All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
Dogmele și doctrinele religioase

 08. 08. 2013

Gabriel Baicu

  

       

Dogmele și doctrinele religioase nu sunt oameni, sunt doar păreri umane parțiale și relative despre Dumnezeu și de aceea nu pot fi mântuite. Cu toate acestea, există oameni care sunt un fel de personificare a unor dogme și doctrine creștine, sunt ”trupul” unor păreri imperfecte despre Dumnezeu, reprezentanții și susținătorii lor. Acești Creștini sunt gata să dea viața de dragul doctrinelor și dogmelor Bisericilor instituționale, de care aparțin, viața altora, nu a lor. Ei sunt întruparea vie a opiniilor unor instituții bisericești și nu sunt reflexia Persoanei lui Isus (Iisus). El nu se poate contrazice pe Sine și de aceea doctrinele și dogmele instituțiilor bisericești, care se contrazic între ele, nu pot să exprime unitatea și armonia Persoanei Sale.  Unii Creștini sunt doar o portavoce a unor Biserici instituționale, nu vorbesc din experiența lor, ci vorbesc ce au auzit de la alții. Ei nici măcar nu acceptă denumirea de Creștin, dacă aceasta nu este însoțită de o calificare. Dacă le spun că eu sunt doar Creștin, ei mă întreabă automat, ce fel de Creștin sunt, de ce confesiune creștină aparțin? Cu alte cuvinte, ei vor să știe cine sunt, întrebându-mă ”Creștin și mai cum?” Acești Creștini nu acceptă nici măcar idea că o persoană poate să fie doar Creștin sau Creștină, fără să își orneze acest nume cu numele unei Biserici instituționale sau al unei confesiuni creștine.

Diviziunile dintre Creștini sau instituționalizat, au dobândit o structură determinată și nici măcar formal nu se poate ieși din interiorul acestui mecanism rigid. Oamenii nu mai sunt doar Creștini, ei sunt Creștini Ortodocși, Creștini Romano-catolici, Creștini Protestanți, Creștini Reformați, Creștini Neo-protestanți etc. Cu toate acestea, doctrinele și dogmele creștine nu vor fi mântuite și de aceea nu are nici un sens să ne transformăm în întruchiparea lor umană. Nu vom fi mântuiți ca urmare a faptului că doctrina sau dogma instituției bisericești, de care aparținem, este exactă, pentru că ele au dreptate sau pentru că au mai multă dreptate decât alte doctrine și dogme creștine. Doctrinele și dogmele nu sunt măsura mântuirii noastre, noi vom fi ”cântăriți” cu ”lungimea, lățimea și înălțimea” dragostei noastre pentru Dumnezeu și pentru oameni. Nu vom fi mântuiți pentru că am respectat cu strictețe o doctrină sau o dogmă creștină, ci vom fi mântuiți pentru că am ajuns, prin credință, să iubim pe aproapele nostru, așa cum Isus (Iisus) ne-a iubit și ne iubește pe noi. (Ioan 13; 34-35) Mântuirea vine prin credință și dragoste și credința fără dragoste este moartă. Oamenii nu sunt evaluați în funcție de fidelitatea față de o doctrină sau dogmă, ci în funcție de dreptate, milă și credincioșie, pe care nimeni nu ne împiedică să le respectăm, fie că suntem Ortodocși sau Romano-catolici, fie că suntem Neo-protestanți etc.

Ne împiedică învățătura ortodoxă sau învățăturile neo-protestante să fim oameni morali și să îl iubim pe Dumnezeu? În nici un caz. Ne împiedică faptul că am fost botezați în apă ca și copii să îl urmăm pe Isus (Iisus)? Nicidecum. Ne împiedică faptul că ne rugăm lui Dumnezeu în prezența unei icoane, ca să putem primi binecuvântarea Lui. Sub nici o formă. Dumnezeu se uită la inima omului și nu are cum să ia în seamă eroarea unei persoane, care cu bună credință, își desfășoară practica creștină, în forme pe care le-a învățat de la alții. Eu știu că o icoană este tot una cu nimic, dar dacă cel sau cea în cauză crede că se roagă lui Dumnezeu și El ascultă rugăciunea, atunci nimic nu poate împiedica aceea rugăciune să ajungă la Dumnezeu. Dacă însă persoana respectivă se roagă chiar icoanei, ca obiect de cult, crezând, în mod greșit, că aceasta are o putere în sine? Dar dacă te rogi la un perete, dar dacă te rogi la o piatră? Pentru cine are cu adevărat credință în Dumnezeu și pentru cine îl cunoaște pe El, acela sau aceea nu se poate ruga la obiecte, căci persoana respectivă înțelege că Dumnezeu nu este un obiect, ci o putere spirituală. Dumnezeu este Duh și nici un obiect pe pământ nu îl poate înfățișa pe El. Mi-ar place și mie să am o fotografie cu figura reală a lui Isus (Iisus), așa cum arăta El, cât a trăit pe pământ. Cu toate acestea, mult mai importantă este prezența Lui în persoana mea, căci ce contează la Isus (Iisus) nu este felul cum arăta fizic, ci felul în care era în interior, ca ființă umană și divină. Pentru că o fotografie autentică a lui Isus (Iisus) nu există, eu încerc să îl văd pe El, în figurile alăturate ale tuturor oamenilor.

Ar fi bine să renunțăm la mândria de a fi reprezentanții doctrinei sau dogmei ”adevărate,” căci așa ceva nu există. Nici un om pe pământ nu îl poate concepe cu adevărat pe Dumnezeu, care este o realitate infinită și toate doctrinele și dogmele umane cu privire la El sunt doar opinii omenești imperfecte. Dumnezeu depășește limitarea umană și noi putem doar să întrezărim părți din această realitate incomensurabilă. Partea vizibilă, din realitatea invizibilă este doar o manifestare trecătoare și nu ne spune totul despre esență. Cunoașterea lui Dumnezeu este chiar sensul mântuirii și este posibil să avem nevoie de un timp îndelungat în Ceruri, pentru a-îl cunoaște p El. Totuși cunoașterea, după mult timp, se va sfârși, dar dragostea va rămâne, ne apune apostolul Pavel, în 1 Corinteni cap. 13; 8. De aceea, cunoașterea fără dragoste, nu duce prea departe și nu îi duce departe nici pe aceia care cred că ”stăpânesc” doctrina ”cea bună.” Singura ”doctrină bună” este aceea de a ridica dragostea de oameni la rangul de învățătură absolută, în rest nici o doctrină nu este în totalitate bună, iar prin faptul că îi ține despărțiți spiritual pe oameni, orice doctrină sau dogmă este rea.    

"2 Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic." (1 Corinteni 13; 2)

 

Toți am greșit în fața conștiinței noastre și a lui Dumnezeu, dar cei care au iubit mult li se iartă mult.

 

"47 De aceea îţi spun: păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puţin iubeşte puţin." (Luca 7; 47)

 

Mila biruiește judecata, dar noi vrem să biruim prin exactitatea cu care respectăm doctrinele și dogmele creștine. Unii dintre noi am devenit judecători și ne interesează doar să vânăm greșelile altora și să demonstră că noi suntem mai buni Creștini decât alții. Încercăm să ne demonstrăm nouă înșine și altora că doctrinele și dogmele noastre creștine sunt mai bune decât altele și că noi nu greșim. Poate că nu greșim în formă, dar greșim în esență, tocmai prin faptul că judecăm pe alții și că îi condamnăm, pentru că îi considerăm inferiori nouă, datorită doctrinei și dogmelor pe care aceștia le urmează. Nu suntem mai buni decât ei, pentru că nici o doctrină și nici o dogmă nu este bună și bun este unul singur Dumnezeu. (Marcu 10; 18) Ce este valabil pentru oameni este și pentru doctrinele lor, adică nici oamenii și nici doctrinele sau dogmele lor nu merită să fie numite ”bune.” Spre deosebire de doctrine și dogme, oamenii sunt ființe vii. Ei greșesc, dar devin conștienți de greșelile lor și se luptă și reușesc să nu mai greșească. Oamenii sunt capabili să se perfecționeze, să progreseze, dar doctrinele și dogmele sunt date o dată pentru totdeauna, ele nu se mai pot îmbunătății, nu se mai pot schimba și dacă sunt greșite, ele rămân eronate, pentru totdeauna. Dumnezeu are nevoie de oameni vii, capabili să răspundă dragostei Sale, să învețe de la El și să îl înțeleagă și nu doar de ființe timorate, care nu sunt în stare decât să recite și aceasta cu mare frică și cutremur, învățăturile unor doctrine sau dogme, învățate de la diverse Biserici instituționale. Orice lucru care ne obligă să îi judecăm pe alții și care ne ridică deasupra altora, în mod artificial, este un lucru rău și așa sunt și doctrinele și dogmele religioase. Oamenii sunt ființe vii, dar doctrinele și dogmele creștine sunt moarte și vor rămâne moarte. Este bine să considerăm doctrinele și dogmele religioase ca ceea ce sunt, adică păreri umane despre Dumnezeu și nimic mai mult. Dacă ar fi chiar părerile lui Dumnezeu despre Sine însuși, atunci doctrinele și dogmele nu s-ar contrazice între ele și nu ne-ar determina să îi judecăm pe cei sau cele care nu cred ca și noi și nu ne-ar permite să îi considerăm eretici.

 

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Invataturile lui Isus (Iisus) si invataturile apostolului Pavel   

 

Apostolul Pavel nu a fost un eretic, a fost o persoană care a influenţat, mai mult decât oricine dezvoltarea Creştinismului, spre bine şi spre rău. A dirijat învăţăturile lui Isus (Iisus) către o dezvoltare, care se vede în zilele noastre. Nimeni nu poate contesta două lucruri: (Ioan 13; 34-35)... 

 

(07. 05. 2013)

read more

 

 

Invataturile lui Isus (Iisus)   

 

Isus (Iisus) a cerut tuturor ucenicilor săi, bărbaţi şi femei, tuturor celor care îl urmau şi se considerau ucenicii Lui, să iubească pe cei, pe care îi considerau fraţi şi surori, cu dragostea Lui. Această dragoste este semnul oricărui Creştin practicant. Nu este acesta şi semnul femeilor creştine, este numai al bărbaţilor creştini? Desigur, există un singur semn adevărat al Creştinilor, fără deosebire de gen. (Ioan 13; 34-35) ... 

 

(07. 05. 2013)

read more

 

 

Icoane adevarate si icoane false   

 

Icoanele adevărate şi vii sunt fiinţele noastre interioare, atunci când sunt schimbate după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, prin naşterea din nou. Icoanele pictate, desenate, gravate sau turnate, pe lemn, sticlă, pânză, metal sau alte materiale sunt doar asemănarea moartă a unei asemănări vii...  

 

(07. 05. 2013)

read more

 

 

Institutie bisericeasca si comunitate crestina  

 

Prin instituţie bisericească,” sau „Biserică instituţională” eu nu acuz şi nu condamn colectivităţile creştine. Eu critic sistemul prin care, în baza unor reguli şi tradiţii pur umane, Creştinii sunt judecaţi şi condamnaţi, în numele lui Dumnezeu. Critic de asemenea, impunerea de crezuri şi credinţe religioase, de către instituţiile bisericeşti, asupra conştiinţelor individuale ale celor credincioşi. 

 

(07. 05. 2013)

read more

 

 

Infailibilitatea Bibliei  

 

Cuvântul lui Dumnezeu este scris cu sângele lui Isus (Iisus) în inimile noastre. Nici o carte din lume nu este infailibilă, adică fără greşeală, nici chiar Biblia. Nici un om pe lume nu este infailibil, în probleme de credinţă. Ceea ce resping la credincioşii Neo-protestanţi, în primul rând, dar şi la cei Ortodocşi, Romano Catolici, Protestanţi, etc. este faptul că, în majoritate, ei îl critică pe Papa de la Roma şi instituţia bisericească Romano Catolică dar în anumite privinţe fac acelaşi lucru ca şi aceștia. Este vorba despre pretenţia de infailibilitate... 

 

(07. 05. 2013)

read more

 

 

Imaginea lui Isus (Iisus) Hristos modificata de institutiile bisericesti  

 

Bisericile instituţionale au creat imaginea unui Isus (Iisus) Hristos, care este Domn şi Stăpânitor, într-un mod în care conducătorii politici ai acestei lumi sunt domni şi stăpânitori. Nu există dovezi biblice care să susţină această versiune, aceasta este o creaţie instituţională, care urmăreşte un anumit obiectiv...  

 

(07. 05. 2013)

read more

 

 

Iesirea din Babilon   

 

Eu nu vă spun să nu mergeţi în adunările voastre sau în Bisericile voastre locale, eu vă spun mergeţi dar priviţi-le cu alţi ochi, adică cu ochi duhovniceşti, nu doar lumeşti. Nu vă părăsiţi adunările voastre este un îndemn biblic, dar va veni o vreme când va trebuie să le abandonaţi, pentru a nu vă face părtaşi la păcatele lor. "Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: << Ieşiţi din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! ...

 

(07. 05. 2013)

read more

 

 

Despre esenta credintei crestine   

 

Eu cred că N.T. are un spirit al său. Întrebarea este: „Care este esenţa creştinismului, resorturile sale adânci, sensurile sale intime?” Cred că Biblia ne spune că ne este deschisă calea pentru a deveni fiinţe evoluate spiritual, superioare, din punctul de vedere al moralităţi, cu o mare capacitate de creativitate, asemănătoare cu Dumnezeu, adică după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. 

 

(07. 05. 2013)

read more

 

 

Despre cum ne iubeste Dumnezeu   

 

Unii Creştini sunt ca nişte baloane cu aer. Se înalţă spre înălţimi dar înăuntru lor este numai aer. Susţin cu tărie Biblia dar nu ştiu nimic despre felul în care a fost scrisă. Dacă nu eşti întru totul de acord cu ei şi nu spui exact ce spun şi ei începe atacul la persoană, eşti blamat şi considerat eretic...

 

(07. 05. 2013)

read more