All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
Biblia și Isus (Iisus)

 24. 04. 2013

Gabriel Baicu

N.T. este o culegere de cărți care cuprind în ele descrierea unei Persoane și nu a unei doctrine. Nu este vorba doar despre un set de credințe, care trebuiesc să fie proclamate public și de respectarea unor reguli, care să ne asigure mântuirea, prin însăși respectarea lor. Această culegere de cărți  nu ne învață propriu zis ce să facem, ca să fi mântuiți, ci doar ne prezintă felul de a fi, caracterul și modul de a se comporta ale unei Persoane și aceia sau acelea cărora le place acea Persoană se îndrăgostesc de ea și o urmează, până la moarte și dincolo de moarte. Poți să ții cele zece porunci și nu este de ajuns, dacă nu ai dragoste, poți să ai toată credința și nu este ajuns, dacă nu ai dragoste, poți să ai toate darurile duhovnicești și nu este suficient, dacă nu iubești ca și Hristos, poți să ai chiar toată știința sau să îți împarți toată averea la săraci și nu îți folosește la nimic, dacă nu ai cel mai important lucru și anume dragostea. Ținerea poruncilor lui Dumnezeu, fără dragoste pentru ceilalți, cu dragoste numai pentru sine, nu folosește la nimic. (1 Corinteni 13; 1-13) Pe de altă parte, acela sau aceia care are o dragoste gata de a se jertfi pentru ceilalți va ști cum să țină toate poruncile lui Dumnezeu, înscrise chiar în inima sa. Biblia nu ne spune cum trebuie să procedăm ca să fim mântuiți, căci ea ne cere doar să iubim și dragostea nu poate fi impusă printr-o poruncă. Chiar dacă am face toate lucrurile pe care le spune Biblia, adică să avem credință, știință, să facem milostenii, să ținem Legea sau să postim îndelung, fără dragoste, toate acestea nu ne folosesc la nimic, atunci când este vorba despre mântuirea noastră. De aceea afirm că Biblia nu ne arată ce trebuie să facem ca să fim mântuiți, ci ne ajută doar să cunoaștem o Persoană și să o iubim, pe Isus (Iisus) și astfel să ajungem să iubim ceea ce ne place și să devenim la fel cu ceea ce iubim, adică să ajungem să fim la fel ca Isus (Iisus). (Efeseni 4; 11-15)  Acesta este mecanismul mântuirii. 

Nu trebuie să faci ceva anume, pentru ca să fi mântuit, trebuie să îl iubești pe Dumnezeu și apoi să faci tot ceea ce îți cere această dragoste să faci. Dragostea de Dumnezeu nu poate fi impusă printr-o lege sau un regulament, ea vine în urma revelației generale și a celei individuale și a experienței personale cu Isus (Iisus). Revelația generală, conținută de Biblie, fără revelația individuală, a fiecărui credincios și fără experiența personală nu este suficientă.  Biblia ne vorbește doar despre Isus (Iisus) și ni-l descrie, în mod detaliat și aceia sau acelea, care au nădăjduit în El, încă înainte de întemeierea lumii, recunosc glasul Păstorului și îl urmează. Biblia cuprinde detalii despre Omul Isus (Iisus), Fiul lui Dumnezeu, despre caracterul Său, despre înțelepciunea Sa, despre curățenia Sa morală, despre dragostea Sa pentru oameni. Văzând toate acestea, toți aceia sau acelea care prețuiesc valorile personificate de Isus (Iisus) ajung să îl prețuiască pe El și să îl iubească.

Biblia ni-l arată pe Isus (Iisus) și ne prezintă ce putem noi să devenim și aceia sau acelea care sunt aleși îl aleg, la rândul lor pe El. N.T. ne dă ocazia să îl cunoaștem și să îl iubim pe Isus (Iisus), nu ne spune ce trebuie să facem, ca să fim mântuiți, dar vom ști când îl vom iubi pe El. Uită-te la cel sau cea care ești acum și uită-te la Isus (Iisus). Ce alegi? Ai posibilitatea de a alege. În ceea ce privește caracterul, vrei să fi ca tine sau ca El. Dacă tu crezi că ai un caracter foarte bun, atunci te asemeni deja la caracter cu El. Dacă vrei să fi mereu numai ca tine și să nu te schimbi de loc, atunci nu ai nevoie de Isus (Iisus). Dacă vrei să evoluezi și să fi ca și Dumnezeu, Isus (Iisus) este Calea, pentru a atinge acest obiectiv. Dacă îți place înțelepciunea și puterea lui Isus (Iisus), ele sunt și pentru tine. Apropie-te de El și El se va apropia de tine. Dacă vrei să fi ca și Isus (Iisus) lucrul acesta este posibil și la aceasta ești chemat.

Trebuie să intrăm în ”căsătoria spirituală” cu Isus, de bună voie și ne siliți de nimeni. Nu avem nevoie să fim manipulați sau forțați de părinți sau de către Bisericile instituționale. Nu avem nevoie să fim speriați, cu descrierea iadului, ci avem nevoie să iubim doar neprihănirea, care este caracteristica lui Isus. Îl iubim pe Isus pentru cea ce este, o ființă frumoasă și extrem de inteligentă. Îl iubim pe Isus pentru înțelepciunea și dragostea Lui pentru noi. Nu este nevoie să fim împinși de la spate, de către frați și surori și nu îl vom alege niciodată cu adevărat pe Dumnezeu, de frica unor pedepse groaznice, ci doar din dragoste. Instituțiile bisericești încearcă să ne sperie și să ne amenințe ca să devenim Creștini, așa cum fac câteodată unii părinți pământești ne dibaci.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigare website

 

 

 

 

 

 

 

Nou!

 

____________________

 

Carte:

Biserica Celor Născuți din Spirit

și Bisericile instituționale

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

Download the book

 

Citeşte cartea!

Comandă cartea!

___________________

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Instituţiile bisericeşti construiesc o pavăză falsă   

 

Instituţiile bisericeşti sunt forma prin care spiritualitatea creştină s-a adaptat şi se adaptează la lume. Ele au fost mai întâi de toate „braţul înarmat” al Creştinilor, protecţia lor, după ce iniţial au fost persecutaţi pe nedrept în timpul diferitelor perioade de persecuţie, din Imperiul Roman. Atunci când Împăratul Constantin a creat oportunitatea, Creştinii din Imperiu Roman au preluat puterea politică şi au creat un scut invincibil de protecţie, în jurul celor credincioşi...  

 

(26. 11. 2012)

read more

 

Locul unde se poate vedea şi simţi adevăratul Creştinism   

 

Atunci când intrăm într-o organizaţie religioasă, am dori să vedem ceva din practica învăţăturii lui Isus (Iisus) şi, de cele mai multe ori nu vedem. De ce? Deoarece instituţiile bisericeşti nu aplică în organizarea şi funcţionarea lor învăţăturile lui Isus (Iisus). Cel mai mare nu este cel mai mic şi Creştinii din acel loc nu sunt gata să îşi dea viaţa unii pentru alţii. Bisericile instituţionale nu sunt raiul pe pământ, aşa cum doresc să ne convingă pe noi...  

 

(26. 11. 2012)

read more

 

Relaţia personală cu Dumnezeu   

 

Este necesar ca, fiecare din noi, să stabilim propria noastră relaţie personală cu Dumnezeu. Nici chiar Biblia nu poate fi înţeleasă, în spiritul ei, de către aceia care nu au Duhul lui Cristos. În mod special, scrierile N.T. nu pot fi înţelese cu o înţelepciune omenească, căci ele trebuiesc judecate duhovnicesc. (1 Corinteni 2; 12-13) Cine nu are Duhul lui Cristos nu poate înţelege N.T. corect şi această afirmaţie explică de ce foarte mulţi Creştini se rătăcesc spiritual, cu Biblia în mână...

 

(20. 11. 2012)

read more 

 

"Piatra" fundamentală a Bisericii Unice şi "pietrele" instituţiei bisericeşti   

 

Există o discrepanţă între evanghelii cu privire la momentul în care ni se spune că Isus (Iisus) l-a numit Petru, adică piatră sau stâncă, pe Simon, ucenicul Lui. În Ioan 1; 42 ni se spune că Isus (Iisus) l-a numit pe Simon cu numele Petru (Cephas sau Chifa), de origine aramaică, unde este Kepha, atunci când l-a întâlnit prima data. Faptul că Isus (Iisus) l-a numit pe Simon cu numele Petru este un argument că Isus (Iisus) a dorit să înfiinţeze o instituţie religioasă, care să se numească Biserică?

 

(19. 11. 2012)

read more

 

Piatra din capul unghiului este Isus (Iisus) şi nu Petru   

 

Nu este Petru piatra de temelie a Bisericii, ci Duhul Sfânt care l-a animat pe Petru atunci când a spus: Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu. Piatra din capul unghiului, pe care stă Biserica lui Dumnezeu este Isus (Iisus) şi nu Petru. Adevărata Biserică a lui Dumnezeu stă pe „Piatra de temelie” care este Isus (Iisus) dar instituţia bisericească Romano Catolică şi toate instituţiile bisericeşti, care au decurs din ea stau pe ‚piatra’ care este Petru. Între cele două este o mare diferenţă...  

 

(15. 11. 2012)

read more

 

Ce "este scris" că a spus Isus (Iisus) şi ce a spus El în realitate   

 

Evanghelia după Marcu se termină în textele cele mai apropiate de original, în primele manuscrise, la cap 16 cu versetul 8 şi versetele de la 9-20, care conţin celebrul fundament al tuturor confesiunilor Neo-protestante, adică versetul de la cap. 16 cu 16, este o adăugire ulterioară ne autentică...

 

(09. 11. 2012)

read more

 

Împotriva religiei şi pentru Isus (Iisus)   

 

Bisericile instituţionale sunt o expresie a diversităţii de opinii umane asupra lui Dumnezeu. Nici chiar evangheliile nu sunt identice între ele, în toate detaliile, dar toate spun acelaşi lucru şi anume că omul poate ajunge asemenea lui Dumnezeu, la chip şi la asemănare, cu condiţia ca individul în cauză să urmeze exemplul lui Isus (Iisus). Toţi putem să devenim fraţii şi surorile lui Isus (Iisus). (Romani 8; 29)...  

 

(03. 11. 2012)

read more