All premium Magento themes at magentothemesworld.com!
 Adevărul vă va face liberi

Gabriel Baicu

  

21. 04. 2016

   

Bisericile instituționale sunt prima treaptă pe calea către salvarea sufletelor și toți credincioșii trec în mod obișnuit prin această etapă. Cu toate acestea ele nu sunt și ultima treaptă a creșterii spirituale individuale ci sunt doar o treaptă primară. Ce învățăm în Bisericile instituționale este un fel de învățătură care echivalează cu studiul claselor primare în școală dar până la o pregătire superioară este o distanță apreciabilă. Știm cu toții că studiul claselor primare nu este suficient pentru viață și cu toate acestea mulți nu doresc să depășească acest stadiu deoarece se simt confortabil în el. Confortul spiritual se asociază cu cea ce se poate numi conformismul spiritual iar cei sau cele care încearcă să se rupă de această stare sunt de cele mai multe ori neînțelese și criticate. Același lucru s-a întâmplat și cu Isus (Iisus) care din punctul de vedere al oamenilor a ieșit din rândurile religiei iudaice și a fost pedepsit pentru acest lucru. Isus (Iisus) nu a inventat o nouă religie ci doar ne-a revelat cine suntem noi cu adevărat din punct de vedere spiritual și la ce suntem chemați. Isus (Iisus) ne-a ajutat să devenim liberi arătându-ne că nu suntem robii lui Dumnezeu ci suntem copiii Lui. Isus (Iisus) ne-a spus adevărul care ne face liberi dar noi nu dorim libertatea care se asociază cu responsabilitatea dorim ca altcineva să ne conducă și să preia responsabilitatea în locul nostru.  Trebuie să fim conștienți că Bisericile instituționale nu vor răspunde în locul nostru în fața lui Dumnezeu și că fiecare răspunde pentru faptele lui sau ale ei.

Suntem învățați să ne conformam regulilor pe care Bisericile instituționale le stabilesc pentru noi. Dacă suntem conformiști și credem tot ceea ce cred toți ceilalți devenim o parte din mulțime și nimeni nu ne mai observă în mod individual. Dacă suntem neconformiști ceea ce nu înseamnă necredincioși ci înseamnă doar plini de dorința de a învăța suntem de regulă priviți cu suspiciune și urmăriți atent pentru a ni se descoperi greșelile. Cu toate acestea dorința de a cunoaște adevărul ne determină de multe ori să fim neconformiști. Este bine să privim cunoașterea adevărului ca pe o valoare mult superioară conformismului față de învățăturile Bisericilor instituționale. Adevărul locuiește în fiecare dintre noi, adevărul nu este o doctrină sau o dogmă religioasă, adevărul este cea ce ne definește pe fiecare ca fiind Creștini, adevărul este ceea ce ne face să fim deosebiți de vremurile în care trăiam în minciună.

Cea mai mare valoare a Creștinismului este adevărul. Fără adevăr nimeni nu poate să fie mântuit. Doar cunoașterea adevărului ne poate elibera de sub povara învățăturilor false. Adevărul ne face liberi. Adevărul poate contrazice conformismul impus prin autoritate așa cum Isus (Iisus) a contrazis multe din învățăturile cărturarilor și fariseilor. Acești lideri religioși se foloseau de autoritatea lor pentru a impune o anumită viziune asupra lui Dumnezeu. Isus (Iisus) a contrazis această viziune și ne-a oferit o alta prezentându-l pe Dumnezeu ca pe un Tată iubitor și nu ca pe un stăpân absolut. Deși între cele două există o mare diferență totuși în zilele noastre cele mai multe instituții bisericești îl prezintă pe Dumnezeu tot ca pe un stăpân absolut și nu ca pe un Tată iubitor. Nu erau cărturarii și fariseii reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ? Nu învățau ei corect învățăturile primite de la Dumnezeu de-a lungul veacurilor? Teoretic cărturarii și fariseii susțineau opinii care păreau a fi corecte dar problema lor era cu felul cum puneau în practică aceste opinii. Credința creștină are două laturi una teoretică și alta practică. De multe ori felul eronat în care se practică Creștinismul dovedește o înțelegere teoretică greșită a perceptelor sale. Oamenii sunt de regulă foarte legaliști dar nu înțeleg principiile de milă și iertare. Fiecare este gata să aplice corecții celorlalți dar deficiențele sale le ascunde cu multă dibăcie. Creștinismul a devenit în zilele noastre arta de a îți ascunde greșelile. Multe Biserici instituționale nu sunt decât o școală a ipocriziei în care aproape nimeni nu face ceea ce se predică de la amvoane dar cei mai mulți și cele mai multe urmăresc atent conduită celorlalți și o critică aspru. Pentru a ajunge la adevăr ar trebui să aplicăm o singură măsură a judecății valabilă atât pentru noi cât și pentru ceilalți.

Dumnezeu este Tatăl nostru și dorește să ne educe așa cum un tată pământesc își educă proprii săi copii. Care tată iubitor și-ar trimite copilul său să ardă pentru veșnicie în iad chiar dacă acest copil este neascultător? Desigur că iadul înțeles ca reprezentând chinuri veșnice și nu moarte veșnică este un instrument foarte bun pentru a ține oamenii în ascultare prin frică dar Dumnezeu nu asta dorește de la copiii Săi. Dumnezeu dorește să ne convingă nu să ne constrângă să alegem mântuirea. Cu toate acestea Bisericile instituționale vor să ne constrângă să fim discipolii lor și ne amenință că dacă nu ascultăm de ele ne vom chinui veșnic în iad. În orice caz este mai bine să ascultăm de Dumnezeu decât de oameni dar pentru aceasta trebuie ca Adevărul să locuiască în noi. Bisericile instituționale nu dispun de argumentele necesare pentru a convinge oamenii să fie credincioși și de aceea sunt obligate să recurgă la argumente artificiale pentru a își îndeplinii misiunea.

Ce este adevărul și cum putem să îl cunoaștem? Adevărul este o Persoană nu este o doctrină sau alta despre aceea Persoană. Nici o doctrină sau dogmă creștină nu poate să surprindă adevărul în toate aspectele sale. Descrierea unei Persoane nu poate să echivaleze cu prezența acelei Persoane care se revelează în toată complexitatea ei. Descriptivismul pur teoretic face apel de multe ori la comparații nereușite și de aceea pentru salvarea noastră noi avem nevoie chiar de Persoana lui Hristos și nu doar de descrierea Persoanei Sale care poate fi mai mult sau mai puțin concludentă . N.T. îl prezintă pe Hristos dar nu este Hristos. Biblia este cuvântul oamenilor despre Dumnezeu sau cuvântul despre Cuvântul Lui dar Cuvântul Lui care este o Persoană nu o serie de doctrine și dogme. Cuvântul lui Dumnezeu spus de oameni reprezintă descrierea Lui așa cum îl percep oamenii în general.

Fiecare din noi are nevoie de propria sa percepție directă a lui Dumnezeu deoarece orice percepție având un caracter subiectiv poate să difere de percepția celorlalți. Dacă oamenii sunt păcătoși de ce ar trebui să mă aștept ca ei să fi fost întotdeauna corecți cu ceea ce au scris despre Dumnezeu și s-a consemnat în Biblie? Dacă Evreii din vechime nu l-au ascultat pe Dumnezeu în toate ocaziile am motive să cred că nu l-au ascultat nici atunci când au scris textele V.T.  Atitudinea Evreilor religioși a fost cam aceeași fie în viața lor fie în scrierile lor. Din diferite motive multe lucruri puteau să fie denaturate. Dumnezeu este cu mult mai complex decât îl prezintă Biblia. Dumnezeu este adevărul și Biblia este doar o imagine palidă și de multe ori denaturată a Lui. Adevărul în toată frumusețea lui se regăsește în inimile celor credincioși iar N.T. nu poate decât să ne dea o indicație în direcția lui. Cu cât ne aflăm mai departe de Paris cu atât sunt mai multe indicatoare pe drumul către el dar când ajungem în Paris nu mai sunt indicatoare care să ne indice unde se află orașul. Apar alte indicatoare care ne ajută să înțelegem mai bine configurația terenului. Păstrând proporțiile așa este și cu drumul către Dumnezeu și cu cât suntem mai departe de El cu atât avem nevoie de mai multe informații despre El dar atunci când Dumnezeu locuiește în noi de abia atunci începem să cunoaștem detaliile despre mântuire. Noi devenim o parte din adevăr atunci când Dumnezeu locuiește în noi deoarece este vorba de mântuirea fiecăruia dintre noi.

Bisericile instituționale au nevoie de învățături uniforme care să nu fie șocante și care să coaguleze în jurul lor mari mase de credincioși. Mulți predicatori cred că cu cât mai mult îl laudă pe Dumnezeu și sunt mai conformiști cu învățăturile Bisericilor instituționale cu atât mai mult dobândesc autoritatea de a vorbi în numele Lui. Dacă deci te pui bine cu Dumnezeu lucrul acesta îți dă dreptul să dobândești autoritate asupra celorlalți. Cu toate acestea o relație bună pe care o are fiecare cu  Dumnezeu nu ne dă dreptul să îi judecăm pe ceilalți și nici să le impunem opiniile noastre deoarece fiecare are drumul său propriu în credință.

Mulți cred că cu cât sunt mai apologetici și mai conformiști cu doctrinele și dogmele instituției bisericești de care aparțin cu atât devin mai agreabili lui Dumnezeu și instituției bisericești respective și cu atât mai mult pot privi cu condescendență masa de credincioși. În realitate acesta este un calcul greșit. Așa fac unii funcționari de stat care își laudă superiori ca să le meargă lor bine. Mai presus de orice există adevărul și fiecare din noi trebuie să ajungem la El deoarece numai Adevărul ne poate elibera.

Toți suntem copiii lui Dumnezeu și El se ocupă de fiecare din noi în parte. La fel ca un părinte care are mai mulți copii și Dumnezeu răspunde nevoilor specifice ale fiecăruia dintre copiii Săi. Dumnezeu ne spune totdeauna adevărul dar multe din lucrurile care se spun în numele Lui sunt minciuni sau absurdități. Există o mare deosebire între ceea ce se spune în numele lui Dumnezeu și ceea ce ne spune direct chiar El.  

Dumnezeu nu este o autoritate exterioară nouă ci locuiește în noi și mai ales se exprimă prin noi. Noi suntem interfața lui Dumnezeu cu lumea și El îmbracă tot atâtea particularități omenești câți oameni credincioși există. Prezența lui Dumnezeu în noi nu ne transformă în roboți ci în oameni spirituali. Dumnezeu cunoaște adevărul dar și felul în care acesta este perceput de oameni. Dumnezeu locuiește în conștiințele multor oameni și știe cum funcționează aceste conștiințe. Adevărul despre Dumnezeu nu poate să vină decât din conștiințele noastre căci acolo se produce întâlnirea dintre om și El. Bisericile instituționale nu pot să fie decât niște factori care să favorizeze întâlnirea dintre Dumnezeu și om ele nu pot nici să medieze și nici să intermedieze această întâlnire. Ce se întâmplă atunci când Bisericile instituționale împiedică întâlnirea dintre Dumnezeu și om? Lucrul acesta este posibil atunci când suntem conduși să acordăm importanță unor lucruri care nu au importanță spirituală și de asemenea să neglijăm lucruri de mare importanță.

Dacă toate doctrinele și dogmele creștine sunt adevărate atunci de ce se contrazic acestea între ele? Acestea sunt învățături parțiale și apostolul Pavel ne spune că noi cunoaștem doar în parte deci Dumnezeu stă deasupra acestora. (1 Corinteni 13; 9-10) Dumnezeu locuiește în inimile celor credincioși și de acolo ne învață adevărurile despre mântuire. Este mai ușor să iubești lumea în general decât să iubești oamenii considerați în mod individual. În general oamenii nu răspund ostil dragostei ca principiu dar în particular mulți indivizi umani fac rău celor care îi iubesc. Este o reacție ciudată la dragoste dar este reală. Isus (Iisus) a fost răstignit de aceia pe care îi iubea cu prețul vieții Sale pentru că nu a fost înțeles. Ne facem iluzii dacă credem că în zilele noastre Isus (Iisus) este mai bine înțeles decât în trecut . Nici măcar apostolii nu l-au înțeles pe Isus (Iisus) decât după răstignire iar astăzi învățăturile Lui au devenit o tradiție religioasă nu un izvor de apă vie. Mulți Creștini nu îl înțeleg pe Isus (Iisus) pentru că nu au trăit niciodată ceea ce a trăit El adică dragoste îmbinată cu suferință, o dragoste care doare dar care este mai puternică decât suferința deoarece conține în ea bucuria de a fi de folos altuia.

Adevărul Creștinismului nu este doar unul pur teoretic care se învață doar din Biblie este un adevăr trăit sau o experiență de viață care o dată parcursă îl schimbă pe om. De multe ori aceea care au văzut moarte cu ochii lor nu mai au nici o teamă căci aceea experiență i-a eliberat de angoase.  Creștinismul este o experiență eliberatoare prin ceea ce ne îndeamnă să experimentăm și atunci când practicăm învățăturile lui Isus (Iisus) trăim adevărul pe care îl aduce El omenirii și acest adevăr ne eliberează de domnia păcatului în viețile noastre. Adevărul ne face liberi deoarece ne eliberează de minciunile păcatului care promit totul fără să ne poată da nimic. Nedreptatea, viciile, minciunile, răutatea nu ne pot oferi libertate dimpotrivă ne fac robii lor. Cel care urăște este robul celui pe care îl urăște. Cel nedrept este robul celui pe care îl nedreptățește deoarece nedreptatea creează dezechilibre care ne țin legați de cei pe care îi nedreptățim.

Adevărul ne face liberi și această libertate o datorăm faptului că Dumnezeu trăiește în noi și ne ajută să trăim așa  cum a trăit Isus (Iisus) pe pământ. Este bine să cunoaștem și Biblia în profunzime dar adevărurile Sale nu sunt grele prin complexitatea lor ci prin faptul că ele trebuie trăite pentru a fi înțelese. Până nu iubești nu ști ce înseamnă cu adevărat dragostea și nici o carte din lume nu poate să descrie exact pentru noi ce înseamnă ea. Unele cărți se apropie mai mult altele mai puțin de adevăr atunci când descriu ce înseamnă dragostea și cu cât o carte se apropie mai mult de adevăr cu atât este mai bună. Totuși nici cea mai bună carte din lume nu poate să suplinească sentimentul personal al dragostei de oameni pe care orice individ îl poate avea  pentru că atunci când este practicată dragostea îl transformă pe om el sau ea devin o altă persoană superioară celei dinainte. Cărțile inclusiv Biblia ne pot pregăti pentru a iubi oamenii dar nu pot înlocui aceea experiență transformatoare.

 

Vă invit să vizitaţi www.gabrielbaicu.com 

 

 

 

 

 Orice întrebări sau comentarii în legătură cu acest articol se pot face pe adresa de email bisericaspiritualaunica@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Există o singură Biserica și aceasta este Trupul lui Hristos. Aceasta este Biserica Spirituala Unica, denumire pur convenționala. Biblia vorbeste în nenumarate texte ale ei despre aceasta realitate spirituala, care nu este o Biserica instituționala sau alta, ci este o relație spirituala reala, între cei credinciosi, prin Duhul Sfant.  Spiritualitatea creștină este profund marcată de acest adevăr fundamental, care este prea puțin scos în evidență. Creștinismul spiritual este diferit în multe privințe de religia instituționalizată. Biserica Spirituala Unica, Biserica celor nascuti din Spirit, Biserica celor Alesi sau Biserica din Om sunt doar denumiri formale pentru a desemna Trupul unic al lui Hristos. Spirit și materie, libertate spirituala sau constrangere instituționala iata poli unei importante dezbateri existenta în istoria Crestinismului. Daca ma întreaba cineva unde scrie in Biblie Biserica Spirituala Unica, eu am sa ii raspund ca in Biblie nu scrie nici Biserica Ortodoxa, Biserica Romano Catolica, Biserica Protestanta, Biserica Reformata, Biserica Baptista, Biserica Penticostala etc. În Biblie insa scrie foarte limpede ca exista o singura Biserica si nu scrie nimic despre faptul ca trebuie sa existe mai multe confesiuni crestine. Trupul lui Hristos este unul singur, nu mai multe si nu ar trebui sa fie sfasiat in numeroase denominatiuni. Organizatiile religioase pot sa fie manifestari exterioare ale vietii spirituale, dar unitatea spirituala este conditia de valabilitate a identificarii Trupului lui Hristos. Isus (Iisus) va rapi o singura Biserica și nu mai multe. Isus (Iisus) Hristos are o singura Mireasa și nu mai multe. Biserica este o singura realitate deja unita, prin Duhul Sfant. Orice credincios în care locuieste Hristos, prin Duhul Sfant este in unitate spirituala cu orice alt credincios, in care de asemenea locuieste Duhul Sfant si aceasta unitate este data de unicitatea insasi a Duhului Sfant. Comunicarea si recunoasterea intre cei in cauza se face pe cale duhovniceasca si asa cum spunea apostolul Pavel, nu mai cunoastem pe nimeni, in felul lumii. (2 Corinteni 5; 16)

Navigare website

 

index sitemap advanced
search engine by freefind

 

 

 

 

 

Mobile version

 

 

Arhiva articolelor - acces de pe mobil

__________________________________________

 

 

 

 

 

          follow me on Facebook

  Facebook

     

Tweeter

__________________________________________

 

site map

__________________________________________

 

 

 

Vizitaţi website-ul

www.bisericaceloralesi.com

 

Citeşte cartea!

 

Comandă cartea!

 

Cartea Biserica Celor Născuți din Spirit

 

sau

Puteţi obţine o copie a celei de-a doua ediţii a cărţii cu titlul:

Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste

Creştinism spiritual şi religie instituţională

 

Download the book

 

INFORMAŢII UTILE!

Pentru a putea obţine o copie a tuturor publicaţiilor de pe acest website şi de a le putea citi, webmasterul vă pune la dispoziţie două linkuri necesare downloadării a două programe: WinRar, program de arhivare şi dezarhivare, cu ajutorul căruia veţi putea dezarhiva fişierul "bisericaspiritualaunica.rar" pe pc-ul dvs. Prin dezarhivare, el va apărea sub forma unui fişier cu extensia .PDF, care poate fi vizualizat cu ajutorul programului Adobe Reader. Cele mai multe dintre sistemele licenţiate au în kitul lor de instalare acest program, dacă nu, accesaţi iconul "Get Adobe Reader" şi instalaţi acest program. Dacă după instalare, în dreptul fişierului downloadat apare iconul asemănător celui de pe butonul de mai sus, înseamnă că fişierul care conţine textul cărţii şi publicaţiilor poate fi citit. Sperăm că acest addendum, oarecum tehnic, să vă fie de ajutor, în vederea unei lecturi confortabile şi dorite de noi!     

 

program de arhivare şi dezarhivare    Get Adobe Reader

WinRar!           Adobe Reader!

 

Website optimizat pentru următoarele browsere:

optimizare Firefox                       optimizare Google Chrome                            optimizare Internet Explorer

Firefox 4.0               Google Chrome                IE 8.0 +

 

Citeşte!

 

Botezul în apă şi problema imaginilor

şi statuilor în Creştinism

 

  Broșura Botezul în apă și problema statuilor în Creștinism

 

Citeşte!

Sfinţenie şi iad

 

iBroșura Sfințenie și iad

 

 

  Citeşte!

Rolul femeilor în Creştinism

şi

problema autorităţii

 

Broșura Rolul femeilor în Creștinism

 

Cuprins cu titlurile mesajelor

 

Mesaje actualizate

 

Anticristul poate sa fie oprit

      

Foarte mulți oameni credincioși așteaptă să vină Anticristul pentru că venirea lui este o profeție biblică. Ei se gândesc anxios că vor trebui să îndure suferințe îngrozitoare când va veni acesta dacă nu se vor închina înaintea lui și dacă vor avea aceeași atitudine demnă ca și prietenii profetului Daniel în fața împăratului Nebucadnețar. ...

 

uploaded: 09. 03. 2016

read more

 

 

Laicitate, spiritualitate si societate

      

Credința creștină la fel ca orice credință religioasă poate să fie foarte utilă creșterii spirituale a fiecărui individ uman. Prin ea oamenii pot să regăsească speranța și temeiul bunătății. În același timp credința creștină la fel ca oricare altă credință religioasă o dată pătrunsă în spațiul public se denaturează și poate să devină foarte periculoasă...

 

uploaded: 30. 01. 2016

read more

 

Religia crestina in lumea de astazi

      

Pentru a clarifica afirmația că România este o țară creștină, afirmație trâmbițată de unii propagandiști care se pretind a fi vocea tradiției și apărători ai credinței creștine trebuie să pornim de la o anumită premisă. România nu este singura țară de pe planetă unde se promovează Creștinismul și poporul român nu monopolizează în nici un fel învățăturile lui Isus (Iisus) care a spus că evanghelia trebuie propovăduită până la marginile pământului, adică tuturor popoarelor lumii.....

 

read more

 

Fanatismul religios

      

O credință religioasă foarte puternică poate duce la intoleranță atunci când întâlnește o altă credință religioasă la fel de puternică. Pentru un om care se angajează total într-o credință religioasă intoleranța față de alte religii este o tendință naturală. Un astfel de om credincios însă ar trebui să aibă înclinații spirituale care să depășească tendințele sale naturale și dacă se întâmplă așa atunci intoleranța dispare din perspectivă...

 

uploaded: 15. 12. 2015

read more

 

Crestinii si Crestinismul divizat

      

Deseori, în ultima perioadă de timp, am fost întrebat de ce religie sunt și răspunsul a fost, cum este de la sine înțeles, mereu același, sunt Creștin. Din nefericire, aceasta a devenit o religie inacceptabilă pentru timpurile noastre..”

 

uploaded: 21. 09. 2015

read more

 

 

Calea ingusta care duce la viata

      

Puritatea doctrinară și puritatea morală sunt două lucruri foarte diferite. Din nefericire mulți Creștini le confundă între ele și consideră că dacă este cineva mai fidel unei anumite doctrine creștine cu atât este mai pur din punct de vedere moral în ochii lui Dumnezeu...

 

uploaded: 21. 09. 2015

read more

 

 

Postul Crestin

      

Unele Biserici instituționale au denaturat practicarea Creștinismului așa cum a fost acesta indicat de Isus (Iisus). Ele au înlocuit învățăturile Mântuitorului cu tradiția lor adică cu tot felul de ritualuri care țin loc de o autentică practică creștină. Astfel postul a devenit un surogat prin care se înlocuiesc alte valori cum ar fi generozitatea, sacrificiul de sine, cinstea, interesul pentru aproapele nostru, dragostea creștină.

 

uploaded: 18. 07. 2015

read more

 

Postul Crestin

      

Unele Biserici instituționale au denaturat practicarea Creștinismului așa cum a fost acesta indicat de Isus (Iisus). Ele au înlocuit învățăturile Mântuitorului cu tradiția lor adică cu tot felul de ritualuri care țin loc de o autentică practică creștină. Astfel postul a devenit un surogat prin care se înlocuiesc alte valori cum ar fi generozitatea, sacrificiul de sine, cinstea, interesul pentru aproapele nostru, dragostea creștină.

 

uploaded: 18. 07. 2015

read more

 

 

Chipul si asemanarea lui Dumnezeu

      

Toate doctrinele Bisericilor instituționale sunt imperfecte și mărginite în capacitatea lor de a îl cuprinde în înțelegerea lor pe Dumnezeu. Nici o organizație religioasă nu are capacitatea de a îl reflecta pe Dumnezeu în frumusețea caracterului Său....

 

uploaded: 05. 07. 2015

read more

 

 

Natura divina din om

      

Atunci când ne naștem nu suntem numai carne păcătoasă, avem în noi imaginea lui Dumnezeu, deoarece am fost făcuți după chipul și asemănarea Lui. Nu ne-am pierdut cu totul asemănarea cu Dumnezeu, datorită păcatului originar, așa cum ne informează Bisericile instituționale și mai bine spus așa cum ne dezinformează sau ne induc în eroare acestea....

 

uploaded: 12. 06. 2015

read more

 

 

Libertatea de a il alege pe Dumnezeu si impietrirea inimii

      

Am scris eu oare, în articolul precedent, că Dumnezeu este nedrept și că salvează pe oricine dorește, în mod arbitrar, fără criterii, dar și că împietrește inima oricui dorește, și că astfel împiedică aceea persoană să fie salvată? Am afirmat cumva că Dumnezeu poate împietri inima unui om și astfel îl poate ține departe de credință, și că, după acest fapt, tot El îl azvârle apoi în iad, pentru a fi chinuit veșnic?...

 

uploaded: 10. 05. 2015

read more

 

 

Pacatul, vinovatia si responsabilitatea crestinaa

      

Religia creștină, la fel ca multe alte religiii, este un fenomen complex care nu se oferă cu ușurință celor credincioși, spre cunoaștere și spre înțelegere, în lipsa unor repere spirituale sigure. Reperele ne sunt necasare pentru a ne putea orienta și a da un sens credinței pe care o considerăm ca fiind și credința noastră. Să abordăm un prim reper...

 

uploaded: 21. 03. 2015

read more

 

 

 

 

Multi sunt chemati dar putini sunt alesi

 

Alegerea pe care Dumnezeu o face, încă înainte de întemeierea lumii, în ceea ce privește mântuirea celor credincioși și a celor credincioase este prezentată în multe texte biblice și existența acestei alegeri nu are cum să fie tăgăduită de nimeni...

 

uploaded: 21. 12. 2014

read more

 

 

 

In Hristos si in Biserica

      

Isus (Iisus) a spus că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, acolo este și El. (Matei 18; 20) De aici reprezentanții instituțiilor bisericești au tras concluzia greșită că Biserica se află numai acolo unde sunt mai mulți credincioși adunați la un loc, acordând mai multă importanță locului, ca realitate materială și nu Duhului....

 

uploaded: 11. 12. 2014

read more

 

La om mantuirea este cu neputinta

      

El a spus de multe ori că o credință personală în Dumnezeu este mântuitoare. ”Credința ta te-a mântuit” este probabil una dintre cele mai uzuale formule intrate în mentalul colectiv. (Luca 7; 50) Mântuit este o formulă biblică care are două înțelesuri, adică vindecat de boli și de asemenea salvat pentru veșnicie. Isus (Iisus) a folosit cuvântul mântuit în ambele sensuri......

 

uploaded: 18. 10. 2014

read more

 

Daniel Branzei pastor al intunericului

      

Nu doresc să descurajez pe nimeni să citească Biblia, dimpotrivă, încerc să încurajez o analiză atentă, profundă, critică și mai ales spirituală a V.T. și a N.T. Când cineva insistă pe o citire literală el sau ea poate să fie întrebată: Tu de ce nu ți-ai tăiat mâna sau nu ți-ai scos ochiul, atunci când ai păcătuit, căci doar literal așa scrie în N.T. că ar fi bine să faci? (Marcu 9, 43-48).....

 

uploaded: 16. 10. 2014

read more

 

 

Slova omoara dar Duhul da viata

      

Nu doresc să descurajez pe nimeni să citească Biblia, dimpotrivă, încerc să încurajez o analiză atentă, profundă, critică și mai ales spirituală a V.T. și a N.T. Când cineva insistă pe o citire literală el sau ea poate să fie întrebată: Tu de ce nu ți-ai tăiat mâna sau nu ți-ai scos ochiul, atunci când ai păcătuit, căci doar literal așa scrie în N.T. că ar fi bine să faci? (Marcu 9, 43-48).....

 

uploaded: 16. 10. 2014

read more

 

Fals si uz de fals în Bisericile institutionale

      

Creștinismul este o religie care s-a reinventat continuu de-a lungul celor două milenii de existență și în care straturi succesive de învățături au acoperit, au modificat și au completat învățăturile lui Isus (Iisus) . În acest context, pe mine personal mă interesează să dezgrop învățăturile Lui autentice de sub ruinele spirituale ale doctrinelor creștine care au acoperit aproape complet intențiile fondatorului Creștinismului....

 

uploaded: 03. 10. 2014

read more

 

Iertarea de pacate

      

Concepția bazată pe faptul că anumite persoane au dreptul să ierte păcatele altor persoane nu are nici un fundament biblic, dacă nu se referă decât la iertarea păcatelor săvârșite exclusiv asupra celui în cauză. Din câteva texte ale N.T. s-a construit o doctrină falsă care stă la baza unui ritual religiosos...

 

uploaded: 14. 09. 2014

read more

 

Iertarea pacatelor si Biserica

      

Comunitățile creștine nu sunt niște ”separeuri,” niște ”cluburi” selecte în care cei și cele care aparțin de ele, o dată intrați în aceste comunități, să poată considera că reprezintă o elită aleasă, o dată pentru totdeauna. Ceilalți Creștini, alții decât ”frații” și ”surorile” de confesiune creștină sau membrii altor religii nu trebuiesc priviți ca niște adversari, deoarece Isus (Iisus) ne-a învățat că nu trebuie să considerăm pe nimeni dușmanul nostru....

 

uploaded: 03. 09. 2014

read more

 

 

Iertarea pacatelor si birocratia religioasa

      

Cine poate să ierte păcatele? O întrebare esențială al cărui răspuns ne deschide ușa către înțelegerea profundă a relațiilor dintre Dumnezeu și om...

 

uploaded: 18. 08. 2014

read more

 

 

 

Dogme si spiritualitate

      

Dogmele și doctrinele creștine sunt cea mai sigură cale pentru a ne îndepărta de învățăturile lui Isus (Iisus). Paradoxal, dar așa cum o dată cu Legea V.T. s-a înmulțit păcatul, după cum ni se spune în N.T., tot așa, o dată cu apariția dogmelor și doctrinelor creștine, oamenii s-au despărțit de experiența vie cu Hristos și au înlocuit această experiență vie cu niște opinii omenești despre Dumnezeu, opinii care au ajuns să fie impuse prin autoritatea instituțiilor bisericești.....

 

uploaded: 20. 07. 2014

read more

 

 

Darul deosebirii duhurilor si Anticrist

      

Descoperirea care este făcută în Isus (Iisus) nu este doar o descoperire făcută simțurilor, adică, în mod obiectiv, pe plan natural, martorilor care au participat la evenimente sau celor care citesc scrierile N.T....

 

uploaded: 13. 07. 2014

read more

      

 

 

Anticristul și Baptiștii necarismatici

      

Întrebarea legată de necesitatea de a fi carismatic, ca și Creștin, este, după părerea mea lipsită de sens și este promovată numai de aceia și acelea pentru care Creștinismul este doar o ideologie, un mijloc de manipulare a maselor de Creștini...

 

uploaded: 12. 05. 2014

read more

 

 

Daniel Branzei si Iosif Ton - propaganda mincinoasa

      

Daniel Brânzei își fundamentează atacul asupra lui Iosif Țon pe situarea acestuia de partea carismaticilor. Ce ne spune însă Biblia despre carismatism? Ca întotdeauna și în această problemă a carismatismului, N.T. ne oferă două seturi de învățături, care sunt susceptibile de a ne conduce la două tipuri diferite de concluzii...

 

uploaded: 14. 03. 2014

read more

 

 

Reforma din zilele noastre

      

Acest articol se bazează pe un dialog pe care l-am avut cu un membru al Bisericii instituționale Baptiste, pe care am să îl numesc d-l B, pentru motivul de a nu face public numele unei persoane, fără acordul acesteia. În acest dialog, printre altele d-l B mi-a prezentat următoarele idei, citez: ...

 

uploaded: 26. 02. 2014

read more

 

 

Biserica

      

Este greșită impresia conform căreia adevărata Biserică a lui Dumnezeu, Biserica Spirituală Unică ar fi o entitate ineficientă, incapabilă să se mobilizeze în orice fel de acțiune practică. Biserica Spirituală Unică este, în primul rând, o unitate spirituală, adică uniunea ei este legătura duhovnicească care se realizează în și prin Duhul Sfânt. (Efeseni 4; 3) ...

 

uploaded: 26. 02. 2014

read more

 

 

Adevărata Biserică este Trupul lui Hristos

      

În ce fel trebuie înțeles că Hristos este Capul Bisericii? Este El Capul unei instituții religioase numită Biserică ? Capul căreia dintre numeroasele instituții bisericești este Isus (Iisus)? Este Isus (Iisus) Capul Bisericii instituționale Ortodoxe ...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Adunările creștine

   

Din nefericire, adunările creștine pot determina, prin modul în care ele profesează Creștinismul, un gen de deformare imagistică a relațiilor dintre Dumnezeu și om. Când spun imagistică mă referă la descrierea a cea reprezintă această complexă relație ...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Botezul în apă și nașterea din nou

      

Când începe nașterea din nou? Începe ea odată cu botezul în apă sau este independentă de acesta și poate începe fie înainte, fie după botez? Ce trebuie să înțelegem prin nașterea din apă? ...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Cercetați Scripturile

      

Nu am nici o teamă că fac greșeli în ceea ce scriu, dar fac tot posibilul să nu fac nici-o greșeală, pe baza luminii pe care o primesc, la fel ca orice Creștin, de la Dumnezeu și de asemenea pe baza unei bune documentări...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Credința personală

      

Biserica Spirituală Unică exista, de la început, nu am înființat-o eu, doar am descoperit-o și am identificat-o. Paradoxal, dar probabil că și dvs. faceți, chiar fără să știți, parte din ea, deoarece de ea aparțin toți credincioși adevărați...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Doctrine și cunoaștere

      

Sunt persoane care m-ar putea întreba de ce mă preocupă botezul în apă sau problema icoanelor. Dintr-un motiv foarte clar și anume din dorința de a prezenta Creștinismul ca fiind o cale deschisă și nicidecum închisă...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

 

Esența învățăturilor lui Isus (Iisus)

      

Toată credința creștină se bazează pe ideea de sacrificiu de sine. Toată învățătura lui Isus (Iisus) presupune renunțarea la sine sau lepădarea de sine. În absolut toate învățăturile Sale...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Imperialismul spiritual

      

Mulți Creștini se înarmează cu doctrinele lor și pornesc să cucerească lumea. Ei sunt siguri că fac un lucru bun dacă reușesc să îi convingă pe alți oameni să creadă la fel ca și ei, căci ei nu au nici o îndoială că ei cunosc cel mai bine toate aspectele legate de Persoana lui ...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Jertfa lui Isus (Iisus)

      

Există două variante fundamentale de înțelegere a Creștinismului. În prima variantă, se consideră că Isus (Iisus) a murit pe cruce pentru noi și astfel, datorită meritelor Lui, fiecare din noi ...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Moaștele sfinților și ale sfintelor

      

De ce merg oamenii la sfinții morți și nu merg la sfinții vii? Unde sunt sfinții din zilele noastre într-o instituție bisericească, cea ortodoxă, aceea care face atâta caz de moaștele sfinților?...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Natura lui Dumnezeu

      

Bisericile instituționale ne învață greșit despre modul cum trebuie să înțelegem învățăturile lui Isus (Iisus). Care este teoria în spatele învățăturilor lor? Dumnezeu este văzut ca o Ființă Supremă...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Pescar de oameni

      

Exact la fel se întâmplă și în zilele noastre. Trei mari tipuri de cozi se regăsesc în România. Cozile la ghișee, cozile la ajutoarelep venite de la U.E. și cozile la moaște. Cele două din urmă, prezintă aceeași logică...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Predestinarea celor aleși de Dumnezeu

      

Dumnezeu cunoaște toate lucrurile înainte de a se întâmpla, din veșnicie. Știe chiar și reacția noastră la chemarea Lui. Chemarea lui Dumnezeu este personală, adică fiecare persoană primește chemarea sa...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Religia rlui Isus (Iisus)

      

Care a fost religia de care a aparținut Isus (Iisus)? A fost Isus (Iisus) Evreu și a aparținut de religia iudaică? A negat Isus (Iisus) religia iudaică...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Revelația generală și revelația personală

      

Credința creștină nu poate fi obligatorie pentru nimeni și nu poate fi impusă și lipsa ei nu poate fi reproșată nimănui deoarece credința nu este un lucru natural, evident pentru fiecare om, ci este un fenomen supranatural...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Rugăciunea este o experiență personală

      

Cum trebuie să ne rugăm? Isus (Iisus) ne-a învățat cum trebuie să ne rugăm, dar instituțiile bisericești ne învață altceva. Pe cine trebuie să ascultăm?...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Voia lui Dumnezeu

      

V.T. prezintă istoria unui eșec. Este vorba despre eșecul relației dintre om și Dumnezeu. Omul eșuează în încercarea sa de a fi pe placul lui Dumnezeu și, de asemenea, Dumnezeu eșuează în încercarea Sa...

 

uploaded: 18. 01. 2014

read more

 

Biserica Spirituală Unică și Biserica instituțională Ortodoxă

      

Principala deosebire dintre Biserica Spirituală Unică și Biserica instituțională Ortodoxă este aceea că prima este o realitate spirituală, adică o unitate în Duh și cea de-a doua este o instituție bisericească, o organizație religioasă. Biserica Spirituală Unică este formată din toți Creștinii născuți din nou...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

Cea mai mare poruncă

      

Care este cea mai mare poruncă? Toți Creștinii răspund cu ușurință la această întrebare. Este porunca iubirii, adică să îl iubim pe Dumnezeu, cu toată ființa noastră și pe aproapele nostru la fel ca pe noi înșine...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

Dumnezeu și omul

      

Unii Creștini au fost învățați să fugă de filozofie tocmai pentru că filozofia le poate deschide mințile și instituțiile bisericești nu au nevoie de oameni care să pună întrebări la care ele să nu poată să răspundă...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

 

Omul este icoana lui Dumnezeu

      

Eu nu mă închin în fața icoanelor și mai ales detest să îmi ating fruntea de ele, dar doresc să fiu obiectiv în analizele mele și nu aș vrea, în nici un caz să fiu părtinitor, favorizând o doctrină a unei confesiuni creștine în defavoarea doctrinei altei confesiuni creștine...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

Împărăția Lui Dumnezeu și Biserica

      

Cum trebuie să fie concepută Împărăția lui Dumnezeu? Este tot universul, eventual multiversul, un vast imperiu ”teritorial,” la conducerea căruia se află un Împărat pe care noi îl numim Dumnezeu? Este mai degrabă Împărăția lui Dumnezeu o Împărăție spirituală...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

Păcatul mândriei

      

Mulți credincioși creștini se consideră pe ei înșiși sfinți și fără păcate. Ei nu consumă băuturi alcoolice, nu fumează și nu comit adulter, au deci toate ingredientele pentru a se putea considera sfinți...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

Programe de adorație la comandă

      

Este foarte ciudat faptul că noi îl adorăm pe Isus (Iisus) pentru că este Fiul lui Dumnezeu dar nu ne adorăm între noi, cu toate că, prin nașterea din nou și noi devenim fii și fiicele lui Dumnezeu, adică copiii Lui. Mulți spun că trebuie să îl adorăm pe Isus (Iisus) deoarece El a murit pentru noi pe cruce...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

Tatăl nostru care este în Ceruri și în noi

      

Trebuie să spunem lucrurile până la capăt. Isus (Iisus) nu doar că a murit pe cruce pentru noi și în locul nostru, dar El și trăiește pentru noi și în locul nostru, după învierea Sa. Iată textele biblice care ne spun acest lucru...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

Botezul în apă

      

Eu nu am afirmat niciodată că botezul în apă nu este necesar. Eu afirm că botezul în apă, fie că este săvârșit asupra copiilor, fie că este săvârșit asupra maturilor are aceeași valoare simbolică...

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Credința creștină și credulitatea

      

Biblia nu a fost inspirată cuvânt cu cuvânt, de către Dumnezeu. Principiul inspirației verbale poate fi respins cu ușurință datorită numeroaselor neconcordanțe, pe care Biblia le conține. În același timp, Biblia conține mesajul lui Dumnezeu...

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Dialog cu un baptist

      

Dumneavoastră, în articolul dvs. de fond, susțineți următoarele: ”Dacă Biserica Domnului și-a pierdut punctul de plecare în învățătura Cuvântului lui Dumnezeu, de ce nu am putut vedea intervenția Duhului Sfânt în istoria Bisericii lui Cristos?....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Dogmele și doctrinele religioase

  

Dogmele și doctrinele religioase nu sunt oameni, sunt doar păreri umane parțiale și relative despre Dumnezeu și de aceea nu pot fi mântuite. Cu toate acestea, există oameni care sunt un fel de personificare a unor dogme și doctrine creștine....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Dragostea de Dumnezeu

  

Mulți se laudă că îl iubesc pe Isus (Iisus) Hristos, dar sincer să fiu eu nu îi cred. Aceasta deoarece cu toate că Isus (Iisus) Hristos este în mijlocul lor, ei nici măcar nu îl observă...

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Legea și harul

      

Isus (Iisus) ne-a spus că El nu a venit să strice Legea, ci să o împlinească și cu toate că El nu a stricat Legea, El a schimbat-o, în unele din aspectele ei cele mai importante, pentru ca să poată să ne reveleze....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Pocăința din dragoste

  

În măsura în care omul are nevoie să fie iubit de Dumnezeu, în aceeași măsură și Dumnezeu are nevoie să fie iubit de om. Dacă nu ar fi așa ar însemna că Dumnezeu....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Răspuns la mesajul unui papă

  

Am citit pe un site un mesaj al papei de la Roma, transmis cu ocazia unei audiențe recente la Vatican. Acest mesaj mi s-a părut foarte interesant, cu recunoașterea anumitor adevăruri....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Ucenicii lui Isus (Iisus)

  

În textele de mai jos avem cea mai fidelă imagine a Bisericilor instituționale de astăzi, care rezultă din privirea pe care Isus (Iisus) a aruncat-o asupra instituției religioase, din vremea Sa. De atunci și până acum nimic nu s-a schimbat....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Judecata viitoare

În ceea ce privește Judecata viitoare, N.T. ne pune la dispoziție două grupuri de texte, care, cel puțin în aparență, se contrazic între ele. N.T. nu este o carte precisă, ci una complexă, care conține în sine mai multe posibile interpretări. Iată primul grup de texte.....

 

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Copil al lui Dumnezeu

Iată câteva texte biblice a căror alăturare este deosebit de dificilă. Mai întâi am să citez aceste texte biblice și apoi am să explic de ce afirm că o comparație făcută între ele creează dificultăți majore de interpretare.....

 

uploaded: 07. 07 2013

read more

 

 

Credinta în Isus (Iisus) si asemanarea

cu El

Nu există nici o diferență de fond între instituția religioasă evreiască și instituția religioasă creștină. Și una și cealaltă se bazează pe reguli, pe care pretind că le-au primit toate de la Dumnezeu.....

 

uploaded: 07. 07 2013

read more

 

Creștinismul

Mai este relevantă credința creștină, în zilele noastre? Eu spun că da și iată câteva considerente pentru care dau acest răspuns. În primul rând, credința creștină este un aliat de nădejde pentru aceia sau acelea care aspiră către frumusețea morală și binele moral.....

 

uploaded: 07. 07 2013

read more

 

Trupul lui Hristos

Există o singură Biserica și aceasta este Trupul lui Hristos. Aceasta este Biserica Spirituala Unica, denumire pur convenționala. Biblia vorbește în nenumărate texte ale ei despre aceasta realitate spirituala.....

 

uploaded: 07. 07 2013

read more

 

Ordinea lui Dumnezeu si ordinea oamenilor

Dumnezeul creștin este un Dumnezeu al ordinii dar al unei alte ordini decât a celei lumești. Există o deosebire esențială între ordine, așa cum o înțeleg oamenii în mod obișnuit și ordine, așa cum o înțelege Dumnezeu.....

 

uploaded: 07. 07 2013

read more

 

 

Un nou răspuns către pastor

Pavel i-a organizat pe Creștinii lumești în ierarhii, având o ordine asemănătoare cu aceea a oricărei instituții omenești, de exemplu a statelor, guvernelor, ministerelor, întreprinderilor etc.....

 

uploaded: 07. 07 2013

read more

 

 

Iertarea si pedeapsa lui Dumnezeu

  

Bisericile instituționale promovează intensiv o imagine despre Dumnezeu, desprinsă direct din paginile V,T. și în care se desfășoară o metodă pedagogică, presupusă a fi fost folosită de El, dar care nu a reușit să convingă pe poporul Său. Acestea îl prezintă pe Dumnezeu ca pe un Stăpân Absolut, căruia trebuie să ne supunem necondiționat și care pedepsește păcatul, fără cruțare. Se perpetuează o imagine despre Dumnezeu, care nu scoate în evidență esența Sa....

 

uploaded: 05. 06 2013

read more

 

 

Comunitatile crestine

  

   Adevăratele comunități creștine ar trebui să fie centre spirituale și sociale care să nu fie axate pe respectarea unor doctrine sau dogme fixe și obligatorii, ci să graviteze în jurul manifestărilor puterii lui Dumnezeu și a servirii celor în nevoie. Toată activitatea acestor centre spiritual-sociale ar trebui să se concentreze pe slujirea celor săraci, a văduvelor, a celor bolnavi și a celor handicapați...

 

uploaded: 05. 06 2013

read more

 

 

Credinta este un dar primit de la Dumnezeu

  

   Nimeni nu trebuie să creadă decât ce îi dă Dumnezeu să creadă și aceasta este esența credinței creștine. Dacă este un dar, atât faptul credinței dar și conținutul acesteia, atunci înseamnă că ea nu poate fi impusă de oameni. Dacă conținutul credinței creștine este un dar care vine direct de la Dumnezeu și care se adresează conștiinței celui sau celei credincioase, atunci înseamnă că această credință personală nu poate să vină din afară, ci din înăuntrul unei persoane...

 

uploaded: 05. 06 2013

read more

 

 

Isus (Iisus) Fiul lui Dumnezeu

  

   Toate Bisericile instituționale, inclusiv marile mișcări evanghelice din Vestul Europei, care se manifestă în prezent, au construit și continuă să prezinte o imagine ciudată a lui Dumnezeu. El este considerat a fi o entitate, asemănătoare cu omul, pentru că oamenii au fost creați după chipul și asemănarea Lui și care are toate trăsăturile omului, dar absolutizate...

 

uploaded: 05. 06 2013

read more

 

 

Isus (Iisus) Hristos nu este Singurul nascut din Tatal

  

   Iată mai jos câteva texte biblice, dintre care unele se contrazic doar aparent între ele, dar și texte între care există contradicții reale, care influențează câteodată decisiv modul de înțelegere a învățăturilor lui Isus (Iisus). Un prim grup de texte din N.T. afirmă că Dumnezeu are un singur Fiu și un al doilea grup afirmă că El are mai mulți fii și fiice. Aceasta nu este decât o contradicție...

 

uploaded: 05. 06 2013

read more

 

Raspuns la mesajul unui pastor

  

   

Una este ceea ce a învățat Isus (Iisus) pe oameni și alta este ceea ce au făcut oamenii din învățătura Lui, inclusiv ceea ce au făcut oamenii din învățăturile apostolului Pavel. Eu fac o deosebire netă între învățătura curată a lui Isus (Iisus)...

 

 

uploaded: 05. 06 2013

read more

 

 

Numai Dumnezeu iarta pacatele

  

   

În ceea ce priveşte problema puterii oamenilor de a ierta păcatele altor oameni, N.T. ne furnizează două relatări foarte diferite. Una dintre acestea se află în evanghelia după Matei în cap. 16, iar ceea de a două se găseşte în Evanghelia după Ioan, la cap. 20. Iată ce ne spune textul din Matei...

...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

Biblia și inspirația divină

  

   Este vreo diferenţă între faptul că textele N.T. doar conţin inspiraţia lui Dumnezeu sau că ele sunt în totalitate ‚insuflate’ de Dumnezeu? Există o mare diferenţă. Dacă textele sunt ‚insuflate,’ această înseamnă că alegerea...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

Biserica și sfințenia

  

   Dumnezeu ne face liberi dar instituţiile bisericeşti ne judecă această libertate....

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

Despre cine poartă semnul fiarei 666

  

   Semnul fiarei 666 nu este doar un cip, implantat la fiecare cetăţean de pe planetă, poate fi şi acesta parte dintr-o etapă; semnul fiarei 666 reprezintă în esenţă impunerea autorităţii umane ...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

Despre cum ne iubeşte Dumnezeu

  

   Unii Creştini sunt ca nişte baloane cu aer. Se înalţă spre înălţimi dar înăuntru lor este numai aer. Susţin cu tărie Biblia dar nu ştiu nimic despre felul în care a fost scrisă., ...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

Despre esenţa credinţei creştine

  

   Eu cred că N.T. are un spirit al său. Întrebarea este: „Care este esenţa creştinismului, resorturile sale adânci, sensurile sale intime?” Cred că Biblia ne spune că ne este deschisă calea pentru a deveni fiinţe evoluate spiritual, ...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

Iesirea din Babilon

  

   Eu nu vă spun să nu mergeţi în adunările voastre sau în Bisericile voastre locale, eu vă spun mergeţi dar priviţi-le cu alţi ochi, adică cu ochi duhovniceşti, nu doar lumeşti. Nu vă părăsiţi adunările voastre este un îndemn biblic, dar va veni o vreme când...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

 

Imaginea lui Isus (Iisus) Hristos modificată de instituţiile bisericeşti

  

    Bisericile instituţionale au creat imaginea unui Isus (Iisus) (IIsus (Iisus)) Hristos, care este Domn şi Stăpânitor, într-un mod în care conducătorii politici ai acestei lumi sunt domni şi stăpânitori. Nu există dovezi biblice care să susţină această versiune, ...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

 

Infailibilitatea Bibliei

  

    Cuvântul lui Dumnezeu este scris cu sângele lui Isus (Iisus) în inimile noastre. Nici o carte din lume nu este infailibilă, adică fără greşeală, nici chiar Biblia. Nici un om pe lume nu este infailibil...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

 

Instituție bisericească și comunitate creștină

  

    Prin „instituţie bisericească,” sau „Biserică instituţională” eu nu acuz şi nu condamn colectivităţile creştine. Eu critic sistemul prin care, în baza unor reguli şi tradiţii pur umane...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

 

Icoane adevărate şi icoane false

  

    Icoanele adevărate şi vii sunt fiinţele noastre interioare, atunci când sunt schimbate după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, prin naşterea din nou...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

 

Învăţăturile lui Isus (Iisus)

  

    Isus (Iisus) a cerut tuturor ucenicilor săi, bărbaţi şi femei, tuturor celor care îl urmau şi se considerau ucenicii Lui, să iubească pe cei, pe care îi considerau fraţi şi surori,

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

 

Învăţăturile lui Isus (Iisus) şi învăţăturile apostolului Pavel

  

    Apostolul Pavel nu a fost un eretic, a fost o persoană care a influenţat, mai mult decât oricine dezvoltarea Creştinismului, spre bine şi spre rău. ...

 

uploaded: 07. 05 2013

read more

 

Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu

  

    Nu am nici o teamă că fac greșeli în ceea ce scriu, dar fac tot posibilul să nu fac nici-o greșeală, pe baza luminii pe care o primesc, la fel ca orice Creștin, de la Dumnezeu și de asemenea pe baza unei bune documentări în materia la care mă refer. De ce nu îmi este teamă ca făcând anumite greșeli voi induce...

 

uploaded: 24. 04 2013

read more

 

Biblia și Isus (Iisus)

  

N.T. este o culegere de cărți care cuprind în ele descrierea unei Persoane, nu a unei doctrine. Această culegere de cărți nu ne învață propriu zis ce să facem, ca să fi mântuiți, ci doar ne prezintă felul de a fi, caracterul ...

 

uploaded: 24. 04 2013

read more

 

Dumnezeu este dragoste

  

Dacă ar fi să îmi conduc opțiunile după imaginea despre Dumnezeu, pe care o creează Bisericile instituționale aș renunța la Creștinism. Care este explicația pentru o astfel de decizie potențială?  ...

 

uploaded: 24. 04 2013

read more

 

Unde sunt doi sau trei adunați în numele lui Isus (Iisus)

  

Ce este Biserica? Unde sunt doi sau trei, adunați în numele lui Hristos acolo este și El. (Matei 18; 20) Adunați în numele lui Hristos, înseamnă de fapt adunați în Duhul lui Hristos,  ...

 

uploaded: 24. 04 2013

read more

 

Instituția Bisericii

  

Ce sunt instituțiile bisericești? Mai întâi trebuie clarificată problema de a stabili ce sunt instituțiile în general și după aceea de a vedea ce specific au instituțiile bisericești. Instituțiile sunt organe ...

 

uploaded: 12. 04 2013

read more

 

De asemenea este scris

  

    Mulți predicatori spun oamenilor doar ce vor aceștia să audă, pentru ca în felul acesta să devină cunoscuți și apreciați. Ei știu ce așteaptă oamenii de la ei și vorbesc în așa fel încât să câștige notorietate, cu orice preț. Ei nu fac decât să folosească vechiile clișee și tradiții omenești cu care sunt obișnuiți...

 

uploaded: 28. 03 2013

read more

 

Dumnezeu locuieşte în noi (cu extrase din versiunea ortodoxă a Bibliei)

  

    În credinţa creştină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El şi numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi, nu putem să avem relații creștinești autentice...

 

uploaded: 28. 03 2013

read more

 

Comerțul cu suflete

  

    Este o greșeală să credem că există unele doctrine, bune și că altele sunt greșite. Confesiunile Neo-protestante nu au doctrine mai bune decât Biserica instituțională Ortodoxă, decât cea Romano Catolică, sau decît cele Protestante sau Reformate. Neo-protestanții se mândresc că ei nu se închină la idoli, dar cine se închină în prezența unei imagini a lui Isus (Iisus)...

 

uploaded: 28. 03 2013

read more

 

Isus (Iisus) modelul nostru de credință

  

    Este o greșeală să credem că există unele doctrine, bune și că altele sunt greșite. Confesiunile Neo-protestante nu au doctrine mai bune decât Biserica instituțională Ortodoxă, decât cea Romano Catolică, sau decît cele Protestante sau Reformate. ...

 

uploaded: 28. 03 2013

read more

 

 

Păcatele cu voie și jertfa lui Isus (Iisus) partea a III a (Biblia Cornilescu)

  

    În V.T. existau două feluri de greșeli sau păcate, pe care o persoană le putea săvârși înaintea lui Dumnezeu și acestea erau păcatele cu voie și păcatele fără voie. Pentru primele nu exista nici o șansă de iertare și cel sau cea care le săvârșea era imediat condamnat la moarte pe mărturia a doi sau trei martori...

 

uploaded: 28. 03 2013

read more

 

 

Să nu părăsiți adunările voastre

  

    Să nu părăsiți adunările voastre, cum au unii obiceiul să facă este un verset care conține un mesaj complex. Ce a vrut să ne spună autorul epistolei către Evrei, prin acest verset?...

 

uploaded: 28. 03 2013

read more

 

Puterea de a lega și dezlega păcatele II (Biblia Cornilescu)

  

    Întrucât în articolul anterior am afirmat că există contradicții între două texte biblice doresc să dezvolt acest subiect și să analizez și o altă posibilă interpretare. În ceea ce privește autoritatea de a lega și dezlega păcatele, în N.T. ne sunt oferite două texte diferite, în legătură cu acela sau aceia...

 

uploaded: 08. 03 2013

read more

 

 

Puterea de a lega și dezlega păcatele I (Biblia Cornilescu)

  

    În ceea ce priveşte problema puterii oamenilor de a ierta păcatele altor oameni, N.T. ne furnizează două relatări foarte diferite și aflate în contradicție, una cu cealaltă. Una dintre acestea se află în evanghelia după Matei în cap. 16, iar ceea de a două se găseşte în Evanghelia după Ioan, la cap. 20. Iată ce ne spune textul din Matei...

 

uploaded: 08. 03 2013

 

 

Dumnezeu ne învață direct toate lucrurile (Biblia Cornilescu)

  

Ori ne spune Dumnezeu direct, în conștiință, ce trebuie să facem, ca să fim mântuiți, ori ne spun Bisericile instituționale. Dumnezeu ne spune să iubim, Bisericile instituționale ne spun să ne supunem unor reguli stricte și să ne supunem chiar lor...

 

uploaded: 08. 03 2013

read more

 

 

Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu (Biblia Cornilescu) 

  

La prima vedere cele două texte sunt deplin concordante, dar nu este așa. Pavel ne îndeamnă către un anumit fel de compromis, dar Petru și apostolii ceilalți considerau că trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu, decât de oameni. . ...

 

uploaded: 08. 03 2013

read more

 

 

În dragoste nu este frică (extrase din Biblia Cornilescu)

 

   Una este să îți fie frică de mânia lui Dumnezeu și cu totul altceva este ”frica iubirii,” adică să fi atent și grijului să nu greșești față de Acela pe care îl iubești. Cu alte cuvinte, acela sau acea care iubește cu adevărat are o grijă deosebită . ...

 

uploaded: 08. 03 201

read more

 

 

Păcatele cu voia și jertfa lui Isus (Iisus) II (extrase Biblia Cornilescu)

 

   Care este contextul în care ne spune Pavel că nu mai există jertfă pentru păcate, pentru cei care păcătuiesc cu voia, în epistola către Evrei cap. 10, vers. 26? În primul rând, Pavel le scria Evreilor și se referea la inutilitatea practicării jertfelor din V.T. ...

 

uploaded: 08..3 2013

read more

 

Pocăință și Biserica adevărată (cu extrase din Biblia Cornilescu)

 

   Bisericile instituţionale sunt nişte verigi intermediare, între noi şi Dumnezeu. Nu avem nevoie de instituţii bisericeşti, de dogme şi doctrine obligatorii, pentru a fi credincioşi. Nu mă refer desigur la desființarea comunităților creștine, nici pe departe...

 

uploaded: 23. 02 2013

 

 

Instituția bisericească își vădește adevăratul caracter și prin modul în care gestionează ultimul drum, în această viață, al oamenilor. Cei care sunt înmormântați în cimitire private, nu au dreptul la o slujbă religioasă, din partea Bisericii instituționale ortodoxe. ...

 

uploaded: 23. 02 2013

read more

 

Biserica Spirituală Unică și Martorii lui Iehova

 

Există o deosebire fundamentală, în problema Trinității, între Biserica Spirituală Unică și Martorii lui Iehova. Cei din urmă, sunt o instituție bisericească, care susține o anumită doctrină, cu privire la Trinitate. Biserica Spirituală Unică lasă deschisă.....

 

uploaded: 23. 02 2013

read more

 

Păcatele cu voia și jertfa lui Isus (Iisus) (extrase Biblia Cornilescu)

 

Dintr-un singur text biblic, înțeles greșit și în afara contextului său s-a creat o doctrină care are menirea să descurajeze pe credincioși și să îi facă dependenți de Bisericile instituționale. Nici un text biblic nu trebuie înțeles singur, izolat,...

 

uploaded: 23. 02 2013

read more

 

Dragostea este împlinirea Legii

 

Ori ne spune Dumnezeu direct, în conștiință, ce trebuie să facem, ca să fim mântuiți, ori ne spun Bisericile instituționale ce trebuie să realizăm pentru mântuire. Dacă învățătura despre mântuire vine din interior, de ce mai trebuie să vină din afară?...

 

uploaded: 12. 02 2013

read more

 

 

Hristos în noi nădejdea slavei

 

Îl cunoaştem pe Dumnezeu, atunci şi numai atunci când locuieşte în noi. Când El locuieşte în noi îl cunoaştem pe El ca într-o oglindă, atunci când ne cunoaştem pe noi înşine. Experienţa noastră personală este experienţa noastră cu Dumnezeu şi fiecare zi scursă înseamnă o mai bună cunoaştere a Lui...

 

uploaded: 12. 02 2013

read more

 

 

Să nu ne lăsăm înşelaţi!

 

Instituţiile bisericeşti sunt o imagine deformată şi prin urmare înşelătoare a Împărăţiei lui Dumnezeu. Nimic din cea ce este pe pământ nu va mai fi în Ceruri, în afara celor mântuiţi, dar şi aceştia vor fi schimbaţi. În Împărăţia lui Dumnezeu nu va mai exista aceeaşi organizare ca cea existentă ...

 

uploaded: 12. 02 2013

read more

 

 

Întâlneşte-l pe Isus (Iisus)

 

Nu trebuie să mergi la Ierusalim, la sfântul mormânt pentru asta. Acolo vei vedea doar mormântul gol, dar Isus (Iisus) a înviat şi nu îl găseşti acolo. Isus (Iisus) este la uşa ta şi bate. Dacă îi deschizi El pătrunde în fiinţa ta şi va locui cu tine în veci...

 

uploaded: 12. 02 2013

read more

 

 

Dumnezeu locuieşte în noi (cu extrase din versiunea ortodoxă a Bibliei)

 

În credinţa creştină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El şi numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi...

 

uploaded: 30. 01 2013

read more

 

Dumnezeu este Tatăl fiecărui credincios în parte (cu extrase din Biblia ortodoxă)

 

Instituţiile bisericeşti ne impun ce trebuie să credem şi ce trebuie să facem sau să nu facem, ca şi cum ele ar fi tutorii sau curatorii noştri spirituali. Ele sunt falşi tutori, falşi curatori şi falşi părinţi, deoarece fiecare om, care trăieşte pe pământ are dreptul să aibă ca Tată pe Dumnezeu...

 

uploaded: 30. 01 2013

read more

 

Adevărata practică a Creştinismului (cu extrase din traducerea Cornilescu a Bibliei)

 

Practica Creştinismului nu constă în principal în a ne duce duminica la adunările creştine şi de a participa la slujbe sau la spectacole şi festivităţi prin care îi dăm recunoaşterea lui Dumnezeu...

 

uploaded: 30. 01 2013

read more

 

Cine ne-a văzut pe noi l-a văzut pe IIsus (Iisus)

 

Din nefericire oamenii l-au transformat pe IIsus (Iisus) Hristos într-un idol. El este prezentat ca fiind întruchiparea unui ideal la care este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, de ajuns...

 

uploaded: 30. 01 2013

read more

 

IIsus (Iisus) Apa vieţii şi Boboteaza

 

Oare a bea din Apa vieţii care este IIsus (Iisus) şi a bea din apa care este agiasma mare este acelaşi lucru? Eu afirm că nu este, deoarece Apa vie, care este IIsus (Iisus) se transformă într-un izvor de apă vie...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Război cu Isus (Iisus)

 

De unde absurditatea că cenuşa şi pământul, adică solul, sunt două substanţe calitativ diferite? Dacă luăm un pumn de cenuşă şi îl amestecăm cu pământ prelevat din sol vom vedea că ele devin o combinaţie uniformă...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Veşnicia vieţii şi moartea trupului biologic

 

Indiferent dacă în momentul înmormântării noastre se face sau nu o slujbă religioasă destinul nostru veşnic este acelaşi. Suntem judecaţi de Dumnezeu după ceea ce suntem, adică am ajuns să fim, în timpul vieţii noastre pe pământ şi nicidecum după ceea ce pot face Bisericile instituţionale pentru noi...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Isus (Iisus) ne mântuieşte

 

Nici un om şi nici o instituţie bisericească nu are monopolul mântuirii. Isus (Iisus) este singurul Mântuitor. Nu este greşit să îl urmezi pe Isus (Iisus), fiind într-un cult, este chiar foarte, foarte, foarte bine. La un moment dat...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Vehicule ale păcatului şi morţii ( cu extrase din traducerea ortodoxă a Bibliei)

 

În zilele noastre instituţiile bisericeşti îndeplinesc aceeaşi funcţie, ca şi Legea în V.T. Prin regulile şi tradiţiile lor, în loc să se producă o creştere spirituală a membrilor lor, în realitate se înmulţeşte păcatul. Bisericile instituţionale...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Vehicule ale păcatului şi morţii ( cu extrase din traducerea Cornilescu a Bibliei)

 

În zilele noastre instituţiile bisericeşti îndeplinesc aceeaşi funcţie, ca şi Legea în V.T. Prin regulile şi tradiţiile lor, în loc să se producă o creştere spirituală a membrilor lor, în realitate se înmulţeşte păcatul. Bisericile instituţionale ...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Isus (Iisus) Lumina din noi

 

Dumnezeu trimite oamenii Săi ca prin ei să răspândească lumina. Totuşi pentru aceia care vor să doarmă, lumina îi oboseşte şi vor să o stingă. Pentru aceia pe care îi deranjează lumina şi vor să doarmă, eu le urez somn uşor ...

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu şi viitorul

 

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu este una singură şi se află într-o perfectă unitate spirituală, între membrii ei şi cu Dumnezeu. Multitudinea de Biserici instituţionale sunt o imagine falsă a lui Dumnezeu şi a Bisericii adevărate...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni

 

Capul unui om spiritual, este spiritul care locuieşte în el sau în ea. Capul unui Creştin trebuie să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este şi Duhul lui Hristos, după cum ne învaţă N.T. (Romani 8; 9) ...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Facă-se doar voia lui Dumnezeu pe pământ

 

Directivele date în epistolele către Timotei nu aparţin lui Pavel, căci este de acum de notorietate că nu el a scris aceste epistole. Sunt scrise de altcineva şi prezentate sub pseudonimul Pavel...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Locul unde se evanghelizează

 

Femeile fac tot timpul muncă de evanghelizare. Care este deosebirea între a învăţa pe cineva pe stradă, la piaţă sau la locul de muncă, despre Dumnezeu şi a învăţa aceleaşi persoane într-o clădire, ...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Sfinţii la a doua venire a lui Isus (Iisus)

 

Ce se înţelege prin rămăşiţă, adică cei sfinţi, care vor rezista până la urmă şi care vor fi salvaţi, cu ocazia celei de a doua reveniri a lui Isus (Iisus)? Textul din cartea Apocalipsa lui Ioan este foarte clar:...

 

 

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Naşterea din nou

 

       Fiecare credincios trebuie să fie născut din nou, în mod personal şi nu doar sfinţii din calendar, în caz contrar nu are nici o şansă pentru a fi mântuit şi a locui cu Dumnezeu în Împărăţia Sa, pentru veşnicie....

 

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Mai rău ca mormintele

 

       Destule persoane din România obişnuiesc să meargă la cimitirul Belu Catolic, din Bucureşti pentru a se ruga în jurul unui grup de 9 morminte, care mărturisesc ei că îi ajută şi că urmare a rugăciunilor lor li se împlinesc dorinţele....

 

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Doctrinele religioase creştine şi primele Biserici

 

       Primele comunităţi creştine nu aveau o doctrină obligatorie, fixă şi determinată. Erau conduse direct de Duhul Sfânt şi nu indirect prin intermediul funcţionarilor religioşi, care pretind că ştiu cel mai bine, toate lucrurile, legate de Dumnezeu...

 

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Interpretarea Bibliei

 

       Biblia nu se poate înţelege corect, dacă lăsăm pe din afară câte un verset, de care nu vrem să ţinem cont şi despre care nu se vorbeşte niciodată, în adunările creştine. De exemplu, ce a vrut apostolul Pavel să spună când a făcut afirmaţia...

 

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Responsabilitate creştină

 

     În societate, femeile au un rol deosebit de important, fiind câteodată chiar şi şefi de stat. În viaţa profesională femeile îndeplinesc şi funcţiile cele mai complexe şi grele, fiind mecanici, constructori, poliţiste, judecători,...

 

uploaded: 14.12 2012

read more

 

Autoritatea religioasă

 

Autoritatea spirituală impusă asupra conştiinţelor noastre este o construcţie artificială şi falsă. Instituţiile bisericeşti îşi bazează autoritatea asupra noastră pe o interpretare total greşită a învăţăturilor lui Isus (Iisus). El nu a făcut nici o diferenţă între oameni, atunci când le-a cerut să se iubească unii pe alţii, aşa cum iubeşte El....

 

uploaded: 05.12 2012

read more

 

Ordinea Creaţiei

 

Întrucât s-a adus ca şi un contra argument la un articol al meu ideea că superioritatea bărbatului asupra femeii se bazează pe ordinea creaţiei, mă simt dator să răspund la aceasta. Se pare că în cartea Geneza a Bibliei scrie că mai întâi a fost creat bărbatul şi după aceea femeia şi din acest motiv bărbatul ar avea întâietate, faţă de femeie...

 

uploaded: 05.12 2012

read more

 

"Hrană tare" şi "lapte" în Creştimism

 

Bisericile instituţionale sunt obligate să servească mai mult ‚lapte,’ decât hrană tare, deoarece în mijlocul lor sunt mulţi Creştini „lumeşti,” care înţeleg numai de ordine şi disciplină, de autoritatea impusă asupra lor, decât de glasul lui Dumnezeu, care vorbeşte în propria conştiinţă, a celui născut din nou. În N.T. există şi hrană tare şi doresc...

 

uploaded: 05.12 2012

read more

 

O Persoană nu o doctrină

 

Atât eu cât şi reprezentanţii Bisericii instituţionale Adventiste de ziua a 7 a, avem acelaşi scop şi anume încercăm să avertizăm omenirea asupra pericolele viitoare, care planează asupra sa şi care sunt descrise în cartea Apocalipsa lui Ioan, ultima carte a Bibliei. Diferenţa între noi este de viziune asupra Bibliei şi desigur şi asupra viitorului...

 

uploaded: 05.12 2012

read more

 

În Împărăţia lui Dumnezeu nu se va ţine o zi de odihnă

 

Adventiştii de ziua a 7 a susţin că este necesar să ţinem o zi de odihnă şi aceasta trebuie să fie sâmbăta, în caz contrar nu putem să fim mântuiţi. Aşa au fost învăţaţi de Elen G. White şi aşa, cred ei că trebuie să fie...

 

uploaded: 01.12 2012

read more

 

Despre Sabat şi semnificaţia sa

 

Adventiştii de ziua a 7 a susţin că este necesar să ţinem o zi de odihnă şi aceasta trebuie să fie sâmbăta, în caz contrar nu putem să fim mântuiţi. Aşa au fost învăţaţi de Elen G. White şi aşa, cred ei că trebuie să fie...

 

uploaded: 01.12 2012

read more

 

Adventiştii de ziua a 7 şi miezul doctrinei lor

 

Nu există nici o dovadă în Biblie că primii Creştini dintre neamuri considerau ţinerea unei anumite zile de odihnă ca fiind obligatorie. Primii Creştini, care erau Evrei convertiţi, continuau să respecte sabatul şi alte obiceiuri evreieşti. Pentru Creştinii dintre neamuri lucrurile nu erau atât de clare...

 

uploaded: 01.12 2012

read more

 

Adventiştii de ziua a 7 a şi Isus (Iisus) 

 

Adventiştii sunt Evreii Noului Testament. La fel ca şi Evreii Vechiului Testament ei îl răstignesc, pentru a doua oară, pe Isus (Iisus). Evreii V.T. au răstignit trupul lui Isus (Iisus) şi Adventiştii de ziua a 7 a răstignesc Duhul lui Isus (Iisus). Cum se întâmplă acest lucru? ...

 

uploaded: 01.12 2012

read more

 

Fecioara şi "curva" cea mare

 

Când va reveni pe norii cerului, în glorie şi slavă, împreună cu sfinţii îngeri, Isus (Iisus) va răpi la cer pe toţi cei care sunt ai Lui, un singur popor, indiferent de confesiunea creştină la care aceştia vor fi aparţinând. Isus (Iisus) nu îi va întreba dacă au fost Ortodocşi, Romano sau Greco Catolici, Reformaţi, Protestanţi sau Neo-protestanţi...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

Argumente şi tradiţie

 

În toată lumea aceasta numai Româncele şi Rusoaicele poartă batic şi stau deoparte în Biserici şi rezultatele se văd, adică mult formalism şi puţină spiritualitate. Oare toată femeile din lume sunt "rătăcite" şi numai Româncele şi Rusoaicele  practică corect Creştinismul?...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

Inconsecvenţă şi ipocrizie

 

Este necesar ca, fiecare din noi, să stabilim propria noastră relaţie personală cu Dumnezeu. Nici chiar Biblia nu poate fi înţeleasă, în spiritul ei, de către aceia care nu au Duhul lui Cristos. În mod special, scrierile N.T. nu pot fi înţelese cu o înţelepciune omenească, căci ele trebuiesc judecate duhovnicesc. (1 Corinteni 2; 12-13)...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

Despre locul şi rolul femeilor creştine

 

Întrebarea legitimă care se pune este următoarea: Pot femeile să fie mântuite chiar dacă nu nasc fi? De exemplu, în cazul femeilor care nu se căsătoresc şi deci nu nasc copii, al acelora care sunt căsătorite, dar nasc numai fete, sau nasc un singur fiu, deci nu fii la plural, ci un fiu, în cazul femeilor, care deşi sunt căsătorite nu pot să nască din motive medicale etc., pot femeile să fie mântuite?...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

Spiritele nu au gen

 

Dumnezeu nu dă 'slujbe' diferite în adunările creştine, unele pentru bărbaţi şi altele pentru femei, ci oamenii care le organizează, repartizează funcţiunile, în acest mod. Dumnezeu dă Duhul Sfânt la oameni, fără deosebire de gen. După părerea mea, nu se poate demonstra că lucrurile stau altfel şi că darurile Duhului Sfânt sunt distribuite ţinând cont de genul persoanei. Unde scrie acest lucru?...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

 

Dublu standard

 

Pavel prezintă un dublu standard. După ce se luptă, în mai toate epistolele sale, cu Legea, afirmând că nu prin Lege suntem mântuiţi, ci prin credinţă, atunci când este vorba despre femei, se răzgândeşte şi orice argument este bun, pentru a reduce femeile la tăcere, chiar şi acela care este dedus din Lege. Cum adică?...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

Principiul fundamental al Creştinismului

 

Biblia este mai greu de înţeles atunci când anumite texte se contrazic între ele. De exemplu: "Toţi care aţi fost botezaţi pentru Cristos, v-aţi îmbrăcat cu Cristos. Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Cristos Isus (Iisus). (Galateni 3; 27-28)...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

Instituţiile bisericeşti construiesc o pavăză falsă

 

Instituţiile bisericeşti sunt forma prin care spiritualitatea creştină s-a adaptat şi se adaptează la lume. Ele au fost mai întâi de toate „braţul înarmat” al Creştinilor, protecţia lor, după ce iniţial au fost persecutaţi pe nedrept în timpul diferitelor perioade de persecuţie, din Imperiul Roman...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

 

 Locul unde se poate vedea şi simţi adevăratul Creştinism

 

Atunci când intrăm într-o organizaţie religioasă, am dori să vedem ceva din practica învăţăturii lui Isus (Iisus) şi, de cele mai multe ori nu vedem. De ce? Deoarece instituţiile bisericeşti nu aplică în organizarea şi funcţionarea lor învăţăturile lui Isus (Iisus). Cel mai mare nu este cel mai mic şi Creştinii din acel loc nu sunt gata să îşi dea viaţa unii pentru alţii...

 

uploaded: 26.11 2012

read more

 

Relaţia personală cu Dumnezeu

 

Este necesar ca, fiecare din noi, să stabilim propria noastră relaţie personală cu Dumnezeu. Nici chiar Biblia nu poate fi înţeleasă, în spiritul ei, de către aceia care nu au Duhul lui Cristos. În mod special, scrierile N.T. nu pot fi înţelese cu o înţelepciune omenească, căci ele trebuiesc judecate duhovnicesc. (1 Corinteni 2; 12-13)...

 

uploaded: ed: 20.11 2012

read more

 

"Piatra" fundamentală a Bisericii Unice şi "pietrele" instituţiei bisericeşti

 

Există o discrepanţă între evanghelii cu privire la momentul în care ni se spune că Isus (Iisus) l-a numit Petru, adică piatră sau stâncă, pe Simon, ucenicul Lui. În Ioan 1; 42 ni se spune că Isus (Iisus) l-a numit pe Simon cu numele Petru (Cephas sau Chifa), de origine aramaică, unde este Kepha, atunci când l-a întâlnit prima dată...

 

uploaded: 19.11 2012

read more

 

 

Piatra din capul unghiului este Isus (Iisus) şi nu Petru

 

Nu este Petru piatra de temelie a Bisericii, ci Duhul Sfânt care l-a animat pe Petru atunci când a spus: Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu. Piatra din capul unghiului, pe care stă Biserica lui Dumnezeu este Isus (Iisus) şi nu Petru...

 

uploaded: 15.11 2012

read more

 

Ce "este scris" că a spus Isus (Iisus) şi ce a spus El în realitate

 

Există destule lucruri scrise în N.T., dar care nu sunt spuse de către Isus (Iisus), exact aşa cum sunt consemnate, cu o precizie ‚matematică.’ În vremea aceea nu existau reportofoane şi nu se luau notiţe. Se susţine teza că Duhul Sfânt a dictat scriitorilor N.T. întâmplările...

 

uploaded: 09.11 2012

read more

 

Împotriva religiei şi pentru Isus (Iisus)

 

Nu se poate afirma că suntem împotriva religiei atâta vreme cât nu suntem şi împotriva celor care promovează şi susţin religia, adică împotriva instituţiilor bisericeşti...

 

uploaded: 03.11 2012

read more

 

Isus (Iisus) şi instituţiile bisericeşti

 

Nu am găsit nicăieri în Biblie demonstraţia faptului că Isus (Iisus) a dorit să iniţieze o instituţie bisericească, o organizaţie stabilă pe care să o numească Biserica Sa. Isus (Iisus) a dorit şi doreşte să aducă Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ...

 

uploaded: 26.10 2012

read more

 

Dragostea de natură divină exclude autoritatea instituţională

 

Acolo unde este autoritate între oameni, acolo este Satana. Principiile satanice presupun tocmai dorinţa de a exercita o autoritate impusă, în probleme spirituale. Atunci cât cei mai mulţi doresc să dobândească această putere, această autoritate, atunci se naşte lupta şi de aici se dezvoltă principiile satanice....

 

uploaded: 15.10 2012

read more

 

Ce se poate reproşa instituţiilor bisericeşti?

 

Ele nu arată imaginea lui Dumnezeu, ci imaginea lumii. Ierarhia pe care o desfăşoară acestea nu este modul de organizare al Împărăţiei Cerurilor. În Împărăţia lui Dumnezeu, cel mai mic este cel mai mare şi cel care doreşte să fie cel mai mare trebuie să fie slujitorul tuturor. (Matei 23; 11)...

 

uploaded: 06.10 2012

read more

 

Instituţiile bisericeşti şi noi

 

Participarea la activitatea instituţiilor bisericeşti este doar o etapă în parcursul nostru spiritual şi nu cea mai importantă. Facem parte cu toţii, la începutul drumului nostru în credinţa creştină, din una sau din altă instituţie bisericească...

 

uploaded: 29.09 2012

read more

 

 

Instituţiile bisericeşti şi fiara din Cartea Apocalipsa lui Ioan

 

   Eu nu vă spun să nu mergeţi în adunările voastre sau în Bisericile voastre locale, eu vă spun mergeţi dar priviţi-le cu alţi ochi, adică cu ochi duhovniceşti, nu doar lumeşti....

 

uploaded: 29.09 2012

read more

 

 

Model de funcţionare a primelor comunităţi creştine

 

  Deosebirea dintre Creştinismul ne instituţional şi cel instituţional, dintre Bisericile apostolice timpurii şi Biserica instituţională apărută, după ce Creştinismul a devenit religie oficială a Imperiului Roman, constă în aceea că în primele Biserici creştine, elementul spiritual era mult mai prezent...

 

uploaded: 25.09 2012

read more

 

 

Isus (Iisus) şi religia organizată

 

Dacă ar fi vrut, Isus (Iisus) ar fi putut evita orice controversă, pe care a avut-o cu instituţia religioasă ebraică. De exemplu, El ar fi putut să aştepte până duminică sau luni, pentru a vindeca pe bolnavi şi în felul acesta ar fi evitat să fie acuzat de încălcarea Sabatului....

 

uploaded: 16.08 2012

read more

 

 

Din nou despre inspitaţia textelor Bibliei

 

Deoarece am abordat tematica inspiraţiei textelor Bibliei şi în special a N.T. am să dezvolt această temă, de data aceasta folosind cât mai multe materiale bibliografice, care să poată să fie consultante şi de cititori. Acest lucru mi se pare necesar, pentru a elimina orice confuzie...

 

uploaded: 04.08 2012

read more

 

 

Despre cât de multă inspiraţie conţin textele Noului Testament - continuare

 

Pentru a fi mai bine înţeles, este indicat ca mesajul de faţă să fie citit ca o continuare a unui alt mesaj intitulat „Despre cât de multă inspiraţie conţin textele Noului Testament” şi care se află deja publicat pe site-ul www.bisericaspiritualaunica.com Departe de mine intenţia de a susţine că textele N.T., nu conţin inspiraţia lui Dumnezeu...

uploaded: 19.07 2012

read more

 

 

Despre cât de multă inspiraţie conţin textele Noului Testament

 

   "Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3; 16-17) Problema este că acest text, care este cuprins în N.T., mărturiseşte despre sine însuşi că este insuflat de Dumnezeu...

 

uploaded: 11.07 2012

read more

 

 

Mesaj al autorului:  Cum putem să schimbăm ceva esenţial în România?

 

   Misionarismul actual în România este dictat de raţiuni instituţionale şi nu de o reală grijă faţă de viitorul veşnic al oamenilor. Persoane izolate sunt rupte de Biserica instituţională Ortodoxă, Romano Catolică, sau Greco Catolică şi sunt convinse că trebuie să se boteze în apă când sunt mature, deoarece botezul lor s-a făcut în lipsa unei decizii personale, bazată pe discernământul personal. ....

 

uploaded: 11.07 2012

read more

 

Intoleranţa religioasă în Creştinism

 

   Eu nu pot să spun cu siguranţă absolută dacă cea mai bună variantă de botez în apă este cea a copiilor sau cea a adulţilor, dar pot să spun cu siguranţă că trebuie să respectăm convingerile fiecăruia, în această privinţă şi în toate celelalte aspecte ale vieţii spirituale. Credinţa creştină se bazează pe convingeri ....

 

uploaded: 20.06 2012

read more

 

Cine poate să nu mai păcătuiască?

 

   Nici un om pe pământ nu poate să nu mai păcătuiască atâta vreme cât încă este motivat de natura sa umană. De ce? Pentru că fiecare om este păcătos, în ochii lui Dumnezeu, tocmai datorită naturii sale umane. Păcatul locuieşte în noi, în genele noastre, în structura noastră ceea mai profundă....

 

uploaded: 01.06 2012

read more

 

 

Textul de bază pentru botezul în apă la maturitate

 

   Evanghelia după Marcu se termină în textele cele mai apropiate de original, în   primele manuscrise, la cap 16 cu versetul 8 şi versetele de la 9-20, care conţin celebrul fundament al tuturor confesiunilor Neo-protestante, adică versetul de la cap. 16 cu 16, este o adăugire ulterioară ne autentică...

 

uploaded: 22.05 2012

read more

 

 

Întoarcerea la Cristos

 

   Eu propovăduiesc întoarcerea la Cristos, nu doar la Biblie şi nu doar la primele comunităţi creştine, aşa numita Biserică apostolică. De ce? Am constatat că este nevoie de o continuare a Reformei, pe linia marilor reformatori ai Creştinismului, dar ducând Reforma lor mai departe...

 

uploaded: 18.05 2012

read more

 

 

Este mai ferice să dai decât să primeşti

 

   Ce fel de Dumnezeu avem? Este unul care consideră că „a da” este mai mulţumitor decât a primi. (Faptele Apostolilor 20: 35) De aici se pot trage o multitudine de concluzii. În primul rând, imaginea conform căreia Dumnezeu este un stăpân absolut...

 

uploaded: 12.05 2012

read more

 

Despre ce asemănare şi ce deosebiri există între Biserica Spirituală Unică şi Biserica Adventistă

 

     Biserica Spirituală Unică este o entitate spirituală şi nu instituţională în timp ce Biserica Adventistă este organizată ca şi o instituţie bisericească, care are o anumită interpretare a Bibliei, care trebuie adoptată, în mod obligatoriu, de membrii ei. Biserica Spirituală Unică...

 

uploaded: 08.05 2012

read more

 

 

Mântuirea vine prin credinţă şi nu prin momentul botezului în apă

 

      În viziunea mea, ambele forme de botez în apă, adică atât botezul în apă al copiilor cât şi botezul în apă al maturilor este în egală măsură valabil. Ceea ce susţin eu, în baza Bibliei, este că momentul la care se înfăptuieşte botezul în apă nu are nici un fel de importanţă din punctul de vedere al mântuirii...

 

uploaded: 06.05 2012

read more

 

Mântuirea prin credinţă şi dragoste

 

      Isus (Iisus) a murit pentru noi pe cruce. Ce înseamnă aceasta? El s-a sacrificat în locul nostru şi în beneficiul nostru, de bună voie, pentru...... Pentru ce? Aceasta este marea întrebare, ce dobândim în urma sacrificiului său. Dobândim o îndreptăţire, un har, care nu este condiţionat de credinţa noastră...

 

uploaded: 23.02 2012

read more

 

O nouă reformă a Creştinismului

 

Această reformă presupune înlocuirea autorităţii instituţionale cu principiul dragostei creştine care este exact opusul acestui tip de autoritate, cea de care beneficiază Bisericile instituţionale...

 

uploaded: 18.02 2012

read more

 

 

Necesitatea şi strategia unei revoluţii spirituale

 

În România cetăţenii sunt în plină desfăşurare a unei revoluţii sociale dar pentru ca aceasta să reuşească şi să îşi atingă obiectivele aşteptate este nevoie ca ea să fie dublată de o revoluţie spirituală, care să producă o profundă schimbare de mentalitate...

 

uploaded: 16.02 2012

read more

 

 

Despre unicitatea Bisericii lui Dumnezeu

 

      Cu toate că existenţa unei singure Biserici a lui Dumnezeu este un adevăr foarte bine demonstrat în Biblie, nu se poate accepta principiul unicităţii Bisericii lui Dumnezeu până nu acceptăm valabilitatea botezului în apă al copiilor mici. De ce? Aceasta deoarece, în caz contrar...

 

uploaded: 15.02 2012

read more

 

Unde se duc fraţii noştri? 

 

    Aceasta este o întrebare ne pusă, în mod frecvent. Credem că suntem pe drumul cel bun deoarece aparţinem de o denominaţiune Neo-protestantă şi dacă alţii nu sunt în aceeaşi barcă cu noi, cu atât mai rău pentru ei. Dacă ar fi dorit, ar fi părăsit şi ei, aşa cum am făcut noi, instituţia bisericească, în care s-au născut şi ni s-ar fi alăturat nouă devenind astfel ‚pocăiţi’ şi dobândind şansa vieţii veşnice...

 

uploaded: 05.02 2012

read more

 

 

Mesaj al autorului:

În căutarea adevăratei Biserici a Lui Dumnezeu

 

    În condiţiile în care există atât de multe confesiuni creştine întrebarea „Care este adevărata Biserică a lui Dumnezeu?” este complet justificată. Fiecare Biserică pretinde despre sine că este ceea adevărată şi că doctrina ei este ceea corectă şi afirmă că toate celelalte doctrine creştine conţin greşeli...

 

uploaded: 03.02 2012

 

 

 

 

 

 

 

uploaded: 29. 12. 2015

read more