s-au ferit să facă modificări, cei care au urmat şi care afirmă că au primit direct de la El învăţăturile şi-au luat anumite libertăţii. Începând cu apostolul Pavel, treptat, treptat, învăţătura spirituală a lui Isus (Iisus) a fost înlocuită cu o ideologie religioasă, pe care astăzi o numim Creştinism. Pot dovedi aceste afirmaţii? Eu sunt convins că da şi este de notorietate printre cercetătorii avizaţi ai N.T. faptul că anumite texte ale N.T. sunt intervenţii târzii şi nu se găsesc în manuscrisele cele mai vechi ale N.T. De aici porneşte toată discuţia. Fiecare credincios crede că este infailibil şi că ceea ce crede el sau ea că este scris în Biblie şi că interpretarea dată textelor, de către confesiunea creştină, de care aparţin ei, nu poate să greşească. Eu întăresc afirmaţia lui Pavel că cine crede că ştie ceva, încă nu a cunoscut cum trebuie să cunoască. Intoleranţa religioasă şi aroganţa bazată pe doctrinele Bisericilor instituţionale stă la baza deformării Creştinismului actual. Acesta nu mai este o cale liberă către spiritualitate, ci o afacere în care Bisericile instituţionale ‚vând’ iertarea păcatelor, prin acea că ele afirmă că deschid drumul păcătosului către ceruri. Eu propovăduiesc Creştinismul neinstituţional, spiritual, aşa cum a fost afirmat de Isus. Eu propovăduiesc Biserica din Om, din inimi, scrisă acolo de Isus cu sânge şi nu religia organizată și instituționalizată.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

O Persoană nu o doctrină   

 

Atât eu cât şi reprezentanţii Bisericii instituţionale Adventiste de ziua a 7 a, avem acelaşi scop şi anume încercăm să avertizăm omenirea asupra pericolele viitoare, care planează asupra sa şi care sunt descrise în cartea Apocalipsa lui Ioan, ultima carte a Bibliei. Diferenţa între noi este de viziune asupra Bibliei şi desigur şi asupra viitorului. Adventiştii cred că numai aceia care ţin sâmbătă, ca şi zi de odihnă, vor fi salvaţi, pe când eu, în baza textelor Bibliei, sunt convins că ţinerea zilei de odihnă, sâmbăta nu este o condiţie a mântuirii... 

 

(05. 12. 2012)

read more

 

 

În Împărăţia lui Dumnezeu nu se va ţine o zi de odihnă   

 

În legătură cu ţinerea sabatului zilei a şaptea eu cred că aceasta nu are cum să fie o Lege veşnică, deoarece în Împărăţia lui Dumnezeu, această Lege îşi pierde orice sens, atâta vreme cât acolo nu se va munci, ci va fi doar odihnă veşnică. Acolo cei mântuiţi nu vor munci şase zile pentru ca să se odihnească în ziua a şaptea. Pentru Evrei această Lege îşi avea un sens, căci le dădea prilejul să se gândească la Dumnezeu, cel puţin o dată pe săptămână... 

 

(01. 12. 2012)

read more

 

 

Despre sabat şi semnificaţia sa   

 

Adventiştii de ziua a 7 a susţin că este necesar să ţinem o zi de odihnă şi aceasta trebuie să fie sâmbăta, în caz contrar nu putem să fim mântuiţi. Aşa au fost învăţaţi de Elen G. White şi aşa, cred ei că trebuie să fie. Trebuie să precizăm încă de la început că problema se pune de a şti dacă trebuie să ţinem o zi de odihnă sau nu, în sistemul N.T. şi dacă răspunsul este afirmativ, care este aceea zi de odihnă, este ea sâmbăta, sau este duminica? 

 

(01. 12. 2012)

read more

 

 

Adventiştii de ziua a 7 a şi miezul doctrinei lor   

 

Nu există nici o dovadă în Biblie că primii Creştini dintre neamuri considerau ţinerea unei anumite zile de odihnă ca fiind obligatorie. Primii Creştini, care erau Evrei convertiţi, continuau să respecte sabatul şi alte obiceiuri evreieşti. Pentru Creştinii dintre neamuri lucrurile nu erau atât de clare. Ei au dezbătut mult această problemă şi alte elemente ale tradiţiei iudaice, stare de fapt care se reflectă în scrierile apostolului Pavel. 

 

(01. 12. 2012)

read more