All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
 Isus (Iisus) Apa vieţii şi Boboteaza

 07. 01. 2013

Gabriel Baicu

  

Oare a bea din Apa vieţii care este IIsus (Iisus) şi a bea din apa care este agiasma mare este acelaşi lucru? Eu afirm că nu este, deoarece Apa vie, care este IIsus (Iisus) se transformă într-un izvor de apă vie pentru ceilalţi prin Duhul Sfânt, care locuieşte în noi, pe când apa, care este agiasma mare, nu poate echiala cu lucrarea complexă a naşterii din nou, a roadelor şi darurilor duhovniceşti. (1 Corinteni 12; 1-11) Apa vie, care este IIsus (Iisus) lucrează prin cuvintele pe care El le-a spus pe pământ şi mai ales prin puterea pe care El o are asupra inimilor noastre. IIsus (Iisus) ne convinge inimile şi astfel ne convinge şi conştiinţele că a iubi pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru sunt cele mai mari porunci. Cei care folosesc dogmele şi doctrinele lor ca pe o armă îndreptată împotriva celorlalţi fac ce cred ei de cuviinţă, dar dintre cele trei, adică credinţa, nădejdea şi dragostea, cea din urmă, adică dragostea, este cea mai mare. (1 Corinteni 13; 13)  

37.

"Iar în ziua cea din urmă - ziua cea mare a sărbătorii - IIsus (Iisus) a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.

38.

Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.

39.

Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred în El. Căci încă nu era (dat) Duhul, pentru că IIsus (Iisus) încă nu fusese preaslăvit."

 

10.

"IIsus (Iisus) a răspuns şi i-a zis: Dacă ai fi ştiut darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: Dă-Mi să beau, tu ai fi cerut de la El, şi ţi-ar fi dat apă vie.

11.

Femeia I-a zis: Doamne, nici găleată nu ai, şi fântâna e adâncă; de unde, dar, ai apa cea vie?

12.

Nu cumva eşti Tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână şi el însuşi a băut din ea şi fiii lui şi turmele lui?

13.

IIsus (Iisus) a răspuns şi i-a zis: Oricine bea din apa aceasta va înseta iarăşi;

14.

Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică."

 Citatele sunt cuprinse în Sfânta Evanghelie după Ioan cap. 7, vers. 37-39 şi din cap. 4, vers. 10-14.  IIsus (Iisus) Hristos a spus că El este apa vieţii. Pe de altă parte, Biserica instituţională ortodoxă oferă aghiasma mare ca fiind apa vieţii. Pe cine să credem, pe IIsus (Iisus) sau instituţia bisericească? IIsus (Iisus) se oferă pe Sine ca fiind Apa vieţii şi o face fără limite, în aşa fel încât oricine bea din această Apă nu va înseta niciodată. În acelaşi timp, Biserica instituţională ortodoxă oferă apa vieţii, adică aghiasma mare, la sticle şi în cel mai fericit caz la robinet. Pentru această aghiasmă mare oamenii ajung să concureze între ei ca să o obţină şi dacă este nevoie chiar să îi împingă pe cei din jurul lor. Pentru adevărata Apă, care este IIsus (Iisus) nu trebuie să stăm la cozi şi să ne luptăm între noi deoarece El a spus că oricine vine la El nu va fi izgonit afară.

37.

"Tot ce-Mi dă Tatăl, va veni la Mine; şi pe cel ce vine la Mine nu-l voi scoate afară;" (Sfânta Evanghelie după Ioan 6; 37)

 IIsus (Iisus) ne dă viaţa veşnică din belşug şi este suficientă pentru toţi urmează doar să o acceptăm. Dacă îl primim pe IIsus (Iisus) să locuiască în noi, din inimile noastre vor curge râuri de apă vie. Nu vom fi doar consumatori de apă vie ci vom deveni şi furnizori ai apei vieţii. Vedeţi diferenţa? Este una să luptăm, în mod egoist, împingându-i pe alţii din drumul nostru, pentru ca sa dobândim ceea ce ne face viaţa noastră mai bună, a noastră şi a familiilor noastre şi este altceva să acceptăm să devenim un izvor de apă vie pentru alţii. Legătura dintre simbolul care este aghiasma mare şi realitatea, care este IIsus (Iisus) a devenit aşa de fragedă încât cei mai mulţi credincioşi nici nu o mai observă. Religia a ajuns să devină un carusel de simboluri şi ritualuri care sunt departe de ceea ce ar trebui să simbolizeze, care au dobândit o independenţă şi viaţă a lor şi care astfel îi îndepărtează pe oameni de realitatea lui Dumnezeu. El nu mai este dinamica interioară a sufletelor noastre, ci imaginea Lui este atrasă în jocuri şi spectacole exterioare, în lupte meschine de interese şi astfel Dumnezeul care doreşte să locuiască în om a fost înlocuit cu un dumnezeu care are toate aspectele instituţiei bisericeşti, care îl promovează. În acest fel, imaginea lui Dumnezeu nu mai corespunde cu El, nu mai reflectă realitatea Lui. Oamenii aşteaptă de la Dumnezeu binefaceri temporare, pe când El doreşte să ne ofere viaţa veşnică, oamenii aşteaptă o apă care se presupune că le vindecă trupurile muritoare, pe când Dumnezeu ne dă o Apă, care ne transformă pe noi înşine într-un izvor de apă vie, care ne vindecă sufletele şi trupurile şi care vine nu din râuri sau alte surse pământeşti, ci direct din Dumnezeu. Agiasma mare durează câţiva ani şi este înlocuită în fiecare an cu altă apă, dar IIsus (Iisus) trăieşte veşnic şi toţi cei care beau din El vor trăi pentru eternitate.

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Darul deosebirii duhurilor si Anticrist    

 

Descoperirea care este făcută în Isus (Iisus) nu este doar o descoperire făcută simțurilor, adică, în mod obiectiv, pe plan natural, martorilor care au participat la evenimente sau celor care citesc scrierile N.T. Revelația aceasta este în primul rând o descoperire interioară pe care Dumnezeu a făcut-o unora dintre aceia sau acelea care au participat la acele momente sau dintre aceia sau acelea care reînvie pentru ele acele clipe, când Isus (Iisus) a trăit pe pământ, prin citirea N.T... 

 

(13. 07. 2014)

read more

 

 

Anticristul si Baptistii necarismatici    

 

Întrebarea legată de necesitatea de a fi carismatic, ca și Creștin, este, după părerea mea lipsită de sens și este promovată numai de aceia și acelea pentru care Creștinismul este doar o ideologie, un mijloc de manipulare a maselor de Creștini. Răspunsul la o astfel de întrebare se impune din cauza faptului că unele Biserici instituționale promovează acest discurs interogativ, determinat de interesul de a rămâne circumscriși propriilor lor scopuri nespirituale...

 

(12. 05. 2014)

read more

 

 

Daniel Branzei si Iosif Ton - propaganda mincinoasa    

 

Daniel Brânzei își fundamentează atacul asupra lui Iosif Țon pe situarea acestuia de partea carismaticilor. Ce ne spune însă Biblia despre carismatism? Ca întotdeauna și în această problemă a carismatismului, N.T. ne oferă două seturi de învățături, care sunt susceptibile de a ne conduce la două tipuri diferite de concluzii. Cum este ușor de presupus, lumea instituțională bisericească a căzut în această capcană și s-a divizat și din acest punct de vedere, construind doctrine și dogme religioase diferite și contradictorii... 

 

(14. 03. 2014)

read more

 

 

Reforma din zilele noastre    

 

Acest articol se bazează pe un dialog pe care l-am avut cu un membru al Bisericii instituționale Baptiste, pe care am să îl numesc d-l B, pentru motivul de a nu face public numele unei persoane, fără acordul acesteia. În acest dialog, printre altele d-l B mi-a prezentat următoarele idei, citez:... 

 

(26. 02. 2014)

read more

 

 

Biserica    

 

Este greșită impresia conform căreia adevărata Biserică a lui Dumnezeu, Biserica Spirituală Unică ar fi o entitate ineficientă, incapabilă să se mobilizeze în orice fel de acțiune practică. Biserica Spirituală Unică este, în primul rând, o unitate spirituală, adică uniunea ei este legătura duhovnicească care se realizează în și prin Duhul Sfânt. (Efeseni 4; 3) ... 

 

(26. 02. 2014)

read more

 

 

Adevărata Biserică este Trupul lui Hristos    

 

În ce fel trebuie înțeles că Hristos este Capul Bisericii? Este El Capul unei instituții religioase numită Biserică ? Capul căreia dintre numeroasele instituții bisericești este Isus (Iisus)? Este Isus (Iisus) Capul Bisericii instituționale Ortodoxe, al Bisericii instituționale Romano-catolice, Greco-catolice, Protestante, Reformate, al Bisericilor instituționale Neo-protestante? Cum se face că dacă Isus (Iisus) este Capul tuturor organizațiilor religioase numite Biserici, acestea se contrazic între ele prin doctrinele și dogmele lor?... 

 

(18. 01. 2014)

read more