All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
 Daniel Brânzei și Iosif Țon - propagandă mincinoasă

 14. 03. 2013

Gabriel Baicu

  

 

Daniel Brânzei își fundamentează atacul asupra lui Iosif Țon pe situarea acestuia de partea carismaticilor. Ce ne spune însă Biblia despre carismatism? Ca întotdeauna și în această problemă a carismatismului, N.T. ne oferă două seturi de învățături, care sunt susceptibile de a ne conduce la două tipuri diferite de concluzii. Cum este ușor de presupus, lumea instituțională bisericească a căzut în această capcană și s-a divizat și din acest punct de vedere, construind doctrine și dogme religioase diferite și contradictorii. Între Baptiști s-a iscat o ceartă doctrinală de toată frumusețea, specifică relațiilor dintre și din interiorul instituțiilor bisericești și la această dispută a devenit parte și pastorul Baptist Iosif Țon, care cu toate scăderile sale omenești, rămâne unul dintre cei mai pregătiți predicatori români. Fără îndoială că de la această confruntare nu lipsește marele inchizitor, pastorul Daniel Brânzei și nici călăul, în persoana pastorului reziduu Paul Dan. De ce mă interesează acest subiect pe mine? Este vorba despre un exemplu sugestiv în legătură cu modul în care se construiesc doctrinele și dogmele Bisericilor instituționale și de asemenea este și un exemplu asupra felului în care se exercită autoritatea instituțiilor bisericești asupra conștiințelor celor credincioși. Prin urmare, în această situație creată între Baptiștii necarismatici, cel puțin între reprezentanții lor și un alt credincios, care are o altă opinie, putem să observăm foarte bine modul în care amenință, manipulează și încearcă să distrugă viețile oamenilor ”fiara” despre care ne vorbește cartea Apocalipsa lui Ioan. ”Fiara” care, în esență, este reprezentată de orice autoritate impusă, în probleme spirituale, taina fărădelegii, este în acțiune și face multe victime. Una dintre aceste victime este și Iosif Țon. Dacă a făcut erori umane, Iosif Țon va fi judecat pentru ele de către Dumnezeu și nu de șleahta de incompetenți nespirituali aciuiați pe lângă instituțiile bisericești, de unde se hrănesc și din spatele cărora atacă pe oricine nu recită după ei doctrinele și dogmele lor, pline de greșeli. În orice caz, dacă Iosif Țon a ajuns la niște concluzii personale, în legătură cu manifestările puterii lui Dumnezeu, acesta nu este un motiv pentru a fi desființat ca om sau ca învățător creștin, deoarece are tot dreptul să ajungă la aceste păreri și are o multitudine de argumente în favoarea convingerilor sale. Aceasta este dinamica ”fiarei,” din cartea Apocalipsa lui Ioan, ea atacă pe cei credincioși doar pentru că aceștia dobândesc credința proprie că ei sunt într-o relație personală cu Dumnezeu, căci ”fiara” nu dorește ca oamenii să depindă numai de El, ”fiara” dorește să subordoneze pe cei credincioși și pe cele credincioase instituțiilor bisericești, doctrinelor și dogmelor acestora.  

Pe de o parte, Iosif Țon a parcurs o experiență spirituală interesantă și semnificativă, a evoluat în înțelegerea relației dintre Dumnezeu și om  și astfel el deschide calea pentru mulți în sensul unei înțelegeri corecte a Creștinismului. Pentru a face acest lucru, Țon a trebuit să treacă peste limitele înguste ale doctrinelor Bisericii instituționale Baptiste și să le vorbească oamenilor liber, uitând că inspectorii spirituali vor sta cu ochii pe el și îi vor taxa fiecare afirmație. Iosif Țon a demonstrat că poate urca, că poate evolua spiritual și că poate avea curaj, asumându-și anumite riscuri. Pe de altă parte, funcționarii bisericești, inutilii birocrați religioși, cei care se hrănesc din taxele și donațiile oferite în cadrul serviciilor creștine veghează și lovesc și ca orice organizatori care se respectă au la dispoziția lor și executanți devotați cum ar fi alunecosul insipid Paul Dan. Acești periculoși care lovesc fără scrupule în inima Creștinismului îl acuză pe nedrept pe Iosif Țon, căci acesta în tot ce scrie și predică respectă textele Bibliei. Acești neisprăviți pur și simplu nu sunt capabili să citească Biblia și să o înțeleagă, căci dacă ar face acest lucru atent și competent nu ar mai lovi fără milă un om nevinovat, care își face corect datoria, adică pe Iosif Țon. Am abordat, pe parcursul acestui articol, argumentele biblice care sunt în favoarea sau în defavoarea carismatismului și rămâne ca fiecare cititor și cititoare, la rândul ei să analizeze fără prejudecăți aspectele semnalate și să ajungă la o concluzie proprie respingând intoleranța religioasă și răutatea deghizată și alegând liber ceea ce li se pare că este bine să creadă. Eu resping autoritatea impusă a Bisericilor instituționale și susțin că fiecare persoană credincioasă are dreptul deplin de a își forma propria sa opinie, pe baza textelor biblice și a revelației personale, primite de la Dumnezeu.     

Pentru înțelegerea mesajului biblic este desigur nevoie de o sinteză, textele nu se pot pune doar unul împotriva celuilalt, cum fac reprezentanții Bisericilor instituționale și nici nu putem să alegem ceea ce ne place din ele, neglijând existența celorlalte, așa cum procedează, în mod special o parte a credincioșilor Neo-protestanți de exemplu, Baptiștii necarismatici. Bisericile instituționale, de regulă, își formează propriile lor doctrine selectând o latură, din cele două seturi de texte și trecându-le cu vederea pe celelalte, eliminând complet importanța lor. Incapabile să compare între ele textele N.T., adică să le interpreteze împreună și unele prin altele cele mai multe doctrine creștine se formează prin raportarea la texte biblice care susțin o opinie în defavoarea unei alte opinii. Întâi se formează opinia, care prezintă un element de noutate și apoi se caută argumente biblice în favoarea ei, cu toate că metoda corectă este aceea de a se avea în vedere absolut toate textele, care se referă la o problemă și a lăsa Biblia să vorbească, să ne conducă singură către o concluzie. Acolo unde nu se poate ajunge la o concluzie, deoarece Biblia nu conține o astfel de concluzie clară, ar fi bine să nu ne ”împăunăm” cu doctrinele goale de conținut și să îi numim pe alții eretici. Se pot accepta și două sau mai multe variante de interpretare a textelor, cu valoare egală între ele, dar nici una nu poate să constituie un adevăr absolut. Alegerea noastră nu poate fi obligatorie pentru alții, căci noi ne conducem, în acest caz, subiectiv și nu obiectiv. Iată una dintre formele de manipulare, practicate de către instituțiile bisericești, își construiesc doctrine fără să răspundă la toate întrebările, selectează numai textele care justifică doctrinele lor și numesc eretici pe toți aceia sau toate acelea, care doresc să primească scrierile N.T. în integralitatea lor. Carismatimul face parte integrantă din credința creștină, este un element esențial, dar, în același timp, este necesar să ancorăm carismatismul foarte bine în conținutul scrierilor N.T., căci acesta este un fenomen, care îi poate apropia sau îi poate îndepărta pe Creștini de Dumnezeu. Consider că, în ceea ce privește carismatismul, scrierile Bibliei sunt clare și ne conduc chiar ele către o concluzie. Să pornim de la o întrebare care confruntă pe mulți credincioși și credincioase: ”Să fim carismatici sau necarismatici?” Să vedem ce ne spun textele N.T.

"1 În ce priveşte darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă.

 2 Când eraţi păgâni, ştiţi că vă duceaţi la idolii cei muţi, după cum eraţi călăuziţi.

 3 De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie anatema!” Şi nimeni nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt.

 4 Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh;

 5 sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn;

 6 sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi.

 7 Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.

 8 De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh;

 9 altuia, credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh;

10 altuia, puterea să facă minuni; altuia prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor.

11 Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte." (1 Corinteni 12; 1-11)

 

Au fost aceste daruri numai pentru trecut sau ele sunt valabile și pentru prezent și pentru viitor? N.T. ne spune că aceste daruri sunt valabile și pentru viitor, adică pentru vremurile din urmă:

 

"14 Atunci Petru s-a sculat în picioare, cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a zis: „Bărbaţi iudei şi voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta şi ascultaţi cuvintele mele!

 15 Oamenii aceştia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi.

 16 Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel:

 17 „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise!

 18 Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu şi vor proroci.

 19 Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum;

 20 soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită.

 21 Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” (Faptele Apostolilor 2; 14-21)

 

Care sunt vremurile din urmă? Ele, după cum ne spune textul amintit, au început o dată cu Pogorârea Duhului Sfânt și țin până la a doua venire a lui Hristos. La Pentacost se împlinea prorocia din Ioel și tot la Pentacost, Petru ne spune că aceste semne vor însoți și a doua venire a lui Hristos. Desigur că textul se poate răstălmăci, dar mie mi se pare clar, prorocia din Ioel, s-a împlinit la Pentacost și durează pe tot parcursul vremurilor din urmă, până la a doua venire a lui Hristos. Unde se vorbește despre o întrerupere a vremurilor din urmă? Ce putea duce la o astfel de întrerupere? Se putea ca vremurile, care sunt socotite a fi vremurile din urmă, să nu mai fie vremurile din urmă, pentru o perioadă de timp? Care este baza biblică, pentru o astfel de concluzie? Nu există nici o bază biblică, care să afirme că vremurile din urmă, care au început la Pentacost ar fi fost oprite de ceva, că ele ar fi redevenit vremurile dintâi și nu vremurile din urmă.

 

Desigur, Baptiștii cesaționiști sau reprezentanții altor Biserici instituționale, vor interpreta în toate felurile textul de mai sus și vor încerca să demonstreze că darurile Duhului Sfânt nu sunt valabile și nu se manifestă în zilele noastre. Ce argumente pot ei aduce? Pot, de exemplu, să afirme, fără just temei, că nu trăim vremurile din urmă, că acestea se referă la o perioadă în care cea de-a doua venire a lui Hristos va fi iminentă. Argumentul este desigur fals, căci, dacă așa ar sta lucrurile, atunci Duhul Sfânt nu s-ar fi manifestat nici în perioada apostolilor, dar El s-a manifestat. Ca să înțelegem această idee se pare că este necesar să definim noțiunea de ”vremuri din urmă.” După părerea mea, aceste vremuri cuprind toată perioada, de la Pogorârea Duhului Sfânt și până la a doua venire a lui Hristos. Cu toate acestea, N.T. ne informează că nu doar Dumnezeu va face să se coboare foc din cer, dar și satana va face acest lucru:

 

"11 Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur.

 12 Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.

 13 Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în faţa oamenilor." (Apocalipsa lui Ioan !3; 11-13)

 

De unde pot să știe Creștinii de unde provine focul, care este coborât din cer? Vine acesta de la Dumnezeu sau vine de la satana? Este limpede că numai o singură categorie de oameni va putea să fie înșelată și anume aceia și acelea al căror nume nu au fost scrise, de la întemeierea lumii, în cartea vieții Mielului care a fost junghiat. Desigur că Mielul este Isus (Iisus) Hristos.

 

"8 Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului care a fost junghiat.

 9 Cine are urechi să audă!" (Apocalipsa lui Ioan 13; 8-9)

 

Prin urmare, satana nu va putea înșela pe oricine, probabil nu va putea înșela pe cei aleși și pe cele alese, dar va încerca să facă acest lucru. (Marcu 13; 22) Cum va încerca satana să îi înșele pe cei aleși și pe cele alese? Tactica este următoarea. Deja, în mințile Baptiștilor ceseționiști și în mințile membrilor altor confesiuni creștine există ideea că aceste minuni se vor produce numai cu ocazia revenirii lui Hristos, pe norii cerului, în glorie și slavă. Acest lucru ei și ele nu au cum să îl conteste, căci este foarte clar precizat în Biblie. Datorită acestei fapt, atunci când aceste minuni realizate de satana vor avea loc, foarte mulți Creștini vor crede că atunci va veni sfârșitul. Așa ne spun textele N.T., nu este așa? În felul acesta, satana va încerca să înșele pe mulți, prin aceea că va încerca să falsifice cea de a doua venire a lui Hristos. Va reuși? Unii Creștini vor fi derutați de faptul că aceste minuni se produc și vor fi tentați să le creadă. Acești Creștini vor fi aceea care nu sunt familiarizați cu darurile Duhului Sfânt, Creștini necarismatici, care au fost înșelați de către Bisericile lor instituționale că darurile Duhului Sfânt au încetat o dată cu vremea apostolilor. Ei și ele vor fi mai ușor de înșelat deoarece ei și ele nu vor fi pregătiți și nu sunt familiarizați și familiarizate cu puterea lui Dumnezeu și tind să o confunde cu ”minunile” satanei. Și ce dacă va fi falsificată venirea sfârșitului, care este problema? Creștinii neavizați vor lua decizii greșite și vor fi tentați să confunde venirea lui Hristos, cu venirea lui Anticrist. Din acest motiv, unii vor fi impresionați de ”fiară,” necunoscând puterea lui Dumnezeu și vor primi semnul acesteia. Este mult mai ușor de a face confuzie între puterea lui Dumnezeu și puterea satanei, atunci când nu ești familiarizat și nu cunoști foarte bine puterea lui Dumnezeu și nu înțelegi exact cum se manifestă ea. Satana îi înșeală pe Creștini și prin intermediul Baptiștilor ceseționiști și îi minte și prin indivizi ca pastorul Baptist Daniel Brânzei și în felul acesta satana conservă o formă de evlavie a celor credincioși dar pune în discuție puterea lui Dumnezeu.

Există deci și posibilitatea de a contraface minunile lui Dumnezeu și de altfel faptul de fi acela sau aceea, prin care se săvârșesc aceste minuni, nu oferă garanția mântuirii. Lucrul acesta a fost făcut cunoscut de către Isus (Iisus) și este precizat în următorul text:

"15 Păziţi-vă de prorocii mincinoşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori.

 16 Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?

 17 Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.

 18 Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.

 19 Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc.

 20 Aşa că, după roadele lor îi veţi cunoaşte.

 21 Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.

 22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”

 23 Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege." (Matei 7; 15-23)

 

Poate satana să determine însănătoșirea unei persoane? Bineînțeles, dacă satana, se introduce în corpul unei persoane și induce o boală tot el se poate retrage și omul redevine sănătos. Problema este că satana nu va încuraja niciodată o persoană să se apropie de Hristos și să creadă în El, căci dacă ar face acest lucru, diavolul s-ar submina singur și el nu are acest interes. Suntem într-o mare dilemă. Ce trebuie să facem? Să acceptăm darurile Duhului Sfânt, în zilele noastre sau nu? Biblia nu este clară și ne oferă texte și într-un sens și în altul? Isus (Iisus) a lucrat pe pământ folosindu-se nu doar de cuvinte dar și de minuni. Isus (Iisus) se aștepta ca minunile făcute de el să îi atragă pe unii la credință.

 

"37 Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi.      38 Dar dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeţi pe Mine, credeţi măcar lucrările acestea, ca să ajungeţi să cunoaşteţi şi să ştiţi că Tatăl este în Mine, şi Eu sunt în Tatăl." (Ioan 10; 37-38)

 

"10 Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.

 11 Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine; credeţi cel puţin pentru lucrările acestea." (Ioan 14; 10-11)

 

Pe de altă parte, unii Evrei îl acuzau pe Isus (Iisus) că face minuni împreună cu domnul dracilor și așa fac și unii Baptiști ceseționiști, în zilele noastre, atunci când se raportează la membrii altor confesiuni creștine, care recunosc importanța carismatismului.

 

"34 Dar fariseii ziceau: „Cu ajutorul domnului dracilor scoate El dracii!" (Matei 9; 34)

 

"22 Atunci I-au adus un îndrăcit orb şi mut; şi Isus l-a tămăduit, aşa că mutul vorbea şi vedea.

 23 Toate noroadele, mirate, ziceau: „Nu cumva este acesta Fiul lui David?”

 24 Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis: „Omul acesta nu scoate dracii decât cu Beelzebul, domnul dracilor!”

 25 Isus, care le cunoştea gândurile, le-a zis: „Orice împărăţie dezbinată împotriva ei însăşi este pustiită; şi orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăşi nu poate dăinui.

 26 Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat; deci cum poate dăinui împărăţia lui?

 27 Şi dacă Eu scot afară dracii cu ajutorul lui Beelzebul, fiii voştri cu cine-i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voştri.

 28 Dar, dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi.

 29 Sau, cum poate cineva să intre în casa celui tare şi să-i jefuiască gospodăria, dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa." (Matei 12; 22-29)

 

Fenomenul se repetă, Isus (Iisus), fiindcă era carismatic, a fost acuzat de colaborare cu satana și la fel sunt acuzați și Creștinii din zilele noastre, care procedează la fel. Eu însă susțin că noi trebuie să procedăm în toate felurile, la fel cum s-a manifestat și Isus (Iisus). Vestea bună a evangheliei trebuie să fie însoțită cu semne și minuni. Tot așa predicau și apostolii evanghelia și prin mâinile lor s-au făcut multe minuni. Riscăm să fim și noi acuzați de colaborare cu satana, așa cum a fost acuzat și Isus (Iisus), dar acesta este un risc pe care este bine să ni-l asumăm, căci numai așa putem să propovăduim cu putere evanghelia. Dacă Isus (Iisus) a fost persecutat de literaliștii Scripturilor, tot astfel vom fi și noi persecutați.

"16 Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi, dar, înţelepţi ca şerpii şi fără răutate ca porumbeii.

 17 Păziţi-vă de oameni; căci vă vor da în judecata soboarelor şi vă vor bate în sinagogile lor.

 18 Din pricina Mea, veţi fi duşi înaintea dregătorilor şi înaintea împăraţilor, ca să slujiţi ca mărturie înaintea lor şi înaintea Neamurilor.

 19 Dar, când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijoraţi, gândindu-vă cum sau ce veţi spune; căci ce veţi avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela;

 20 fiindcă nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi.

 21 Fratele va da la moarte pe fratele său, şi tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor şi-i vor omorî.

 22 Veţi fi urâţi de toţi, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.

 23 Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiţi într-alta. Adevărat vă spun că nu veţi isprăvi de străbătut cetăţile lui Israel până va veni Fiul omului." (Matei 10; 16-23)

 

Cam același lucru mi se întâmplă și mie și tuturor acelora, care susțin că puterea lui Dumnezeu este decisivă în propovăduirea evangheliei. Drepturile omului ne apără și fanaticii religioși, Evreii N.T. nu ne pot face un rău fizic, dar, în schimb, ne murdăresc pe blogurile lor. Eu cred în puterea lui Dumnezeu și consider că ea este la fel de actuală astăzi, ca și în timpul în care a trăit Isus (Iisus), deoarece El este viu și prezența Lui în lume nu se reduce la relatările despre El, care se pot citi pe paginile Bibliei. Mai mult chiar consider că toți Creștinii ar trebui să fie familiarizați cu puterea lui Dumnezeu și să ajungă să poată să facă diferența între lucrările autentice și lucrările false. Această diferență o face tot Duhul Sfânt, care locuiește în noi și aceasta prin darul deosebirii duhurilor. Oricui i s-au conferit darurile Duhului Sfânt i s-a dat și darul deosebirii duhurilor și o astfel de persoană nu va putea să fie înșelată de satana. (1 Corinteni 12; 10) Vor putea să fie înșelați și înșelate de puterile întunericului numai aceia și acelea care nu au darul deosebirii duhurilor și cine sunt ei, dacă nu aceia și acelea care tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu în zilele noastre.

Cu toate că pretind că respectă Biblia Baptiștii ceseționiști au o formă de evlavie, dar tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu. Ei practică o credință moartă, literalistă și sunt puși în aceeași categorie cu alți păcătoși de către epistola 2 Timotei. Nu eu îi caracterizez astfel, ci chiar Scripturile, de care ei fac atâta caz"

"1 Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.

 2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie,

 3 fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine,

 4 vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu;

 5 având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.

 6 Sunt printre ei unii care se vâră prin case şi momesc pe femeile uşuratice, îngreuiate de păcate şi frământate de felurite pofte,

 7 care învaţă întotdeauna, şi nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului." (2 Timotei 3; 1-7)  1Tim 2.4;

 

Pentru cine acceptă autenticitatea epistolelor către Timotei ar trebui să înțeleagă că a tăgădui puterea lui Dumnezeu a fost considerat și în trecut o mare problemă. Ce ne propun Baptiștii necarismatici, literaliști? Ei ar dori ca o dată cu apa din baie să aruncăm și copilul, după ce îl spălăm, adică din cauza posibilității unor lucrări false să oprim cu totul manifestările adevărate, ale Duhului Sfânt. Ei însă nu pot să îl oprească pe Dumnezeu să se manifeste, dar, în schimb, îi persecută pe aceia și pe acelea care cred în puterea Lui, exprimată în zilele noastre. Este o situație neghioabă și periculoasă, deoarece acești Baptiști necarismatici ”mutilează” propovăduirea evangheliei și îi diminuează efectele. Ei acționează, în moc conștient sau inconștient, în favoarea diavolului și, așa cum era acuzat pe nedrept și atacat și Isus (Iisus) tot așa atacă ei și pe ucenicii Lui, care procedează la fel ca și El și propovăduiesc evanghelia prin semne și minuni. Dacă vorbim despre diavol, atunci diavolul are interesul de a îi înșela pe Creștinii și de a îi ține departe de puterea lui Dumnezeu și de capacitatea ei transformatoare. Daniel Brânzei, care s-a cocoțat până în vârful piramidei de funcții bisericești este un cioclu vesel și fericit și cu o inconștiență criminală execută planurile satanice pentru vremurile din urmă și lovește în aceia care vorbesc despre nevoia ca noi să fim într-o relație directă cu Dumnezeu. Manipularea aceasta are proporții gigantice și satana încearcă să îi înșele pe cei Aleși și pe cele Alese, cu ajutorul incompetenței unor funcționari bisericești cum ar fi Daniel Brânzei sau Paul Dan. Acești inapți, de dragul menținerii privilegiilor lor instituționale, îi ”păstoresc” pe oameni către un final lipsit de glorie și îi mint că ei sunt singurii care dețin adevărurile evangheliei. Ar trebui să ne ferim de oricine propovăduiește altfel și altceva decât Isus (Iisus) și, mie mi se pare limpede, că Baptiștii necarismatici sau ceseționiști, chiar asta fac. Acest diavol periculos are de partea lui niște instrumente umane, niște reprezentanți ai Bisericii instituționale Baptiste și ai altor Biserici instituționale, pe care îi aruncă în luptă, împotriva manifestărilor legitime ale Duhului Sfânt. Ei utilizează o tactică vicleană și îi arată cu degetul, tocmai pe aceia și pe acelea care ar trebui chiar ei și ele să spună despre oameni ca Daniel Brânzei sau Paul Dan: ”Depărtați-vă de oamenii aceștia.”

  

   

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Revelația generală și revelația personală   

 

Credința creștină nu poate fi obligatorie pentru nimeni și nu poate fi impusă și lipsa ei nu poate fi reproșată nimănui deoarece credința nu este un lucru natural, evident pentru fiecare om, ci este un fenomen supranatural, un dar primit de la Dumnezeu. Doar prin forțe proprii, în mod firesc, nici un om nu poate să ajungă la adevărata credință....

 

(18. 01. 2014)

read more

 

 

Rugăciunea este o experiență personală   

 

Cum trebuie să ne rugăm? Isus (Iisus) ne-a învățat cum trebuie să ne rugăm, dar instituțiile bisericești ne învață altceva. Pe cine trebuie să ascultăm? Covârșitoare majoritate a Creștinilor urmează Bisericile instituționale în învățăturile lor... 

 

(18. 01. 2014)

read more

 

 

Voia lui Dumnezeu   

 

V.T. prezintă istoria unui eșec. Este vorba despre eșecul relației dintre om și Dumnezeu. Omul eșuează în încercarea sa de a fi pe placul lui Dumnezeu și, de asemenea, Dumnezeu eșuează în încercarea Sa de a îl fideliza pe om, de a avea un popor care să asculte de poruncile Sale. Cu excepția câtorva profeți, marea majoritate a poporului evreu nu l-a înțeles pe Dumnezeu și în final a contribuit la răstignirea Fiului Său...

 

(18. 01. 2014)

read more

 

 

Biserica Spirituală Unică și Biserica instituțională Ortodoxă   

 

Principala deosebire dintre Biserica Spirituală Unică și Biserica instituțională Ortodoxă este aceea că prima este o realitate spirituală, adică o unitate în Duh și cea de-a doua este o instituție bisericească, o organizație religioasă. Biserica Spirituală Unică este formată din toți Creștinii născuți din nou, indiferent de confesiunea creștină de care aceștia aparțin sau chiar fără să aparțină de nici o confesiune creștină. Apartenența la o confesiune creștină sau alta nu joacă nici un rol, deoarece oamenii nu sunt mântuiți conform acestei apartenențe sau după formele ritualice pe care le urmează și nici după doctrinele creștine cu care se încearcă a fi îndoctrinați... 

 

(12. 10. 2013)

read more

 

 

Cea mai mare poruncă   

 

Care este cea mai mare poruncă? Toți Creștinii răspund cu ușurință la această întrebare. Este porunca iubirii, adică să îl iubim pe Dumnezeu, cu toată ființa noastră și pe aproapele nostru la fel ca pe noi înșine. Poruncă iubirii față de Dumnezeu rămâne neschimbată, între cele două Testamente, dar porunca iubirii de aproapele suferă o modificare esențială, care stă la baza întregii morale creștine. Cea mai mare poruncă cuprinsă în N.T., alături de dragostea pentru Dumnezeu, este una care nu este cuprinsă în V.T... 

 

(12. 10. 2013)

read more

 

 

Dumnezeu și omul   

 

Unii Creștini au fost învățați să fugă de filozofie tocmai pentru că filozofia le poate deschide mințile și instituțiile bisericești nu au nevoie de oameni care să pună întrebări la care ele să nu poată să răspundă. Cultura, știința și educația sunt privite ca și factori de risc, ele nu creează supuși perfecți, ci potențiali tulburători ai unei liniști impuse prin mijloace de manipulare mentală...  

 

(12. 10. 2013)

read more

 

 

Omul este icoana lui Dumnezeu   

 

Eu nu mă închin în fața icoanelor și mai ales detest să îmi ating fruntea de ele, dar doresc să fiu obiectiv în analizele mele și nu aș vrea, în nici un caz să fiu părtinitor, favorizând o doctrină a unei confesiuni creștine în defavoarea doctrinei altei confesiuni creștine. Pentru mine, toate confesiunile creștine au valoare egală și doctrinele lor, toate, fără excepție, au și multe puncte slabe. Nu există doctrină creștină mai bună decât altele și aș dori să risipesc această iluzie prin abordarea unor aspecte diferite...  

 

(12. 10. 2013)

read more

 

 

Împărăția Lui Dumnezeu și Biserica   

 

Cum trebuie să fie concepută Împărăția lui Dumnezeu? Este tot universul, eventual multiversul, un vast imperiu ”teritorial,” la conducerea căruia se află un Împărat pe care noi îl numim Dumnezeu? Este mai degrabă Împărăția lui Dumnezeu o Împărăție spirituală, transcendentală și nu una materială, dar care are și o latură spirituală? Dacă Împărăția lui Dumnezeu este un teritoriu vast și unificat, sub conducerea lui Dumnezeu înseamnă că noi, ca și supuși ai acestui Imperiu avem obligația să ne supunem nu doar legilor statelor în care trăim, ci și autorității mult mai înalte, care este Împăratul universului. ... 

 

(12. 10. 2013)

read more

 

 

Păcatul mândriei   

 

Mulți credincioși creștini se consideră pe ei înșiși sfinți și fără păcate. Ei nu consumă băuturi alcoolice, nu fumează și nu comit adulter, au deci toate ingredientele pentru a se putea considera sfinți. Oare chiar așa stau lucrurile? Mulți Creștini, doar prin faptul că s-au botezat la maturitate se consideră superiori celor care au fost botezați când erau copii, căci au citit ei că în N.T. scrie că cei care cred și se vor boteza vor fi mântuiți. (Marcu 16, 16)...

 

(12. 10. 2013)

read more 

 

Programe de adorație la comandă   

 

Este foarte ciudat faptul că noi îl adorăm pe Isus (Iisus) pentru că este Fiul lui Dumnezeu dar nu ne adorăm între noi, cu toate că, prin nașterea din nou și noi devenim fii și fiicele lui Dumnezeu, adică copiii Lui. Mulți spun că trebuie să îl adorăm pe Isus (Iisus) deoarece El a murit pentru noi pe cruce, dar mulți pur și simplu nu înțeleg că dacă noi nu suntem gata să trăim și să murim ca și El, atunci înseamnă că noi nu respectăm cerința Lui fundamentală... 

 

(12. 10. 2013)

read more

 

 

Tatăl nostru care este în Ceruri și în noi   

 

Trebuie să spunem lucrurile până la capăt. Isus (Iisus) nu doar că a murit pe cruce pentru noi și în locul nostru, dar El și trăiește pentru noi și în locul nostru, după învierea Sa. Iată textele biblice care ne spun acest lucru...

 

(12. 10. 2013)

read more

 

Despre predestinare   

 

Este înscrierea în cartea vieţii doar o posibilitate către mântuire sau reprezintă garanţia mântuirii? Cu alte cuvinte, dacă o persoană este înscrisă în cartea vieţii, echivalează lucrul acesta cu siguranţa mântuirii? Ca să folosesc o comparaţie, este ca şi cum o persoană ar fi înscrisă la un concurs, să zicem de alergare, în care mai mulţi sunt înscrişi dar numai trei ajung pe primele locuri...  

 

(08. 08. 2013)

read more

 

 

Botezul în apă   

 

Eu nu am afirmat niciodată că botezul în apă nu este necesar. Eu afirm că botezul în apă, fie că este săvârșit asupra copiilor, fie că este săvârșit asupra maturilor are aceeași valoare simbolică. Este adevărat că atunci când un copil este botezat în apă, nimeni nu îi cere acordul și nimeni nu îl întreabă, în legătură cu acest fapt, deoarece, copilul în cauză nu poate răspunde... 

 

(08. 08. 2013)

read more

 

 

Credința creștină și credulitatea   

 

Biblia nu a fost inspirată cuvânt cu cuvânt, de către Dumnezeu. Principiul inspirației verbale poate fi respins cu ușurință datorită numeroaselor neconcordanțe, pe care Biblia le conține. În același timp, Biblia conține mesajul lui Dumnezeu, transpus în formă umană. Biblia nu a fost inspirată sau insuflată de Dumnezeu, în mod direct, ci prin intermediul experiențelor individuale ale celor care au scris-o...  

 

(08. 08. 2013)

read more

 

 

Dialog cu un baptist   

 

Dumneavoastră, în articolul dvs. de fond, susțineți următoarele: ”Dacă Biserica Domnului și-a pierdut punctul de plecare în învățătura Cuvântului lui Dumnezeu, de ce nu am putut vedea intervenția Duhului Sfânt în istoria Bisericii lui Cristos? De ce a trebuit ca intervenția Duhului Sfânt să fie văzută numai în ultimi 30 de ani?... 

 

(08. 08. 2013)

read more

 

 

Dogmele și doctrinele religioase   

 

Dogmele și doctrinele religioase nu sunt oameni, sunt doar păreri umane parțiale și relative despre Dumnezeu și de aceea nu pot fi mântuite. Cu toate acestea, există oameni care sunt un fel de personificare a unor dogme și doctrine creștine, sunt ”trupul” unor păreri imperfecte despre Dumnezeu, reprezentanții și susținătorii lor...

 

(08. 08. 2013)

read more

 

 

Dragostea de Dumnezeu   

 

Mulți se laudă că îl iubesc pe Isus (Iisus) Hristos, dar sincer să fiu eu nu îi cred. Aceasta deoarece cu toate că Isus (Iisus) Hristos este în mijlocul lor, ei nici măcar nu îl observă. Mă refer la numeroasele persoane, care sunt umplute cu Duhul lui Hristos și pe care nimeni nu îi ia în considerare. Dacă îl iubim așa de mult pe Hristos, cum se face că unii nici nu îl văd, când El trece pe lângă ei sau pe lângă ele și nici nu îi interesează de soarta Lui...

 

(08. 08. 2013)

read more

 

 

Judecata viitoare   

 

În ceea ce privește Judecata viitoare, N.T. ne pune la dispoziție două grupuri de texte, care, cel puțin în aparență, se contrazic între ele. N.T. nu este o carte precisă, ci una complexă, care conține în sine mai multe posibile interpretări. Iată primul grup de texte ...

 

(08. 08. 2013)

read more

 

 

Legea și harul   

 

Isus (Iisus) ne-a spus că El nu a venit să strice Legea, ci să o împlinească și cu toate că El nu a stricat Legea, El a schimbat-o, în unele din aspectele ei cele mai importante, pentru ca să poată să ne reveleze mai bine ce înseamnă aducerea ei la îndeplinire. A schimba nu înseamnă neapărat a strica, în ochii lui Dumnezeu...  

 

(08. 08. 2013)

read more

 

 

Pocăința din dragoste   

 

În măsura în care omul are nevoie să fie iubit de Dumnezeu, în aceeași măsură și Dumnezeu are nevoie să fie iubit de om. Dacă nu ar fi așa ar însemna că Dumnezeu nu l-a creat pe om din dragoste, ci, din alte considerente. Vreau să spun că Dumnezeu ne-a creat pentru că avea nevoie de noi ca să îl iubim, să îl cunoaștem și să îl înțelegem...  

 

(08. 08. 2013)

read more

 

 

Răspuns la mesajul unui papă   

 

Am citit pe un site un mesaj al papei de la Roma, transmis cu ocazia unei audiențe recente la Vatican. Acest mesaj mi s-a părut foarte interesant, cu recunoașterea anumitor adevăruri, dar incomplet și de aceea deschizând oportunitatea de a fi comentat. 

 

(08. 08. 2013)

read more

 

 

Ucenicii lui Isus (Iisus)   

 

În textele de mai jos avem cea mai fidelă imagine a Bisericilor instituționale de astăzi, care rezultă din privirea pe care Isus (Iisus) a aruncat-o asupra instituției religioase, din vremea Sa. De atunci și până acum nimic nu s-a schimbat, oamenii au rămas oameni și modul formal de practicare a religiei este același. 

 

(08. 08. 2013)

read more

 

 

Copil al lui Dumnezeu   

 

Iată câteva texte biblice a căror alăturare este deosebit de dificilă. Mai întâi am să citez aceste texte biblice și apoi am să explic de ce afirm că o comparație făcută între ele creează dificultăți majore de interpretare. Nu afirm că aceste texte sunt contradictorii, ci doar susțin că ele trebuie înțelese foarte bine, în corelația lor, pentru a evita disocierea lor în fundamentul unor doctrine divergente... 

 

(07. 07. 2013)

read more

 

 

Credinta în Isus (Iisus) si asemanarea cu El   

 

Nu există nici o diferență de fond între instituția religioasă evreiască și instituția religioasă creștină. Și una și cealaltă se bazează pe reguli, pe care pretind că le-au primit toate de la Dumnezeu. Este adevărat că unele din aceste reguli sunt o adaptare umană a învățăturilor date de Dumnezeu în vechime sau a învățăturilor lui Isus (Iisus) dar pe lângă principiile lui Dumnezeu funcționează, în ambele instituții și multe reguli omenești...

 

(07. 07. 2013)

read more

 

 

Crestinismul   

 

Mai este relevantă credința creștină, în zilele noastre? Eu spun că da și iată câteva considerente pentru care dau acest răspuns. În primul rând, credința creștină este un aliat de nădejde pentru aceia sau acelea care aspiră către frumusețea morală și binele moral...  

 

(07. 07. 2013)

read more

 

 

Trupul lui Hristos   

 

Există o singură Biserica și aceasta este Trupul lui Hristos. Aceasta este Biserica Spirituala Unica, denumire pur convenționala. Biblia vorbește în nenumărate texte ale ei despre aceasta realitate spirituala, care nu este o Biserica instituționala sau alta, ci este o relație spirituala reala, între cei credincioși, prin Duhul Sfânt. Spiritualitatea creștină este profund marcată de acest adevăr fundamental, care este prea puțin scos în evidență... 

 

(07. 07. 2013)

read more

 

 

Ordinea lui Dumnezeu si ordinea oamenilor   

 

Dumnezeul creștin este un Dumnezeu al ordinii dar al unei alte ordini decât a celei lumești. Există o deosebire esențială între ordine, așa cum o înțeleg oamenii în mod obișnuit și ordine, așa cum o înțelege Dumnezeu. Oamenii înțeleg prin ordine organizare bazată pe anumite principii și reguli... 

 

(07. 07. 2013)

 

read more

 

 

Un nou răspuns către pastor   

 

Pavel i-a organizat pe Creștinii lumești în ierarhii, având o ordine asemănătoare cu aceea a oricărei instituții omenești, de exemplu a statelor, guvernelor, ministerelor, întreprinderilor etc. Pavel a fost nevoit să procedeze în acest mod deoarece se adresa unor oameni ne renăscuți spiritual, lumești, dar toți aceia și acelea care sunt conduși de Duhul lui Hristos, direct în conștiințele lor...  

 

(07. 07. 2013)

read more

 

 

 

Iertarea si pedeapsa lui Dumnezeu   

 

Bisericile instituționale promovează intensiv o imagine despre Dumnezeu, desprinsă direct din paginile V,T. și în care se desfășoară o metodă pedagogică, presupusă a fi fost folosită de El, dar care nu a reușit să convingă pe poporul Său. Acestea îl prezintă pe Dumnezeu ca pe un Stăpân Absolut, căruia trebuie să ne supunem necondiționat și care pedepsește păcatul, fără cruțare.... 

 

(05. 06. 2013)

read more

 

 

Comunitatile crestine   

 

Adevăratele comunități creștine ar trebui să fie centre spirituale și sociale care să nu fie axate pe respectarea unor doctrine sau dogme fixe și obligatorii, ci să graviteze în jurul manifestărilor puterii lui Dumnezeu și a servirii celor în nevoie. Toată activitatea acestor centre spiritual-sociale ar trebui să se concentreze pe slujirea celor săraci, a văduvelor, a celor bolnavi și a celor handicapați... 

 

(05. 06. 2013)

read more

 

 

Credinta este un dar primit de la Dumnezeu   

 

Nimeni nu trebuie să creadă decât ce îi dă Dumnezeu să creadă și aceasta este esența credinței creștine. Dacă este un dar, atât faptul credinței dar și conținutul acesteia, atunci înseamnă că ea nu poate fi impusă de oameni. Dacă conținutul credinței creștine este un dar care vine direct de la Dumnezeu și care se adresează conștiinței celui sau celei credincioase, atunci înseamnă că această credință personală nu poate să vină din afară, ci din înăuntrul unei persoane, deci impunerea ei este un act absurd... 

 

(05. 06. 2013)

read more

 

 

Isus (Iisus) Fiul lui Dumnezeu   

 

Toate Bisericile instituționale, inclusiv marile mișcări evanghelice din Vestul Europei, care se manifestă în prezent, au construit și continuă să prezinte o imagine ciudată a lui Dumnezeu. El este considerat a fi o entitate, asemănătoare cu omul, pentru că oamenii au fost creați după chipul și asemănarea Lui și care are toate trăsăturile omului, dar absolutizate...  

 

(05. 06. 2013)

read more

 

 

Isus (Iisus) Hristos nu este Singurul nascut din Tatal   

 

Iată mai jos câteva texte biblice, dintre care unele se contrazic doar aparent între ele, dar și texte între care există contradicții reale, care influențează câteodată decisiv modul de înțelegere a învățăturilor lui Isus (Iisus). Un prim grup de texte din N.T. afirmă că Dumnezeu are un singur Fiu și un al doilea grup afirmă că El are mai mulți fii și fiice...

 

(05. 06. 2013)

read more

 

 

Raspuns la mesajul unui pastor   

 

Una este ceea ce a învățat Isus (Iisus) pe oameni și alta este ceea ce au făcut oamenii din învățătura Lui, inclusiv ceea ce au făcut oamenii din învățăturile apostolului Pavel. Eu fac o deosebire netă între învățătura curată a lui Isus (Iisus), care ne-a învățat că cel mai mare este slujitorul tuturor, că cel mai mic este de fapt cel mai mare, deci o învățătură bazată pe dragoste și slujire și nu pe autoritate impusă și între învățăturile oamenilor, inclusiv modul în care este înțeleasă, în mod obișnuit, învățătura lui Pavel despre autoritate... 

 

(05. 06. 2013)

read more

 

 

Numai Dumnezeu iarta pacatele   

 

În ceea ce priveşte problema puterii oamenilor de a ierta păcatele altor oameni, N.T. ne furnizează două relatări foarte diferite. Una dintre acestea se află în evanghelia după Matei în cap. 16, iar ceea de a două se găseşte în Evanghelia după Ioan, la cap. 20. Iată ce ne spune textul din Matei... 

 

(07. 05. 2013)

read more